บริการตรวจเช็คซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องมือแพทย์

บริการตรวจเช็คซ่อมแก้ไขปัญหา หรือยินดีให้คำปรึกษางานซ่อมหรือปัญหาเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด