หลอดไฟซีนอนสำหรับแหล่งกำเนิดแสงเครื่องมืออุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

Xenon Exposure Lamps & Xenon Solar Simulation Light Source หลอดกำเนิดแสงแบบซีนอนทุกรุ่นชนิดสำหรับเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาตร์ ทั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้งหลอดแท้และหลอดเทียบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรปและอเมริกา

Xenon lamps for:-
 Addalux ,Amba ,Bulbtronics ,Burgess ,Dr. Fischer ,GE ,Hamamatsu ,Harman ,Heraeus ,Interlight  ,Klimsch  ,Kuehnast ,Luminex ,Martin Professional ,NuArc ,Osram ,Philips ,Photo Electronic ,Polygraph  ,Reprotechnik ,Science Lighting ,Singulus Sylvania ,Symcon ,Theimer ,Ushio
  
L8288 Original
Original Hamamatsu L8288 lamp

 
L8706 Original
Original Hamamatsu L8706 lamp

 
L2480 Original
Original Hamamatsu L2480 lamp

 
L2917 Original
Original Hamamatsu L2917 lamp

  
L2479 Original
Original Hamamatsu L2479 lamp

 
L2483 Original
Original Hamamatsu L2483 lamp

 
L11034 Original
Original Hamamatsu L11034 lamp

 
L10726 Original
Original Hamamatsu L10726 lamp

 
L10726-02 Original
Original Hamamatsu L10726-02 lamp

 
L10726-01 Original
Original Hamamatsu L10726-01 lamp

 
HAM L8029 Replacement
Generic (non-OEM) Science Lighting HAM L8029 replacement lamp

  
0052485 Replacement
Generic (non-OEM) Bulbtronics 0052485 replacement lamp
 
 
L8029-01 Original
Original Hamamatsu L8029-01 lamp

 
L8253 Original
Original Hamamatsu L8253 lamp

 
L11033 Original
Original Hamamatsu L11033 lamp

 
L10725 Original
Original Hamamatsu L10725 lamp
 
 
L10725-01 Original
Original Hamamatsu L10725-01 lamp

  
L10725-02 Original
Original Hamamatsu L10725-02 lamp

 
L2570 Original
Original Hamamatsu L2570 lamp

 
L7047 Original
Original Hamamatsu L7047 lamp
 
 
L8029 Original
Original Hamamatsu L8029 lamp

 
31104411-000 Replacement
Generic (non-OEM) Singulus 31104411-000 replacement lamp

 
SYM000065 Replacement
Generic (non-OEM) Symcon SYM000065 replacement lamp

 
L10852 Original
Original Hamamatsu L10852 lamp
 
 
L2482 Original
Original Hamamatsu L2482 lamp

 
L2423 Original
Original Hamamatsu L2423 lamp

 
L7046 Original
Original Hamamatsu L7046 lamp

 
L2421 Original
Original Hamamatsu L2421 lamp
 
 
0000277 Replacement
Generic (non-OEM) Bulbtronics 0000277 replacement lamp

 
L2422 Original
Original Hamamatsu L2422 lamp

 
L2422-01 Original
Original Hamamatsu L2422-01 lamp

 
L2422-02 Original
Original Hamamatsu L2422-02 lamp
 
 
WW-2633-8 Replacement
Generic (non-OEM) Interlight WW-2633-8 replacement lamp

 
L2481 Original
Original Hamamatsu L2481 lamp

 
 L2481-01 Original
Original Hamamatsu L2481-01 lamp

 
L2481-02 Original
Original Hamamatsu L2481-02 lamp
 
 
UXL-157-O Replacement
Generic (non-OEM) Ushio UXL-157-O replacement lamp

 
WW-262T-4 Replacement
Generic (non-OEM) Interlight WW-262T-4 replacement lamp

 
WW-262V-0 Replacement
Generic (non-OEM) Interlight WW-262V-0 replacement lamp

  
L2195 Original
Original Hamamatsu L2195 lamp
 
 
L2274 Original
Original Hamamatsu L2274 lamp

 
L9289 Original
Original Hamamatsu L9289 lamp

 
L9289-01 Original
Original Hamamatsu L9289-01 lamp

 
L2194 Original
Original Hamamatsu L2194 lamp
 
 
L2194-02 Original
Original Hamamatsu L2194-02 lamp

 
L2194-11 Original
Original Hamamatsu L2194-11 lamp

 
L11307-01 Original
Original Hamamatsu L11307-01 lamp

 
L11307 Original
Original Hamamatsu L11307 lamp
 
 
L2273 Original
Original Hamamatsu L2273 lamp

 
L2174 Original
Original Hamamatsu L2174 lamp

 
L2174-01 Original
Original Hamamatsu L2174-01 lamp

 
L2175 Original
Original Hamamatsu L2175 lamp
 
 
KX 50 Original
Original Theimer KX 50 lamp

 
X 118 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 118 replacement lamp

 
KX 170 Original
Original Theimer KX 170 lamp

 
L2194-01 Original
Original Hamamatsu L2194-01 lamp

 
X 124 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 124 replacement lamp

 
KX 49 Original
Original Theimer KX 49 lamp

 
KX 160 Original
Original Theimer KX 160 lamp
 
 
X 220 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 220 replacement lamp
 
 
KX 115 Original
Original Theimer KX 115 lamp

 
XOP 50 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 50 replacement lamp

 
KX 48 Original
Original Theimer KX 48 lamp

 
KX 41 Original
Original Theimer KX 41 lamp
 
 
UCX 41 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 41 replacement lamp

 
KX 146 Original
Original Theimer KX 146 lamp

 
X 274 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 274 replacement lamp

 
UCX 146 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 146 replacement lamp

 
KX 130 Original
Original Theimer KX 130 lamp

 
X 219 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 219 replacement lamp

 
659 6940 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6940 replacement lamp

 
KX 45 Original
Original Theimer KX 45 lamp

 
X 208 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 208 replacement lamp

 
KX 120 Original
Original Theimer KX 120 lamp

 
X 138 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 138 replacement lamp

 
KX 40 Original
Original Theimer KX 40 lamp
 
 
UCX 40 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 40 replacement lamp

 
PXA 49 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 49 replacement lamp

 
X 210 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 210 replacement lamp

 
KX 140 Original
Original Theimer KX 140 lamp

 
X 221 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 221 replacement lamp

 
X 111 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 111 replacement lamp

 
X 252 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 252 replacement lamp

 
KX 29 Original
Original Theimer KX 29 lamp

 
KX 108 Original
Original Theimer KX 108 lamp

 
UCX 108 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 108 replacement lamp

 
PXA 55 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 55 replacement lamp

 
X 120 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 120 replacement lamp

 
PXA 80 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 80 replacement lamp

 
X 127 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 127 replacement lamp

 
XOP 80 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 80 replacement lamp

 
1106-52 Replacement
Generic (non-OEM) Addalux 1106-52 replacement lamp

 
KX 150 Original
Original Theimer KX 150 lamp

  
UPX 80 Replacement
Generic (non-OEM) Ushio UPX 80 replacement lamp

 
1106-52 Replacement
Generic (non-OEM) Burgess 1106-52 replacement lamp

 
CU 71 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc CU 71 replacement lamp

  
VE 109 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc VE 109 replacement lamp

  
1106-24 Replacement
Generic (non-OEM) Addalux 1106-24 replacement lamp

 
AM 636 X  Replacement
Generic (non-OEM) Amba AM 636 X replacement lamp

  
X 276 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 276 replacement lamp

 
X 143 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 143 replacement lamp

 
UCX 30 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 30 replacement lamp

 
1106-24 Replacement
Generic (non-OEM) Burgess 1106-24 replacement lamp

 
PXA 47 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 47 replacement lamp

 
659 6900 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6900 replacement lamp

  
XOP 30 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 30 replacement lamp

 
KX 30 Original
Original Theimer KX 30 lamp

  
X 103 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 103 replacement lamp

 
X 2 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 2 replacement lamp
 
 
KX 12 Original
Original Theimer KX 12 lamp

 
X 251 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 251 replacement lamp
 
 
KX 110 Original
Original Theimer KX 110 lamp

 
UCX 110 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 110 replacement lamp

  
1106-07 Replacement
Generic (non-OEM) Burgess 1106-07 replacement lamp

 
1106-07 Replacement
Generic (non-OEM) Addalux 1106-07 replacement lamp
 
 
CN 42 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc CN 42 replacement lamp

 
PXA 50 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 50 replacement lamp

 
659 6920 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6920 replacement lamp

 
X 123 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 123 replacement lamp
 
 
XOP 40 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 40 replacement lamp

 
UPX 50 Replacement
Generic (non-OEM) Ushio UPX 50 replacement lamp

 
VE 357 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc VE 357 replacement lamp

 
659 7420 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 7420 replacement lamp
 
 
KX 109 Original
Original Theimer KX 109 lamp

 
1106-20 Replacement
Generic (non-OEM) Burgess 1106-20 replacement lamp

 
KX 32 Original
Original Theimer KX 32 lamp

  
1106-20 Replacement
Generic (non-OEM) Addalux 1106-20 replacement lamp
 
 
PXA 42 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 42 replacement lamp

  
HE 15 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc HE 15 replacement lamp

 
PXA 56 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 56 replacement lamp

 
KX 105 Original
Original Theimer KX 105 lamp

 
UPX 56 Replacement
Generic (non-OEM) Ushio UPX 56 replacement lamp
 
 
X 117 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 117 replacement lamp

 
VE 677 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc VE 677 replacement lamp

 
UCX 105 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 105 replacement lamp
 
 
X 235 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 235 replacement lamp
 
 
KX 15 Original
Original Theimer KX 15 lamp
 
 
KX 11 Original
Original Theimer KX 11 lamp
 
 
X 265 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 265 replacement lamp
 
 
X 268 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 268 replacement lamp
 
 
KX 25 Original
Original Theimer KX 25 lamp
 
  
659 6950 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6950 replacement lamp
 
