เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดก๊าซ ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 Gas sensor สำหรับเครื่องวัดก๊าซด้านสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ RAE SYSTEMS   และ City technology ได้แก่Oxygen , CO , H2S , SO2 , NO , NO2 , Cl2 , HCN , NH2 , PH2

City Technology Gases Sensors for:-

Ammonia  ,Arsine ,Carbon Dioxide ,Carbon Monoxide ,Chlorine ,Chlorine dioxide ,Combustible gases ,

Diborane ,Ethylene Oxide ,Fluorine ,Hydrazine  ,Hydrides ,Hydrogen ,Hydrogen Chloride ,Hydrogen Cyanide ,Hydrogen Fluoride ,Hydrogen Selenide ,Hydrogen Sulphide ,Mercaptan ,Methane ,Nitric Oxide ,

Nitrogen Dioxide ,Oxygen ,Ozone ,Phosgene ,Phosphine ,Silane ,Sulphur Dioxide ,Tetrahydrothiophen