หลอดอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม

 Infrared Catering Lamp หลอดอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หลอดอินฟราเรดให้ความร้อนอาหาร หลอดอุ่นอาหาร หลอดอบอาหาร หลอดไฟตู้โชว์อาหาร หลอดอินฟราเรดอุ่นอาหารสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงจากทวีป ยุโรป ได้แก่ Victory (UK), Philips, Osram Sylvania และ Dr.Fischer (Germany)

 

 

 

 

 

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Sylvania 13908R

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Sylvania 13908R

Ordercode: 113-00-850913521

Industrial Heater Clear without Reflector

Brand: Sylvania

Volt: 230     Watt: 300      Base: R7s

CountryOfOrigin: Japan

Life: 5000hrs.     ColourTemp: 2550    Bulb: T

Finish: Clear    Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Dr.Fischer/Philips 13908R

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Dr.Fischer/Philips 13908R

Ordercode: 126-00-850913521

Industrial Heater Clear without Reflector

Brand: Dr. Fischer

Volt: 230     Watt: 300    Base: R7s

CountryOfOrigin: France

Life: 5000hrs.      ColourTemp: 2500     Bulb: T

Finish: Clear   Diameter: 11mm

  

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Victory/Philips 13908R

Halogen Infrared Lamp 300W 230V R7s - Victory/Philips 13908R

Ordercode: 155-00-850913521

Industrial Heater Clear without Reflector

Brand: Victory

Volt: 230     Watt: 300    Base: R7s     Life: 5000hrs.

Bulb: T     Finish: Clear    Diameter: 10.5mm

       

Halogen Infrared Lamp 500W 235V R7s - Dr.Fischer/Philips 13169R 

Halogen Infrared Lamp 500W 235V R7s - Dr.Fischer/Philips 13169R

Ordercode: 126-00-850913513

Industrial Heater Clear without Reflector

Brand: Dr. Fischer

Volt: 235      Watt: 500    Base: R7s

CountryOfOrigin: France

Life: 5000hrs.     ColourTemp: 2450     Bulb: T

Finish: Clear   Diameter: 11mm

   

Halogen Infrared Lamp 500W 235V R7s - Victory/Philips 13169R

Halogen Infrared Lamp 500W 235V R7s - Victory/Philips 13169R

Ordercode: 155-00-850913513

Industrial Heater Clear without Reflector

Brand: Victory

Volt: 235    Watt: 500     Base: R7s

Life: 5000hrs.  Bulb: T 

Finish: Clear   Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 1000W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 1000W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-910004112

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 1000    Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2400

Bulb: T   Finish: Clear     Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Ordercode: 155-00-910004105

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 100    Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2550

Bulb: T   Finish: Clear    Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-910004109

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 100     Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2550

Bulb: T    Finish: Clear    Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-910004110

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 100     Base: R7s

Life: 5000hrs.   ColourTemp: 2250

Bulb: T   Finish: Clear    Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Halogen Infrared Lamp IR 100W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Ordercode: 155-00-910004115

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 100   Base: SK15

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2550

Bulb: T    Finish: Clear     Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-850915199

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 200     Base: R7s

Life: 3000hrs.     Colour    Temp: 2550

Bulb: T     Finish: Clear    Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Ordercode: 155-00-910004106

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 200      Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2550

Bulb: T     Finish: Clear    Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 200W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-910004111

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 200     Base: R7s

Life: 5000hrs.    Bulb: T

Finish: Clear   Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-820915194

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 300     Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2450

Bulb: T     Finish: Clear    Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-850915198

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 300   Base: R7s

Life: 3000hrs.    ColourTemp: 2550

Bulb: T     Finish: Clear     Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Ordercode: 155-00-910004107

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 300  Base: R7s

Life: 5000hrs.      Bulb: T     

Finish: Clear     Diameter: 10.5mm

  

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed with Leads

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed with Leads

Ordercode: 155-00-910004113

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 300    Base: SK15

Life: 5000hrs.     Bulb: T

Finish: Clear   Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Halogen Infrared Lamp IR 300W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Ordercode: 155-00-910004116

Brand: Victory

Volt: 240   Watt: 300    Base: SK15

Life: 5000hrs.     ColourTemp: 2450

Bulb: T    Finish: Clear     Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Dr.Fischer/Philips 13169Z/850

