ชุดไฟสัญญาณเตือนกันอากาศยานชน ชุดไฟเตือนกันเครื่องบินชนสำหรับอาคารสูง ชุดไฟเตือนให้อากาศยานสำหรับเสาอากาศวิทยุ ชุดไฟเตือนกันอากาศยานชนสำหรับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ชุดไฟเตือนปั้นจั่น

ชุดไฟสัญญาณเตือนกันอากาศยานชน ชุดไฟเตือนกันไม่ให้เครื่องบินชน สำหรับใช้ติดตั้งอาคารสูง ใช้ติดตั้งเสาอากาศส่งสัญญาณวิทยุ เสาส่งดาวเทียม ใช้ติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  หรือ ใช้ติดตั้งปั้นจั่น เป็นไฟเตือนชนิดแบบหลอด Light Source LED สีแดง ประหยัดพลังงาน อายุหลอดยาวนาน 100,000 ชั่วโมง หน้าเลนส์กันแสงยูวี มีรุ่นให้เลือกใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า ทั้งแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 VAC หรือ ไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC,24VDC และ 48 VDC ตัวโครงสร้างชุดไฟทำจากวัสดุอลูมิเนียม กันนำ้ระดับ IP66  ทนกระแสลมได้สูงสุด 240 KPH (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)