บริการจัดฝึกอบรมการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

บริการจัดฝึกอบรมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และผู้ปฏิบัติงานดูแลเครื่องมือในโรงพยาบาล