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Dr.Fischer/Philips 13169Z/850

Ordercode: 126-00-850915074

Industrial Heater Food double-sleeved

Brand: Dr. Fischer

Volt: 240       Watt: 500  Base: R7s

CountryOfOrigin: France

Life: 5000hrs.     ColourTemp: 2400  Bulb: T

Finish: Clear     Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Jacketed

Ordercode: 155-00-850915074

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 500      Base: R7s

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2450

Bulb: T    Finish: Clear      Diameter: 19mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V R7s - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed

Ordercode: 155-00-910004108

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 500   Base: R7s

Life: 5000hrs.     Bulb: T    

Finish: Clear      Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed with Leads

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Bare / not Jacketed with Leads

Ordercode: 155-00-910004114

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 500   Base: SK15

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2450

Bulb: T    Finish: Clear    Diameter: 10.5mm

 

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Halogen Infrared Lamp IR 500W 240V SK15 - Victory Catering Heat Lamp Jacketed with Leads

Ordercode: 155-00-910004117

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 500    Base: SK15

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2450

Bulb: T    Finish: Clear     Diameter: 19mm  

 

IR 150R 240V 150W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

IR 150R 240V 150W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 155-00-840945151

Brand: Victory

Volt: 240    Watt: 150    Base: E27

Life: 5000hrs.    ColourTemp: 2450

Bulb: PAR38     Finish: Red     Diameter: 123.5mm 

 

IR100C 240V 100W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Clear finish

IR100C 240V 100W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Clear finish

Ordercode: 102-00-840945185

Brand: Philips

Volt: 240     Watt: 100   Base: E27

Life: 5000hrs.   Bulb: PAR38

Finish: Clear    Diameter: 121mm

 

IR100C 240V 100W E27 - PAR38 Infrared Lamp Clear finish

IR100C 240V 100W E27 - PAR38 Infrared Lamp Clear finish

Ordercode: 155-00-840945185

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 100    Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: PAR38

Finish: Clear     Diameter: 121mm

 

IR100R 240V 100W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Ruby

IR100R 240V 100W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 102-00-840945190

Brand: Philips

Volt: 240     Watt: 100    Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: PAR38

Finish: Red   Diameter: 121mm

 

IR100R 240V 100W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

IR100R 240V 100W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 155-00-840945190

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 100    Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: PAR38

Finish: Red    Diameter: 121mm

 

IR150CH 230-250V 150W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR150CH 230-250V 150W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 155-00-840940155

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 150     Base: E27

Life: 5000hrs.   Bulb: R125

Finish: Clear    Diameter: 125mm

 

IR150CH 230-250V 150W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR150CH 230-250V 150W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 500-00-840940155

Brand: Philips

Volt: 240      Watt: 150   Base: E27

CountryOfOrigin: Korea

Life: 5000hrs.   Bulb: R125

Finish: Clear    Diameter: 125mm

 

IR150RH 230-250V 150W E27 - Philips Infrared Lamp Ruby Hardglass

IR150RH 230-250V 150W E27 - Philips Infrared Lamp Ruby Hardglass

Ordercode: 138-00-840940150

Brand: Philips

Volt: 240      Watt: 150    Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: R125     

Finish: Clear     Diameter: 125mm

  

IR150RH 230-250V 150W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby

IR150RH 230-250V 150W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 155-00-840940150

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 150     Base: E27

Life: 5000hrs.   Bulb: R125

Finish: Clear     Diameter: 125mm

 

IR175C 240V 175W E27 - PAR38 Infrared Lamp Clear finish

IR175C 240V 175W E27 - PAR38 Infrared Lamp Clear finish

Ordercode: 155-00-840945177

Brand: Victory

Volt: 240        Watt: 175  Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: PAR38

Finish: Clear       Diameter: 121mm

 

IR175C 240V 175W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Clear finish

IR175C 240V 175W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Clear finish

Ordercode: 500-00-840945177

Brand: Philips

Volt: 240     Watt: 175    Base: E27

CountryOfOrigin: Poland

Life: 5000hrs.      Bulb: PAR38    

Finish: Clear     Diameter: 121mm

 

IR175CH 240V 175W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR175CH 240V 175W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 155-00-910001102

