หลอดไส้อินแคนเดสเซนท์ หลอดเผาไส้ หลอดตะเกียง

Incandescent Bulb, Incandescent Lamp หลอดไส้อินแคนเดสเซนท์ หรือ หลอดอินแคนเดสเซ็นต์ หลอดเผาไส้ หลอดแสงตะเกียง ทุกแบบทุกขนาด สินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

115V 750W P28s - Wotan A1/9

115V 750W P28s - Wotan A1/9

Ordercode: 110-00-307916710

Brand: Wotan

Volt: 115     Base: P28s

Product type: Incandescent    ANSI/LIF Code: A1/9

 

120V 1000W P28S - Osram BTR 54689

120V 1000W P28S - Osram BTR 54689

Ordercode: 158-00-307917534

Brand: Osram

Volt: 120     Watt: 1000     Base: P28s

Filament: C-13D     Life: 250hrs.

Lumen: 28500     ColourTemp: 3200

Bulb: T7      Diameter: 23mm

Product type: Incandescent

 

120V 1200W G17Q - Ushio BTG

120V 1200W G17Q - Ushio BTG

Ordercode: 158-00-307917533

Brand: Ushio

Volt: 120        Watt: 1200       Base: G17Q

CountryOfOrigin: Japan

Filament: C-13D        Life: 20hrs.     Lumen: 38200

ColourTemp: 3350       Bulb: T7       Diameter: 23mm

Product type: Incandescent        ANSI/LIF Code: BTG

 

120V 30W Ba15d - Ushio BLC

120V 30W Ba15d - Ushio BLC

Ordercode: 158-00-307910600

Brand: Ushio

Volt: 120     Watt: 30      Base: Ba15d

Filament: CC-2V      Life: 50hrs.

Lumen: 400      ColourTemp: 2775

Bulb: S11       Diameter: 35mm

Product type: Incandescent       ANSI/LIF Code: BLC

 

120V 500W P28s - Osram BTL 54685

120V 500W P28s - Osram BTL 54685

Ordercode: 158-00-302914511

Brand: Osram

Volt: 120     Watt: 500       Base: P28s

Product type: Incandescent     ANSI/LIF Code: BTL

 

12V 0.5A Ba15s - Equivalent  Philips 399N

12V 0.5A Ba15s - Equivalent Philips 399N

Ordercode: 101-00-307843184

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12       Watt: 6        Amp: 0.5      Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.      Lumen: 78

Efficiency: 13     Bulb: S30

Length: 54mm       Diameter: 18.5mm 

Product type: Incandescent

 

12V 100W Ba15s - Dr.Fischer 7238N/05 Top Mirrored BXT A1/186

12V 100W Ba15s - Dr.Fischer 7238N/05 Top Mirrored BXT A1/186

Ordercode: 101-00-302843175

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 100     Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal      Life: 20hrs.    

Lumen: 2800       Diameter: 25mm 

Product type: Incandescent     ANSI/LIF Code: BXT;A1/186

 

12V 100W E27 - Dr. Fischer LIF F/14

12V 100W E27 - Dr. Fischer LIF F/14

Ordercode: 101-00-307843059

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 100      Base: E27

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.       Lumen: 2250    

Efficiency: 22.5      Diameter: 62mm 

Product type: Incandescent       ANSI/LIF Code: F/14

 

12V 100W P28s - Dr.Fischer 8032

12V 100W P28s - Dr.Fischer 8032

Ordercode: 101-00-302843058

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 100      Base: P28s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.     Lumen: 2750    

Efficiency: 27     Diameter: 29mm 

Product type: Incandescent

 

12V 10W Ba15s - Machine lamp

12V 10W Ba15s - Machine lamp

Ordercode: 101-00-307843068

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 10      Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Axial     Life: 5000hrs.      Lumen: 110

Finish: Clear      Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

 

12V 15W Ba15d - Dr. Fischer

12V 15W Ba15d - Dr. Fischer

Ordercode: 101-00-397843410

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Axial     Life: 2000hrs.  

Lumen: 160      Diameter: 20mm

Product type: Incandescent

 

12V 30W 2.5A Special - Dr.Fischer BC900 Haagstreit HS1200559

12V 30W 2.5A Special - Dr.Fischer BC900 Haagstreit HS1200559

Ordercode: 103-00-302843220

Brand: Dr. Fischer / White Box

Volt: 12      Watt: 30       Amp: 2.5      Base: Special

CountryOfOrigin: Germany

Life: 50hrs.    Lumen: 800

Efficiency: 26.7     Diameter: 10mm 

Product type: Incandescent

Equipment Manufacturer: Haagstreit

 

12V 35W 3A Ba15s - Dr. Fischer

12V 35W 3A Ba15s - Dr. Fischer

Ordercode: 101-00-301944012

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12.5    Watt: 37.5      Amp: 3     Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C2R      Life: 200hrs.

Lumen: 460      Efficiency: 13

Bulb: RP11     Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

12V 40W Ba20d - Dr. Fischer Equivalent  Osram 8024

12V 40W Ba20d - Dr. Fischer Equivalent Osram 8024

Ordercode: 101-00-302841014

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12     Watt: 40      Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6       Life: 500hrs.    

Lumen: 670      Diameter: 35mm 

Product type: Incandescent

 

12V 40W Ba20d - Osram 8024

12V 40W Ba20d - Osram 8024

Ordercode: 300-00-302841014

Brand: Osram

Volt: 12      Watt: 40     Base: Ba20d

Life: 500hrs.     Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

12V 45W Ba15s 34x50mm - Dr.Fischer/Osram 7569

12V 45W Ba15s 34x50mm - Dr.Fischer/Osram 7569

Ordercode: 101-00-301124500

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12      Watt: 45      Base: Ba15s

Life: 100hrs.     Lumen: 800-1200

Finish: Clear     Diameter: 34mm

Product type: Incandescent

 

12V 45W Ba20s - Scale Lamp

12V 45W Ba20s - Scale Lamp

Ordercode: 101-00-301841012

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12      Watt: 45         Base: Ba20s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 2500hrs.      Lumen: 510        Diameter: 36mm

Product type: Incandescent

 

12V 48W Ba15d - Dr. Fischer F/38  Class F Micro-Projectorlamp

12V 48W Ba15d - Dr. Fischer F/38 Class F Micro-Projectorlamp

Ordercode: 101-00-307843056

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12      Watt: 48       Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.      Lumen: 850       Diameter: 35mm

Product type: Incandescent      ANSI/LIF Code: F/38

 

12V 50W Ba20d - Dr. Fischer Equivalent  Osram 8022 

12V 50W Ba20d - Dr. Fischer Equivalent Osram 8022

Ordercode: 101-00-302843165

Brand: Dr. Fischer

Volt: 12      Watt: 50      Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6      Life: 50hrs.       Lumen: 1200

Efficiency: 24        Diameter: 35mm

Product type: Incandescent  

 

12V 50W Ba20d - Osram 8022

12V 50W Ba20d - Osram 8022

Ordercode: 300-00-302843165

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 50      Base: Ba20d

Life: 50hrs.       Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

15V 60W Ba20d - Dr. Fischer 8029

15V 60W Ba20d - Dr. Fischer 8029

Ordercode: 101-00-302843377

Brand: Dr. Fischer

Volt: 15      Watt: 60       Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.      Lumen: 1200     

Efficiency: 20       Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

16V 8A Ba21d-3 - Dr. Fischer 6144F

16V 8A Ba21d-3 - Dr. Fischer 6144F

Ordercode: 101-00-307843202

Brand: Dr. Fischer

Volt: 16      Watt: 128     Amp: 8      Base: Ba21d-3

CountryOfOrigin: Germany

Life: 25hrs.      Lumen: 3456

Efficiency: 27       Diameter: 40mm 

Product type: Incandescent

 

2.5V 0.3A E10 - Neutral L3648

2.5V 0.3A E10 - Neutral L3648

Ordercode: 185-00-302842558

Brand: Neutral

Volt: 2.5     Amp: 0.3     Base: E10

Product type: Incandescent

 

230V 250W P28s - Dr. Fischer

230V 250W P28s - Dr. Fischer

Ordercode: 101-00-307842054

Brand: Dr. Fischer

Volt: 230    Watt: 250    Base: P28s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Bunch       Life: 500hrs.    Lumen: 3440

Efficiency: 13.8    Diameter: 80mm 

 

24V 100W Ba20d - Dr. Fischer Side Mirrored

24V 100W Ba20d - Dr. Fischer Side Mirrored

Ordercode: 101-00-302935048

Brand: Dr. Fischer

Volt: 24     Watt: 100      Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.     Lumen: 1800

Efficiency: 18      Diameter: 50mm

Product type: Incandescent

 

