บริการตรวจเช็คซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาตร์ตลอดจนเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

บริการตรวจเช็คซ่อมแก้ไขปัญหา หรือยินดีให้คำปรึกษางานซ่อมหรือปัญหาเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด