หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดยูวีซี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดยูวีซี หลอดยูวีแบบหลอดนีออน หลอดยูวีแบบหลอดตะเกียบ และ บัลลาสต์สำหรับหลอดยูวีซี ผลิตภัณฑ์ Philips UV LAMP , OSRAM UV LAMP , SYLVANIA UV LAMP

 

 

 

 

 

 

 

TUV Amalgam T10 330W XPT SE G5.4x17q - Philips Germicidal Single Ended

TUV Amalgam T10 330W XPT SE G5.4x17q - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 500-00-820913322

Brand: Philips

Volt: 72     Watt: 330       Amp: 4.6

Base: G5.4x17q     Bulb: T10      Diameter: 32mm

 

TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 146-00-820913382

Brand: Philips

Volt: 70    Watt: 130     Amp: 2.1

Base: G10.2q      Bulb: T6      Diameter: 19mm

 

TUV Amalgam T6 200W XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

TUV Amalgam T6 200W XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 146-00-820913324

Brand: Philips

Volt: 100      Watt: 200     Amp: 2.1

Base: G10.2q     Bulb: T6       Diameter: 19mm

 

TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 500-00-820913386

Brand: Philips

Watt: 325     Base: G10.2q      Bulb: T6        Diameter: 19mm

 

HOK 140/80 SK32 - Dr. Fischer Medium Pressure Mercury

HOK 140/80 SK32 - Dr. Fischer Medium Pressure Mercury

Ordercode: 126-00-170915278

Brand: Dr. Fischer

Watt: 11000      Base: SK32        Diameter: 24mm

 

HOK 20/100 C14x - Philips Medium Pressure Mercury

HOK 20/100 C14x - Philips Medium Pressure Mercury

Ordercode: 500-00-170915275

Brand: Philips

Watt: 2100       Amp: 9.6       Base: C14x

Diameter: 21.92mm

 

HOK 25/120 PP - Philips Medium Pressure Mercury

HOK 25/120 PP - Philips Medium Pressure Mercury

Ordercode: 500-00-170915279

Brand: Philips

Watt: 2500     Amp: 7      Base: RX15sp

Diameter: 21.6mm

 

HOK 35/120 - Philips Medium Pressure Mercury RX15SP Round Cap

HOK 35/120 - Philips Medium Pressure Mercury RX15SP Round Cap

Ordercode: 500-00-170915271

Brand: Philips

 

HOK 65/80 SK32 - Dr. Fischer Medium Pressure Mercury

HOK 65/80 SK32 - Dr. Fischer Medium Pressure Mercury

Ordercode: 126-00-170915277

Brand: Dr. Fischer

Watt: 5000        Base: SK32       Diameter: 22mm

 

HNS L 18W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 18W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913311

Brand: Osram

Volt: 58       Watt: 18      Amp: 0.38

Base: 2G11      Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7      Bulb: Fluo Compact       Diameter: 40mm

 

HNS L 24W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 24W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913312

Brand: Osram

Volt: 87     Watt: 24        Amp: 0.35

Base: 2G11       Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7       Bulb: Fluo Compact       Diameter: 40mm

 

HNS L 36W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 36W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913313

Brand: Osram

Volt: 106       Watt: 36        Amp: 0.44

Base: 2G11      Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7        Bulb: Fluo Compact       Diameter: 40mm

 

HNS L 55W OFR 2G11 UVC - Osram Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 55W OFR 2G11 UVC - Osram Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-910001123

Brand: Osram

Volt: 101        Watt: 55       Amp: 0.55

Base: 2G11         Wavelength: 254

Bulb: Fluo Compact      Diameter: 40mm

 

HNS L 60W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 60W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-910001010

Brand: Osram

Volt: 82      Watt: 60     Amp: 0.8

Base: 2G11     Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact       Diameter: 40mm

 

HNS L 95W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS L 95W 2G11 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-910001011

