เครื่องโปรเจคเตอร์ไฟส่องโชว์ภาพป้ายข้อความหรือแสดงชื่อสินค้า ผลิตภัณฑ์

Osram Kreios G1 White LED Gobo Image Projector เครื่องโปรเจคเตอร์ไฟส่องโชว์ภาพป้ายข้อความหรือแสดงชื่อสินค้า