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 175      Base: E27

Life: 5000hrs.     Bulb: R125

Finish: Clear     Diameter: 125mm

 

IR175R 240V 175W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

IR175R 240V 175W E27 - PAR38 Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 155-00-840945188

Brand: Philips

Volt: 240     Watt: 175     Base: E27

Life: 5000hrs.     Bulb: PAR38

Finish: Red     Diameter: 121mm

   

IR175R 240V 175W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Ruby

IR175R 240V 175W E27 - Philips PAR38 Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 500-00-840945188

Brand: Philips

Volt: 240       Watt: 175     Base: E27

CountryOfOrigin: Poland

Life: 5000hrs.      Bulb: PAR38      

Finish: Red      Diameter: 121mm

 

IR175RH  240V 175W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

IR175RH 240V 175W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

Ordercode: 113-00-840945154

Brand: Sylvania

Volt: 240       Watt: 175     Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: R125      

Finish: Red     Diameter: 126mm

 

IR250CH 230-240V 250W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR250CH 230-240V 250W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 102-00-840940251

Brand: Philips

Volt: 240    Watt: 250    Base: E27

CountryOfOrigin: Korea

Life: 5000hrs.       Bulb: R125    

Finish: Clear     Diameter: 125mm

 

IR250CH 230-240V 250W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR250CH 230-240V 250W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 155-00-840940251

Brand: Victory

Volt: 240       Watt: 250      Base: E27     Life: 5000hrs.

Bulb: R125     Finish: Clear    Diameter: 125mm

 

IR250RH 230-250V 250W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby

IR250RH 230-250V 250W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby

Ordercode: 113-00-840940250

Brand: Sylvania

Volt: 240      Watt: 250      Base: E27

Life: 5000hrs.     Bulb: R125      

Finish: Clear     Diameter: 126mm

 

IR250RH 230-250V 250W E27 - Infrared Lamp Ruby Hardglass

IR250RH 230-250V 250W E27 - Infrared Lamp Ruby Hardglass

Ordercode: 155-00-840940250

Brand: Victory

Volt: 240     Watt: 250   Base: E27     Life: 5000hrs.  

Bulb: R125      Finish: Clear    Diameter: 173mm

 

IR250RH 230-250V 250W E27 - Philips Infrared Lamp Ruby Hardglass

IR250RH 230-250V 250W E27 - Philips Infrared Lamp Ruby Hardglass

Ordercode: 500-00-840940250

Brand: Philips

Volt: 240    Watt: 250  Base: E27

CountryOfOrigin: Korea

Life: 5000hrs.     Bulb: R125   

Finish: Clear     Diameter: 173mm

 

IR300CH 240V 300W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR300CH 240V 300W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 155-00-910001103

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 300    Base: E27     Life: 5000hrs.

Bulb: R125      Finish: Clear    Diameter: 125mm

 

IR300RH 240V 300W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

IR300RH 240V 300W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

Ordercode: 113-00-840945156

Brand: Sylvania

Volt: 240      Watt: 300    Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: R125      

Finish: Red    Diameter: 126mm

 

IR375CH 240V 375W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR375CH 240V 375W E27 - Philips Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 146-00-840936375

Brand: Philips

Volt: 240     Watt: 375     Base: E27

Life: 5000hrs.     Bulb: R125     

Finish: Clear      Diameter: 125mm

 

IR375CH 240V 375W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

IR375CH 240V 375W E27 - Infrared Lamp Clear finish Hardglass

Ordercode: 155-00-840936375

Brand: Victory

Volt: 240      Watt: 375     Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: R125     

Finish: Clear   Diameter: 125mm

 

IR375RH 240V 375W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

IR375RH 240V 375W E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R125 Bulb

Ordercode: 113-00-840945157

Brand: Sylvania

Volt: 240      Watt: 375      Base: E27

Life: 5000hrs.    Bulb: R125

Finish: Red      Diameter: 126mm

 

IR95RH  100W 230V E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R95 Bulb

IR95RH 100W 230V E27 - Sylvania Infrared Lamp Ruby R95 Bulb

Ordercode: 113-00-840945153

Brand: Sylvania

Volt: 230     Watt: 100     Base: E27

Life: 5000hrs.     Bulb: R95

Finish: Red       Diameter: 95mm