Brand: Osram

Volt: 115     Watt: 95      Amp: 0.8

Base: 2G11      Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact       Diameter: 40mm

 

HNS S 13W GX23 UVC - Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin GX23

HNS S 13W GX23 UVC - Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin GX23

Ordercode: 300-00-910001124

Brand: Osram

Watt: 13      Amp: 0.28         Base: GX23

Wavelength: 254        Bulb: Fluo Compact        Diameter: 28mm

 

HNS S OFR 11W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

HNS S OFR 11W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

Ordercode: 300-00-820109521

Brand: Osram

Volt: 91        Watt: 11       Amp: 0.16

Base: G23       Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7         Bulb: Fluo Compact    

Diameter: 28mm max

 

HNS S OFR 5W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

HNS S OFR 5W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

Ordercode: 300-00-820109519

Brand: Osram

Volt: 35      Watt: 5      Amp: 0.18

Base: G23       Life: 8000hrs.

Wavelength: 254       Bulb: Fluo Compact       Diameter: 28mm

 

HNS S OFR 7W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

HNS S OFR 7W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

Ordercode: 300-00-820109509

Brand: Osram

Volt: 230      Watt: 7       Amp: 0.18

Base: G23    Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7        Bulb: Fluo Compact    

Diameter: 28mm

 

HNS S OFR 9W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin  

HNS S OFR 9W G23 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 2Pin

Ordercode: 300-00-820109520

Brand: Osram

Volt: 60    Watt: 9       Amp: 0.17

Base: G23       Life: 8000hrs.

Wavelength: 254    Bulb: Fluo Compact        Diameter: 28mm 

 

HNS S/E 11W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS S/E 11W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913310

Brand: Osram

Volt: 75     Watt: 11     Amp: 0.15

Base: 2G7    Life: 8000hrs.

Wavelength: 254   Bulb: Fluo Compact       Diameter: 28mm

 

HNS S/E 7W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS S/E 7W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913308

Brand: Osram

Volt: 37     Watt: 7      Amp: 0.17

Base: 2G7        Life: 8000hrs.

Wavelength: 254        Bulb: Fluo Compact

Diameter: 28mm

 

HNS S/E 9W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

HNS S/E 9W 2G7 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 300-00-820913309

Brand: Osram

Volt: 48     Watt: 9      Amp: 0.17

Base: 2G7      Life: 8000hrs.

Wavelength: 254      Bulb: Fluo Compact        Diameter: 28mm

 

Lynx-S 13W GX23 UV-C - Sylvania Germicidal UV-C 2Pin 

Lynx-S 13W GX23 UV-C - Sylvania Germicidal UV-C 2Pin

Ordercode: 138-00-820109508

Brand: Sylvania

Volt: 59      Watt: 13    Amp: 0.285        Base: GX23

CountryOfOrigin: Germany

Life: 8000hrs.       Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact       Diameter: 28mm

 

TUV PL-L 18W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 18W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820109510

Brand: Philips

Watt: 18        Amp: 0.37    Base: 2G11

Life: 8000hrs.       Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact       Colour TUV

 

TUV PL-L 24W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 24W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-910004559

Brand: Philips

Volt: 87        Watt: 24       Amp: 0.345

Base: 2G11       Life: 9000hrs.

Wavelength: 253.7       Bulb: Fluo Compact        Diameter: 39mm

 

TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-910004560

Brand: Philips

Volt: 42     Watt: 35       Amp: 0.85

Wavelength: 253.7       Bulb: Fluo Compact        Diameter: 39mm

 

TUV PL-L 36W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 36W 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820109511

Brand: Philips

Watt: 36        Amp: 0.44       Base: 2G11

Life: 8000hrs.       Wavelength: 253.7      

Bulb: Fluo Compact       Colour TUV

 

TUV PL-L 55W HF 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 55W HF 2G11 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820109512

Brand: Philips

Watt: 55         Amp: 0.54       Base: 2G11

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact        Colour TUV

 

TUV PL-L 60W 2G11 HO UVC - Osram Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 60W 2G11 HO UVC - Osram Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 225-00-820961640

Brand: Osram

Watt: 60       Base: 2G11       Life: 9000hrs.

