แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิค

แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิคทุกชนิด ทั้งรุ่นสเปคภายในประเทศและต่างประเทศ
 • Panasonic SLA Battery LC-R061R3 6V 1.3 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R061R3 ขนาด 6 โวลต์ 1.3 แอมป์
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R061R3 ขนาด 6 โวลต์ 1.3 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R061R3 6V 1.3 Ah Sizing 24x97x50 mm ,0.25 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R063R4 6V 3.4Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R063R4 ขนาด 6 โวลต์ 3.4 แอมป์_34x134x60 mm_0.6 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R063R4 ขนาด 6 โวลต์ 3.4 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R063R4 6V 3.4Ah Sizing 34x134x60 mm ,0.6 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R064R5 6V 4.5 Ah _แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R064R5 ขนาด 6 โวลต์ 4.5 แอมป์_48x70x102 mm_0.7 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R064R5 ขนาด 6 โวลต์ 4.5 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R064R5 6V 4.5 Ah Sizing 48x70x102 mm ,0.7 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R067R2 6V 7.2Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R067R2 ขนาด 6 โวลต์ 7.2 แอมป์_34x151x94 mm_1.3Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R067R2 ขนาด 6 โวลต์ 7.2 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R067R2 6V 7.2Ah Sizing 34x151x94 mm ,1.3Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R0612 6V 12 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R0612 ขนาด 6 โวลต์ 12 แอมป์_50x151x94 mm_1.95 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R0612 ขนาด 6 โวลต์ 12 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R0612 6V 12 Ah Sizing 50x151x94 mm ,1.95 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R0615 6V 15 Ah _แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R0615 ขนาด 6 โวลต์15 แอมป์_50x151x94 mm_2.05 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R0615 ขนาด 6 โวลต์15 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R0615 6V 15 Ah Sizing 50x151x94 mm ,2.05 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R121R3 12V 1.3Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R121R3ขนาด 12 โวลต์ 1.3 แอมป์_47.5x97x50 mm_0.55 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R121R3ขนาด 12 โวลต์ 1.3 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R121R3 12V 1.3Ah Sizing 47.5x97x50 mm ,0.55 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R122R2 12V 2.2Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R122R2 ขนาด 12 โวลต์ 2.2 แอมป์_34x177x60 mm_0.8 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R122R2 ขนาด 12 โวลต์ 2.2 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R122R2 12V 2.2Ah Sizing 34x177x60 mm ,0.8 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R123R4 12V 3.4Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R123R4 ขนาด 12 โวลต์ 3.4 แอมป์_67x60x134 mm_1.15 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R123R4 ขนาด 12 โวลต์ 3.4 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R123R4 12V 3.4Ah Sizing 67x60x134 mm ,1.15 Kg
 • Panasonic SLA Battery UP-VW1220P1 12V 4 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น UP-VW1220P1 ขนาด 12 โวลต์ 4 แอมป์_140x38.5x94 mm_1.3 Kg
  Panasonic SLA Battery UP-VW1220P1 12V 4 Ah

  Panasonic SLA Battery UP-VW1220P1 12V 4 Ah Sizing 140x38.5x94 mm ,1.3 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R127R2 12V 7.2 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R127R2 ขนาด 12 โวลต์ 7.2 แอมป์_64.5x151x94 mm_2.5 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R127R2 ขนาด 12 โวลต์ 7.2 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R127R2 12V 7.2 Ah Sizing 64.5x151x94 mm ,2.5 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R127R2PG 12V 7.2Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R127R2PG ขนาด 12 โวลต์ 7.2 แอมป์_64.5x151x94_2.47 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R127R2PG ขนาด 12 โวลต์ 7.2 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R127R2PG 12V 7.2Ah Sizing 64.5x151x94 ,2.47 Kg
 • Panasonic SLA Battery UP-VWA1232P 12V 32W_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น UP-VWA1232Pขนาด 12 โวลต์ 32 วัตต์_51x151x100 mm_2 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น UP-VWA1232Pขนาด 12 โวลต์ 32 วัตต์

  Panasonic SLA Battery UP-VWA1232P 12V 32W Sizing 51x151x100 mm ,2 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-RA1212 12V 12Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RA1212 ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมป์_98x151x94 mm_3.85 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RA1212 ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-RA1212 12V 12Ah Sizing 98x151x94 mm ,3.85 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-RA1215 12V 15Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RA1215ขนาด 12 โวลต์ 15 แอมป์_98x151x94 mm_4.15 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RA1215ขนาด 12 โวลต์ 15 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-RA1215 12V 15Ah Sizing 98x151x94 mm ,4.15 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-RD1217 12V 17 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RD1217ขนาด 12 โวลต์ 17 แอมป์_76x181x167 mm_6.5 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-RD1217ขนาด 12 โวลต์ 17 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-RD1217 12V 17 Ah Sizing 76x181x167 mm ,6.5 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-X1220 12V 20 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1220 ขนาด 12 โวลต์ 20 แอมป์_76x181x167 mm_6.20 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1220 ขนาด 12 โวลต์ 20 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-X1220 12V 20 Ah Sizing 76x181x167 mm ,6.20 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-X1228 12V 28 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1228 ขนาด 12 โวลต์ 28 แอมป์_125x165x175 mm_9.95 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1228 ขนาด 12 โวลต์ 28 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-X1228 12V 28 Ah Sizing 125x165x175 mm ,9.95 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-R1233 12V 33Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R1233 ขนาด 12 โวลต์ 33 แอมป์_130x195.6x155 mm_11.5 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-R1233 ขนาด 12 โวลต์ 33 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-R1233 12V 33Ah Sizing 130x195.6x155 mm ,11.5 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-V1233 12V 33Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-V1233 ขนาด 12 โวลต์ 33 แอมป์_130x195.6x155 mm_11.5 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-V1233 ขนาด 12 โวลต์ 33 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-V1233 12V 33Ah Sizing 130x195.6x155 mm ,11.5 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-X1242 12V 42 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1242 ขนาด 12 โวลต์ 42 แอมป์_165x197x175 mm_14 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1242 ขนาด 12 โวลต์ 42 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-X1242 12V 42 Ah Sizing 165x197x175 mm ,14 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-X1265 12V 65 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1265 ขนาด 12 โวลต์ 65 แอมป์_166x350x175 mm_20 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-X1265 ขนาด 12 โวลต์ 65 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-X1265 12V 65 Ah Sizing 166x350x175 mm ,20 Kg
 • Panasonic SLA Battery LC-XA12100 12V 100 Ah_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-XA12100 ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์_173x407x210 mm_33 Kg
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิครุ่น LC-XA12100 ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์

  Panasonic SLA Battery LC-XA12100 12V 100 Ah Sizing 173x407x210 mm ,33 Kg
 • SLA PANASONIC BATTERY UP-VW1220P1 12V 4AH_แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิค สเปคต่างประเทศ UP-VW1220P1 ขนาด 12 โวลต์ 4 แอมป์
  แบตเตอรี่แห้งพานาโซนิค สเปคต่างประเทศ UP-VW1220P1 ขนาด 12 โวลต์ 4 แอมป์

  SLA PANASONIC BATTERY UP-VW1220P1 12V 4AH