24V 100W Ba24s-3 Clear - Equivalent  Osram 555125 Clear

24V 100W Ba24s-3 Clear - Equivalent Osram 555125 Clear

Ordercode: 101-00-377842121

Brand: Dr. Fischer

Volt: 24     Watt: 100      Base: Ba24s-3

CountryOfOrigin: Germany

Life: 800hrs.     Lumen: 2000      

Finish: Clear      Diameter: 60mm

Product type: Incandescent

 

24V 250W E40 - Dr. Fischer without mirror, Clear

24V 250W E40 - Dr. Fischer without mirror, Clear

Ordercode: 101-00-307945198

Brand: Dr. Fischer

Volt: 24    Watt: 250      Base: E40

CountryOfOrigin: Germany

Life: 50hrs.      Lumen: 5500    

Bulb: G80      Diameter: 81mm 

Product type: Incandescent

 

24V 50W Ba15d - Paper Cutter

24V 50W Ba15d - Paper Cutter

Ordercode: 101-00-301945042

Brand: Dr. Fischer

Volt: 24      Watt: 50      Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal         Life: 1000hrs.

Lumen: 650      Efficiency: 13      

Finish: Clear      Diameter: 35mm 

 

25V 1A Ba15s - Dr.Fischer 8203

25V 1A Ba15s - Dr.Fischer 8203

Ordercode: 101-00-302843106

Brand: Dr. Fischer

Volt: 25      Amp: 1     Base: Ba15s

Life: 30hrs.     Lumen: 450      Diameter: 19mm

Product type: Incandescent

 

28V 20W Ba15s - Dr. Fischer Equivalent Philips 12105/N13

28V 20W Ba15s - Dr. Fischer Equivalent Philips 12105/N13

Ordercode: 101-00-307935192

Brand: Dr. Fischer

Volt: 28     Watt: 20     Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Product type: Incandescent

 

30V 15W Ba15s -

30V 15W Ba15s -

Ordercode: 101-00-306842015

Brand: Dr. Fischer

Volt: 30      Watt: 15      Base: Ba15s

Life: 800hrs.     Lumen: 190     Diameter: 25mm

 

3V 1.5A Ba15s - Dr. Fischer Scale Lamp

3V 1.5A Ba15s - Dr. Fischer Scale Lamp

Ordercode: 101-00-302843001

Brand: Dr. Fischer

Volt: 3     Amp: 1.5    Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 500hrs.     Lumen: 40     Diameter: 16mm

Product type: Incandescent

 

4.8V 8W Ba15d - Dr. Fischer

4.8V 8W Ba15d - Dr. Fischer

Ordercode: 101-00-307844052

Brand: Dr. Fischer

Volt: 4.8      Watt: 8    Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 260hrs.     Lumen: 120      

Efficiency: 15     Diameter: 26.5mm 

Product type: Incandescent

 

48V 35W Ba20s - Forklift Vehicle

48V 35W Ba20s - Forklift Vehicle

Ordercode: 101-00-301944044

Brand: Dr. Fischer

Volt: 48    Watt: 35     Base: Ba20s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 2000hrs.     Lumen: 260    

Efficiency: 7.4       Diameter: 35mm 

Product type: Incandescent

 

5.5V 30W Ba20s - Scale lamp

5.5V 30W Ba20s - Scale lamp

Ordercode: 101-00-301841001

Brand: Dr. Fischer

Volt: 5.5     Watt: 30      Base: Ba20s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 800hrs.      Lumen: 350    

Efficiency: 12.6     Diameter: 36mm 

Product type: Incandescent

 

5V 4A Px28s - Dr.Fischer/Philips 7251C with Px28s Flange

5V 4A Px28s - Dr.Fischer/Philips 7251C with Px28s Flange

Ordercode: 101-00-301843180

Brand: Philips

Volt: 5      Amp: 4     Base: PX28s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 1000hrs.     Lumen: 260     Diameter: 18.5mm

Product type: Incandescent

 

6.1V 4.1A P30s - Dr. Fischer/GE 1763 with Flange

6.1V 4.1A P30s - Dr. Fischer/GE 1763 with Flange

Ordercode: 101-00-302910780

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6.1     Watt: 25     Amp: 4.1       Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6      Life: 500hrs.