Wavelength: 254         Bulb: Fluo Compact    

Diameter: 17.5mm

 

TUV PL-L 60W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin 

TUV PL-L 60W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820961640

Brand: Philips

Watt: 60      Base: 2G11

CountryOfOrigin: The Netherlands

Wavelength: 253.7     Bulb: Fluo Compact      Colour TUV

 

TUV PL-L 95W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-L 95W 2G11 HO UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820961641

Brand: Philips

Watt: 95      Base: 2G11

CountryOfOrigin: The Netherlands

Wavelength: 253.7    Bulb: Fluo Compact      Colour TUV

 

TUV PL-S 11W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

TUV PL-S 11W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

Ordercode: 500-00-820109507

Brand: Philips

Watt: 11         Amp: 0.16       Base: G23

Life: 8000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact     Colour TUV

 

TUV PL-S 13W GX23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

TUV PL-S 13W GX23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

Ordercode: 500-00-820109528

Brand: Philips

Watt: 13       Base: GX23       Life: 9000hrs.

Diameter: 28mm

 

TUV PL-S 5W 2G7 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

TUV PL-S 5W 2G7 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-910004558

Brand: Philips

Volt: 27     Watt: 5       Amp: 0.19

Base: 2G7        Life: 9000hrs.

Wavelength: 253.7      Bulb: Fluo Compact        Diameter: 28mm

 

TUV PL-S 5W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

TUV PL-S 5W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

Ordercode: 138-00-820109504

Brand: Philips

Watt: 5      Amp: 0.18      Base: G23

Life: 8000hrs.       Wavelength: 253.7

Bulb: Fluo Compact       Colour TUV

 

TUV PL-S 7W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

TUV PL-S 7W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

Ordercode: 500-00-820109527

Brand: Philips

Watt: 7      Base: G23      Life: 9000hrs.

Diameter: 28mm

 

TUV PL-S 9W 2G7 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin 

TUV PL-S 9W 2G7 UVC - Philips Germicidal UV-C 4Pin

Ordercode: 500-00-820109526

Brand: Philips

Volt: 60     Watt: 9       Amp: 0.17     Base: 2G7

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 9000hrs.       Bulb: Fluo Compact     Diameter: 28mm

 

TUV PL-S 9W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

TUV PL-S 9W G23 UVC - Philips Germicidal UV-C 2 Pin

Ordercode: 500-00-820109506

Brand: Philips

Volt: 60      Watt: 9         Amp: 0.17

Base: G23        Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7       Bulb: Fluo Compact       Diameter: 28mm

 

TUV DynaPower T10 260W XPT G5.4x17q DIM - Philips Germicidal Single Ended 

TUV DynaPower T10 260W XPT G5.4x17q DIM - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 500-00-820913384

Brand: Philips

Watt: 260       Base: G5.4x17q      Bulb: T10

Diameter: 32mm

 

TUV DynaPower T10 335W XPT G5.4x17q - Philips Germicidal Single Ended

TUV DynaPower T10 335W XPT G5.4x17q - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 500-00-820913385

Brand: Philips

Watt: 335     Base: G5.4x17q      Bulb: T10

Diameter: 32mm

 

TUV DynaPower T8 230W WE XPT SE - Philips Germicidal Single Ended

TUV DynaPower T8 230W WE XPT SE - Philips Germicidal Single Ended

Ordercode: 500-00-820913383

Brand: Philips

Watt: 230     Base: G5.4x17q      Bulb: T8

Diameter: 25mm

 

DynaPower UV Lamp Driver - Philips Germicidal UV-C

DynaPower UV Lamp Driver - Philips Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913490

Brand: Philips

 

TUV Advance PureVOLT Driver - Philips Advance IUV-2S60-M4-LD

TUV Advance PureVOLT Driver - Philips Advance IUV-2S60-M4-LD

Ordercode: 500-00-301776121

Brand: Philips

 

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 130W XPT Lamp

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 130W XPT Lamp

Ordercode: 500-00-820913389

Brand: Philips

 

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 180W und 200W XPT Lamp

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 180W und 200W XPT Lamp

Ordercode: 500-01-820913389

Brand: Philips

 

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 325W XPT Lamp

TUV XPT Lamp Driver - Philips for TUV 325W XPT Lamp

Ordercode: 500-02-820913389

Brand: Philips

 

G 4W T5 UV-C - Sylvania

G 4W T5 UV-C - Sylvania

Ordercode: 113-00-820913102

Brand: Sylvania

Volt: 30      Watt: 4Amp: 0.162       Base: G5

CountryOfOrigin: Germany

Life: 6000hrs.       Bulb: T5       Diameter: 16mm

 

G20T10 20W G13 T10 UV-C - GE 20W T10 Germicidal UV-C

G20T10 20W G13 T10 UV-C - GE 20W T10 Germicidal UV-C

Ordercode: 158-00-820913320

Brand: GE

Watt: 20      Base: G13      Life: 8000hrs.

Bulb: T10      Diameter: 32mm

 

G36T5L T5 39W Single Pin UVC - Ushio Germicidal 39W 1Pin

G36T5L T5 39W Single Pin UVC - Ushio Germicidal 39W 1Pin

Ordercode: 158-00-302913315

Brand: Ushio

Volt: 115     Watt: 36         Base: Single Pin

Life: 900hrs.       Diameter: 15.5mm

 

G58 T8 58W G13 UVC - Sylvania 58W T8 Germicidal UV-C

G58 T8 58W G13 UVC - Sylvania 58W T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 113-00-820913557

Brand: Sylvania

Volt: 110      Watt: 58       Amp: 0.67      Base: G13

CountryOfOrigin: Germany

Life: 5000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T8       Diameter: 26mm

 

G8 T5 8W G5 UVC - Sylvania 8W T5 Germicidal UV-C

G8 T5 8W G5 UVC - Sylvania 8W T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 138-00-820913556

Brand: Sylvania

Volt: 56     Watt: 8      Amp: 0.145       Base: G5

CountryOfOrigin: Germany

Wavelength: 253.7     Bulb: T5       Diameter: 16mm

 

HNS T5 11W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T5 11W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913399

Brand: Osram

Volt: 33        Watt: 11      Amp: 0.41

Base: G5        Wavelength: 254

Bulb: T5         Diameter: 16mm

 

HNS T5 16W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T5 16W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-910001013

Brand: Osram

Watt: 16      Amp: 0.43       Base: G5

Wavelength: 254        Bulb: T5        Diameter: 16mm

 

HNS T5 4W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C 

HNS T5 4W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913304

Brand: Osram

Volt: 29        Watt: 4       Amp: 0.17

Base: G5         Life: 6000hrs.       Wavelength: 254   

Bulb: T5      Diameter: 15.5mm

 

HNS T5 6W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T5 6W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913305

Brand: Osram

Volt: 42      Watt: 6        Amp: 0.16

Base: G5      Life: 8000hrs.

Wavelength: 254       Bulb: T5      Diameter: 15.5mm

 

HNS T5 8W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T5 8W G5 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913306

Brand: Osram

Volt: 56      Watt: 8       Amp: 0.15

Base: G5        Life: 8000hrs.

Wavelength: 254     Bulb: T5      Diameter: 15.5mm

 

HNS T8 15W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T8 15W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913281

Brand: Osram

Volt: 55        Watt: 15       Amp: 0.3

Base: G13        Life: 8000hrs.

Wavelength: 254        Bulb: T8         Diameter: 25.5mm

 

HNS T8 25W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T8 25W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 138-00-820913307

Brand: Osram

Volt: 46      Watt: 25      Amp: 0.6

Base: G13        Life: 8000hrs.