 
KX 21 Original
Original Theimer KX 21 lamp
 
 
X 140 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 140 replacement lamp
 
 
UCX 22 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 22 replacement lamp
 
 
X 142 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 142 replacement lamp
 
 
AM 635 X Replacement
Generic (non-OEM) Amba AM 635 X replacement lamp
 
 
PXA 46 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 46 replacement lamp
 
 
KX 22 Original
Original Theimer KX 22 lamp
 
 
659 6570 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6570 replacement lamp
 
 
XOP 25 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 25 replacement lamp
 
 
X 102 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 102 replacement lamp
 
KX 13 Original
Original Theimer KX 13 lamp

 
659 6990 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6990 replacement lamp

 
JGX 28 Replacement
Generic (non-OEM) Kuehnast JGX 28 replacement lamp

 
XIN 2250 Replacement
Generic (non-OEM) Polygraph XIN 2250 replacement lamp

 
KX 3 Original
Original Theimer KX 3 lamp

 
XIN 2225 Replacement
Generic (non-OEM) Polygraph XIN 2225 replacement lamp
 
 
X 112 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 112 replacement lamp

  
KX 5 Original
Original Theimer KX 5 lamp
 
 
PXA 3 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 3 replacement lamp

 
659 7050 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 7050 replacement lamp

 
XIN 1125 W Replacement
Generic (non-OEM) Polygraph XIN 1125 W replacement lamp

 
JGX 3 Replacement
Generic (non-OEM) Kuehnast JGX 3 replacement lamp

 
AVZ 1-56 Replacement
Generic (non-OEM) Reprotechnik AVZ 1-56 replacement lamp

 
KX 6 Original
Original Theimer KX 6 lamp

 
659 7010 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 7010 replacement lamp

 
KX 14 Original
Original Theimer KX 14 lamp

 
KX 7 Original
Original Theimer KX 7 lamp

  
X 202 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 202 replacement lamp

 
L 750 Replacement
Generic (non-OEM) Luminex L 750 replacement lamp

 
X 202 Replacement
Generic (non-OEM) Osram X 202 replacement lamp

 
XOP 7 OF Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 7 OF replacement lamp

 
PXA 44 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 44 replacement lamp

 
AM 633 X Replacement
Generic (non-OEM) Amba AM 633 X replacement lamp

 
1106-06 Replacement
Generic (non-OEM) Addalux 1106-06 replacement lamp

 
KX 8 Original
Original Theimer KX 8 lamp

 
UCX 8 Replacement
Generic (non-OEM) Photo Electronic UCX 8 replacement lamp

 
659 6890 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6890 replacement lamp

 
XOP 8 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania XOP 8 replacement lamp
 
 
1106-06 Replacement
Generic (non-OEM) Burgess 1106-06 replacement lamp
 
 
KX 10 Original
Original Theimer KX 10 lamp

 
XOP 15 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 15 replacement lamp

 
X 101 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 101 replacement lamp

 
X 275 Replacement
Generic (non-OEM) Heraeus X 275 replacement lamp

 
1106-12 Replacement
Generic (non-OEM) Amba 1106-12 replacement lamp

 
X 141 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 141 replacement lamp

 
FD 76 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc FD 76 replacement lamp

 
AM 634 X Replacement
Generic (non-OEM) Amba AM 634 X replacement lamp

 
X 273 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 273 replacement lamp

 
JGXO 141 Replacement
Generic (non-OEM) Kuehnast JGXO 141 replacement lamp

 
PXA 45 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 45 replacement lamp
 
 
FD 22 Replacement
Generic (non-OEM) NuArc FD 22 replacement lamp

 
KX 2 Original
Original Theimer KX 2 lamp
 
 
PXA 20 Replacement
Generic (non-OEM) GE PXA 20 replacement lamp

 
659 6980 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6980 replacement lamp
 
 
KX 18 Original
Original Theimer KX 18 lamp

   
97010307 Replacement
Generic (non-OEM) Martin Professional 97010307 replacement lamp
 
 
XOP 15 A Original
Original Dr. Fischer XOP 15 A lamp
 
 
97010307 Replacement
Generic (non-OEM) Harman 97010307 replacement lamp
 
 
KX 27 Original
Original Theimer KX 27 lamp

 
659 6600 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6600 replacement lamp

 
X 144/2 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 144/2 replacement lamp

 
659 7000 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 7000 replacement lamp

 
KX 9 Original
Original Theimer KX 9 lamp

 
XOP 10 Replacement
Generic (non-OEM) Philips XOP 10 replacement lamp
 
 
X 218 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 218 replacement lamp
 
 
KX 17 Original
Original Theimer KX 17 lamp
 
 
659 6600 Replacement
Generic (non-OEM) Klimsch 659 6600 replacement lamp

 
AM 645 X Replacement
Generic (non-OEM) Amba AM 645 X replacement lamp
 
 
X 144 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 144 replacement lamp

 
S 14446/S Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania S 14446/S replacement lamp

 
KX 1 Original
Original Theimer KX 1 lamp

 
X 256 Replacement
Generic (non-OEM) Sylvania X 256 replacement lamp