หลอดไฟขนาดเล็ก หลอดไส้ขนาดเล็ก หลอดฮาโลเจนเล็ก

หลอดไฟขนาดเล็ก หลอดไฟจิ๋ว หลอดไส้ขนาดเล็ก หลอดไฟฮาโลเจนเล็ก หลอดชนิดหลอดไฟฉาย ทุกแบบทุกชนิดได้แก่ หลอดเข็มขนาดเล็ก (Bi-Pin Miniature lamp) , หลอดขนาดเล็กขั้ว Ba9s (Miniature Ba9s lamp) , หลอดขนาดเล็กขั้ว Ba5s (Miniature Ba5s Lamp) , หลอดขนาดเล็กขั้ว Ba15d (Miniature Ba15d Lamp) หลอดขนาดเล็กขั้วเกลียว E5/8 (E5/8 Miniature lamp) , หลอดขนาดเล็กขั้วเกลียว E10 , E12 , E14 (E10,E12 ,E14 Miniature lamp) , หลอดขนาดเล็กฐานตัวทีแบบ T4.6 ,T5 ,T5.5 ,T5.5K ,T6.8 ,T10 (Miniature Lamp T4.6 ,T5 ,T5.5 ,T5.5K ,T6.8 ,T10 ) ,หลอดขนาดเล็กต่อปลายสายไฟ (Wire ended Miniature lamp) , หลอดไฟแบบหลอดจิ๋ว Midget lamp , หลอดนีออนเล็ก (NEON Miniature lamp) , หลอดแอลอีดีเล็ก (LED Miniature lamp) , หลอดไฟโทรศัพท์ (Telephone Miniature lamp) , หลอดไฟเล็กในรถยนต์ (Festoon lamp)