Wavelength: 254       Bulb: T8     Diameter: 25.5mm

 

HNS T8 30W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T8 30W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913293

Brand: Osram

Volt: 96           Watt: 30       Amp: 0.36

Base: G13       Life: 8000hrs.

Wavelength: 254         Bulb: T8          Diameter: 25.5mm

 

HNS T8 36W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T8 36W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-910001014

Brand: Osram

Volt: 103        Watt: 36      Amp: 0.44

Wavelength: 254       Bulb: T8      Diameter: 26mm

 

HNS T8 HO 55W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

HNS T8 HO 55W G13 UVC - Osram Puritec Germicidal UV-C

Ordercode: 300-00-820913303

Brand: Osram

Volt: 83         Watt: 55        Amp: 0.77

Base: G13        Life: 8000hrs.

Wavelength: 254    Bulb: T8       Diameter: 25.5mm

 

HOK 35/120 - Philips Medium Pressure Mercury

HOK 35/120 - Philips Medium Pressure Mercury

Ordercode: 126-00-170915271

Brand: Dr. Fischer

 

TUV 115W G13 FO - Neutral LTC115T12

TUV 115W G13 FO - Neutral LTC115T12

Ordercode: 146-00-820425444

Brand: Neutral

Volt: 69     Watt: 115        Base: G13

CountryOfOrigin: EEC

Life: 9000hrs.     Bulb: T12     Diameter: 37.7mm

 

TUV 36T5 HE 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended UV-C 4Pin

TUV 36T5 HE 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-820913334

Brand: Philips

Volt: 94        Watt: 40      Base: 4 Pin-SE

Life: 9000hrs.     Bulb: T5     Diameter: 19mm

 

TUV 64T5 HE SP UVC - Philips UV-C 75W Single Pin on both Ends Germicidal

TUV 64T5 HE SP UVC - Philips UV-C 75W Single Pin on both Ends Germicidal

Ordercode: 146-00-910004561

Brand: Philips

Volt: 176        Watt: 75      Amp: 0.425

Base: Single Pin       Life: 9000hrs.    

Bulb: T5      Diameter: 18.6mm

 

TUV Mini T5 11W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 11W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913390

Brand: Philips

Watt: 11      Life: 9000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T5     Diameter: 19mm

 

TUV Mini T5 11W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 11W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913325

Brand: Philips

Watt: 11      Base: G5      Life: 11000hrs.

Bulb: T5     Diameter: 16mm

 

TUV Mini T5 16W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C 

TUV Mini T5 16W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913315

Brand: Philips

Volt: 43     Watt: 16        Amp: 0.4       Base: 4 Pin-SE

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 9000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T5      Diameter: 19mm

 

TUV Mini T5 16W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 16W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913387

Brand: Philips

Watt: 16      Amp: 0.4     Base: G5

Life: 11000hrs.     Wavelength: 253.7

Bulb: T5     Diameter: 16mm

 

TUV Mini T5 20W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 20W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913388

Brand: Philips

Watt: 20     Base: 4 Pin-SE       Life: 11000hrs.

Wavelength: 253.7      Bulb: T5       Diameter: 19.3mm

 

TUV Mini T5 20W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 20W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-910004557

Brand: Philips

Volt: 45     Watt: 20      Base: G5

Life: 11000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T5      Diameter: 16mm       Colour TUV

 

TUV Mini T5 25W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 25W 4P SE UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913317

Brand: Philips

Watt: 25        Base: 4 Pin-SE       Life: 9000hrs.