Flange: P30s       Lumen: 402

Efficiency: 16.1    Bulb: S11      Diameter: 35mm 

Product type: Incandescent

 

6.3V 4A P30s - Dr.Fischer 1561

6.3V 4A P30s - Dr.Fischer 1561

Ordercode: 101-00-302916850

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6.3     Watt: 25.2      Amp: 4     Base: Sx15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-8Z       Life: 1500hrs.

Lumen: 302     Efficiency: 12.1

Bulb: S11       Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

6.5V 2.75A P30d - Dr. Fischer 1460 with Flange

6.5V 2.75A P30d - Dr. Fischer 1460 with Flange

Ordercode: 101-00-302843427

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6.5      Amp: 2.75     Base: SX15d/19

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6       Life: 100hrs.    Flange: P30d

Lumen: 300     Efficiency: 16.8      Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

 

6.5V 2.75A P30d - Ushio 1630/1631X

6.5V 2.75A P30d - Ushio 1630/1631X

Ordercode: 158-01-302916855

Brand: Ushio

Volt: 6.5      Watt: 15      Amp: 2.75     Base: P30d

CountryOfOrigin: USA   

Filament: C-6        Life: 100hrs.

Flange: P30d     Lumen: 289    

Bulb: S25     Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

 

6V 1.4A Ba15s - Scale lamp Mettler 11698

6V 1.4A Ba15s - Scale lamp Mettler 11698

Ordercode: 101-00-301841002

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 8.4     Amp: 1.4     Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 2000hrs.       Lumen: 85

Bulb: S8      Diameter: 26mm

Product type: Incandescent

 

6V 10W Ba15d - Equivalent  Osram 8013

6V 10W Ba15d - Equivalent Osram 8013

Ordercode: 101-00-302843093

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6    Watt: 10     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6     Life: 600hrs.    Lumen: 100

Efficiency: 10      Bulb: G8     Diameter: 25.5mm

Product type: Incandescent

 

6V 10W Ba15d - Osram 8013

6V 10W Ba15d - Osram 8013

Ordercode: 300-00-302843093

Brand: Osram

Volt: 6    Watt: 10     Base: Ba15d

Life: 200hrs.    Bulb: G8     Diameter: 46mm 

Product type: Incandescent

 

6V 10W Ba15s - Dr.Fischer 8014

6V 10W Ba15s - Dr.Fischer 8014

Ordercode: 101-00-302843374

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 10     Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6      Life: 600hrs.     Lumen: 90

Efficiency: 9       Diameter: 25mm 

Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15d - Scale Lamp

6V 15W Ba15d - Scale Lamp

Ordercode: 101-00-301841006

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Axial       Life: 2500hrs.    

Lumen: 145       Diameter: 25.5mm

Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 13347W

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 13347W

Ordercode: 101-00-302843174

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6     Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Flat Filament     Life: 100hrs.  

Lumen: 210 nom. / 185mi      Efficiency: 14      

Diameter: 18.5mm      Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15d - Equivalent  Osram 8017

6V 15W Ba15d - Equivalent Osram 8017

Ordercode: 101-00-302843177

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6     Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 1000hrs.      Lumen: 150    

Efficiency: 10     Diameter: 19mm 

Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 8018

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 8018

Ordercode: 101-00-302848018

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6      Life: 100hrs.     Diameter: 19mm

Product type: Incandescent     ANSI/LIF Code: M/20

 

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 13347W

6V 15W Ba15d - Dr.Fischer 13347W

Ordercode: 118-00-302843174

Brand: Neutral

Volt: 6      Watt: 15     Base: Ba15d

Filament: Flat Filament      Life: 100hrs.

Lumen: 210nom. / 185mi      Efficiency: 14       

Diameter: 18.5mm     Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15d - Osram 8017

6V 15W Ba15d - Osram 8017

Ordercode: 300-00-302843177

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 15     Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 1000hrs.     Lumen: 165    

Diameter: 18.5mm       Product type: Incandescent

 

6V 15W Ba15s - Dr. Fischer Scale Lamp

6V 15W Ba15s - Dr. Fischer Scale Lamp

Ordercode: 101-00-397841005

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6       Watt: 15      Base: Ba15s

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Axial       Life: 2500hrs.       Lumen: 145

Efficiency: 9.7      Diameter: 25.5mm

Product type: Incandescent

 

6V 20W P21d - Dr.Fischer 70249 with P21d Flange

6V 20W P21d - Dr.Fischer 70249 with P21d Flange

Ordercode: 101-00-302843084

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 20       Base: S15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: FC-6Z       Life: 100hrs.        Flange: P21D

Lumen: 200        Efficiency: 10

Bulb: T18        Diameter: 19.5mm

Product type: Incandescent

 

6V 4.35A E14 - Dr.Fischer 8001

6V 4.35A E14 - Dr.Fischer 8001

Ordercode: 101-00-302843364

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6     Amp: 4.35      Base: E14

CountryOfOrigin: Germany

Life: 100hrs.      Lumen: 480    Efficiency: 18.4

Bulb: S11        Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

6V 4.5A P30s - Dr.Fischer 1468 with Flange

6V 4.5A P30s - Dr.Fischer 1468 with Flange

Ordercode: 101-00-302916865

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6       Amp: 4.5      Base: P30d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6      Life: 80hrs.     Lumen: 300

Bulb: S8     Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

 

6V 48W E27 - Dr.Fischer LIF F/59

6V 48W E27 - Dr.Fischer LIF F/59

Ordercode: 101-00-302843033

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6      Watt: 48      Base: E27

CountryOfOrigin: Germany

Life: 300hrs.      Lumen: 850        Diameter: 35mm

Product type: Incandescent       ANSI/LIF Code: F/59

 

6V 5A 30W Ba15d - Dr.Fischer Nikon 77904, Olympus 8-C101

6V 5A 30W Ba15d - Dr.Fischer Nikon 77904, Olympus 8-C101

Ordercode: 101-00-302843424

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6     Watt: 30     Amp: 5       Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: FC-6Z      Life: 300hrs.

Lumen: 400      Efficiency: 13.3

Bulb: T25        Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

Equipment Manufacturer: Nikon;Olympus

 

6V 5A Ba20d - Dr.Fischer 8025

6V 5A Ba20d - Dr.Fischer 8025

Ordercode: 101-00-302843030

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6       Watt: 30      Amp: 5       Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6       Life: 300hrs.

Lumen: 400        Efficiency: 13.3

Bulb: S11         Diameter: 35mm

Product type: Incandescent

 

6V 5A E14 - Dr.Fischer 8100

6V 5A E14 - Dr.Fischer 8100

Ordercode: 101-00-302843016

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6       Watt: 30     Amp: 5        Base: E14

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6       Life: 800hrs.

Lumen: 385       Efficiency: 12.8

Bulb: S11         Diameter: 35mm

Product type: Incandescent       ANSI/LIF Code: F/74

 

6V 5A E14 - Osram 8100

6V 5A E14 - Osram 8100

Ordercode: 300-00-302843016

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 30      Amp: 5

Base: E14      Life: 600hrs.

Bulb: S11      Diameter: 35mm

Product type: Incandescent       ANSI/LIF Code: F/74

 

6V 5W Ba15d - Dr.Fischer 70501

6V 5W Ba15d - Dr.Fischer 70501

Ordercode: 101-00-307843011

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6        Watt: 5          Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: C-6       Life: 5000hrs.     Lumen: 35

Efficiency: 7.21        Bulb: S8        Diameter: 25mm

Product type: Incandescent

 

6V 5W Ba15d - Dr. Fischer 10485

6V 5W Ba15d - Dr. Fischer 10485

Ordercode: 101-00-307843012

Brand: Dr. Fischer

Volt: 6     Watt: 5       Base: Ba15d

Filament: C-6      Life: 800hrs.

Lumen: 40      Efficiency: 8     Diameter: 25mm


80V 25W Ba20d - Forklift Vehicle

80V 25W Ba20d - Forklift Vehicle

Ordercode: 101-00-305802500

Brand: Dr. Fischer

Volt: 80      Watt: 25      Base: Ba20d

CountryOfOrigin: Germany

Life: 1000hrs.      Lumen: 200       Diameter: 35.5mm

 

80V 35W Ba20s - Forklift Linde

80V 35W Ba20s - Forklift Linde

Ordercode: 101-00-305944045

Brand: Dr. Fischer

Volt: 80         Watt: 35         Base: Ba20s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 2000hrs.        Lumen: 450      

Efficiency: 12.9       Diameter: 35mm 

Product type: Incandescent

 

8V 50W P30s - Equivalent  Philips 13120C CXR/CXL

8V 50W P30s - Equivalent Philips 13120C CXR/CXL

Ordercode: 101-00-307843365

Brand: Dr. Fischer

Volt: 8      Watt: 50      Base: Sx15s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 25hrs.       Flange: P30s