หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับท่าอากาศยาน สนามบิน สถานีและรางเดินรถไฟ รางเดินรถไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์หลอดไฟสำหรับงานไฟส่องนำทางอากาศยานในลู่วิ่ง ลู่จอด สนามบิน หรือไฟแสดงสัญญาณ ไฟแสดงสถานะการบิน มาตรฐาน FAA และ ICAO ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมนี ได้แก่ NARVA, Dr. Fischer, Philips,Osram ผลิตภัณฑ์ GE ประเทศ อเมริกา  และ หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับอุตสาหกรรมเดินรถไฟรถไฟฟ้า 

          NARVA manufactur presents its history as a producer of highly specialised light sources, a tradition that has been ongoing for more than 60 years. This includes an extensive range of halogen and standard light bulbs for airport runways and taxiways markings. The current industry standard ensures that all lamps can be replaced easily, making this the perfect solution for improving the reliability of runway and taxiway lighting.
           In addition to the many lights that now have an even longer lifespan, all products guarantee a high level of reliability, long replacement cycles and low maintenance costs. The lamps meet the requirements of the FAA, the ICAO and many leading national and international regulations.
All products are lead- and mercury-free. Numerous certifications illustrate the precision of the products made by NARVA manufactur, while worldwide reference emphasize their exceptional quality
=============================================
>>> หลอดฮาโลเจนแบบถ้วย Dichroic reflector <<<
Description:
     Halogen airfield lamp with integrated reflector                                  
Features/Benefits:
    - High and konstant lumen output
    - Long lifetime
    - Excellent optical adjustment
    - Strong focus light
Application:
    - Approach and treshhold lights
    - Runway and taxiway lights
    - Stopbar and touch-down zone lights
==============================================
>>> หลอดฮาโลเจนแบบ Perfocus_PK <<<
Description:
     Halogen airfield lamp with prefocus base and cable connector
Features/Benefits:
    - High and constant lumen output
    - Long lifetime
    - Excellent optical adjustment
    - Cement free prefocus base
Application:
    - Approach and treshold lights
    - Runway and taxiway lights
    - Stopbar and touch-down zone lights
    - Visual approach slope indicator systems(e.g. PAPI)
===============================================
>>> หลอดฮาโลเจน แบบหลอดเข็ม Bi-Pin <<<
Description:
      Halogen airfield lamp with Bi-pin base
Features/Benefits:
     - High and constant lumen output
     - Long lifetime
     - Small size
Application:
     - Approach and threshold lights
     - Runway and taxiway lights
     - Obstruction lights
===============================================
>>> หลอดฮาโลเจน แบบ Perfocus <<<
Description:
      Conventional incandescent airfield lamp
Features/Benefits:
     - Lamp for constant current regulated series circuits
Application:
     - Elevated approach lights
     - Runway and taxiway lights
     - Obstruction lights