Bulb: T5       Diameter: 19.3mm

   

TUV Mini T5 4W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 4W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913101

Brand: Philips

Volt: 29     Watt: 4       Base: G5

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.      Wavelength: 253.7        Bulb: T5

Diameter: 16mm       Colour TUV

 

TUV Mini T5 6W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 6W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913531

Brand: Philips

Watt: 6     Base: G5      Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7      Bulb: T5    

Diameter: 16mm         Colour TUV

 

TUV Mini T5 8W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

TUV Mini T5 8W G5 UVC - Philips T5 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913555

Brand: Philips

Volt: 56        Watt: 8      Base: G5

Life: 8000hrs.       Wavelength: 253.7

Bulb: T5      Diameter: 16mm         Colour TUV

 

TUV T5 36T5 SP NO/32 - Philips UV-C 40W Single Pin on both Ends Germicidal

TUV T5 36T5 SP NO/32 - Philips UV-C 40W Single Pin on both Ends Germicidal

Ordercode: 146-00-820913316

Brand: Philips

Volt: 94     Watt: 40      Amp: 0.425

Base: Single Pin      Life: 9000hrs.

Bulb: T5      Diameter: 18.6mm 

 

TUV T5 HE 64T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended 75W UV-C 4Pin

TUV T5 HE 64T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended 75W UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-820913564

Brand: Philips

Volt: 176     Watt: 75        Amp: 0.425        Base: 4 Pin-SE

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 9000hrs       .Wavelength: 253.7

Bulb: T5         Diameter: 19.3mm

 

TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended UV-C 4Pin

TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-820913314

Brand: Philips

Volt: 97          Watt: 75        Amp: 0.8         Base: 4 Pin-SE

CountryOfOrigin: The Netherlands

Bulb: T5       Diameter: 19.3mm

 

TUV T5 HO 64T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended 145W UV-C 4Pin

TUV T5 HO 64T5 4P SE UVC - Philips Germicidal Single Ended 145W UV-C 4Pin

Ordercode: 146-00-820913565

Brand: Philips

Volt: 175        Watt: 145       Amp: 0.8

Base: 4 Pin-SE       Life: 9000hrs.

Bulb: T5        Diameter: 19.3mm

 

TUV T8 10W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 10W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913109

Brand: Philips

Watt: 10     Base: G13      Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7          Bulb: T8      

Diameter: 28mm          Colour TUV

  

TUV T8 15W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 15W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913283

Brand: Philips

Watt: 15      Base: G13       Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7       Bulb: T8

Diameter: 28mm         Colour TUV

    

TUV T8 18W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 18W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913323

Brand: Philips

Watt: 18        Base: G13       Life: 9000hrs.

Wavelength: 253.7       Bulb: T8           Diameter: 28mm

 

TUV T8 25W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 25W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 138-00-820913282

Brand: Philips

Volt: 46      Watt: 25       Amp: 0.6        Base: G13

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.     Bulb: T8      Diameter: 28mm

 

TUV T8 30W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 30W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-820913280

Brand: Philips

Watt: 30      Base: G13        Life: 8000hrs.

Wavelength: 253.7        Bulb: T8       

Diameter: 28mm          Colour TUV

 

TUV T8 36W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 36W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913360

Brand: Philips

Watt: 36      Base: G13

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.        Wavelength: 253.7

Bulb: T8       Diameter: 28mm        Colour TUV

 

TUV T8 36W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 HO 55W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820913284

Brand: Philips

Volt: 83     Watt: 55         Amp: 0.77      Base: G13

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.        Wavelength: 253.7

Bulb: T8       Diameter: 28mm         Colour TUV

 

TUV T8 HO 75W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 HO 75W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 500-00-820961635

Brand: Philips

Watt: 75        Base: G13

CountryOfOrigin: The Netherlands

Life: 8000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T8        Diameter: 28mm       Colour TUV

   

TUV T8 HO 95W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

TUV T8 HO 95W G13 UVC - Philips T8 Germicidal UV-C

Ordercode: 146-00-910004562

Brand: Philips

Volt: 124         Watt: 95       Base: G13

Life: 8000hrs.      Wavelength: 253.7

Bulb: T8       Diameter: 28mm        Colour TUV