LEMO Connector คอนเนคเตอร์และชุดปลั๊กสายสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัดและเครื่องมือคุณภาพสูงทุกชนิด

LEMO Jack, LEMO Connector, LEMO Plug เป็นชุดอุปกรณ์คอนเนคเตอร์คุณภาพสูงสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือวัด เครื่องมืออุตสาหรรมอื่นๆ มีทั้งชนิดโครงสร้างโลหะ และ ชนิด โครงสร้างพลาสติก