หลอดฮาโลเจนสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

            หลอดฮาโลเจนโปรเจคชั่น สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งหลอดฮาโลเจนแบบเข็ม (Bi-Pin Halogen Lamp ,G6.35 Halogen Lamp ,GY6.35 Halogen Lamp ,GZ6.35 Halogen Lamp ,G4 Halogen Lamp) หลอดฮาโลเจนแบบถ้วย (MR16 Halogen Lamp ,MR11 Halogen Lamp ,GZ4 Halogen Lamp ,GY7.9 Halogen Lamp ,GY5.3 Halogen Lamp ,GX7.9 Halogen Lamp ,GX5.3 Halogen Lamp ,GX5.3-4.8 Halogen Lamp )  หลอดฮาโลเจนทรงกระบอก R7s Halogen Lamp    หลอดฮาโลเจนแบบขั้วตุ่ม (Ba15s Halogen Lamp ,Ba15d Halogen Lamp ,Ba9s Halogen Lamp ,GX23 Halogen Lamp )  หลอดฮาโลเจนแบบขาเสียบมีฐาน (T3 Halogen Lamp ,G5.3 Halogen Lamp ,PG22 Halogen Lamp ,GY9.5 Halogen Lamp ,GZ9.5 Halogen Lamp )  หลอดฮาโลเจนแบบแผ่นเสียบ PY24-1.5 Halogen Lamp

            สินค้าผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง ได้แก่ Philips Halogen Lamp ,GE Halogen Lamp ,OSRAM Halogen Lamp ,Sylvania Halogen Lamp ,Dr. Fischer Halogen Lamp ,NARVA Halogen Lamp ,USHIO Halogen Lamp ,KLS Halogen Lamp

 

 

10.8V 30W G5.3 - GE DZA

10.8V 30W G5.3 - GE DZA

Ordercode: 158-00-302913890

Brand: GE

Volt: 10.8    Watt: 30   Base: G5.3

Filament: Tranversal   Life: 400hrs.

Lumen: 800    ColourTemp: 3100

Product type: Halogen G5.3    ANSI/LIF Code: DZA

 

10.8V 30W GX5.3 - Ushio EKZ

10.8V 30W GX5.3 - Ushio EKZ

Ordercode: 158-00-302913895

Brand: Ushio

Volt: 10.8    Watt: 30    Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Filament: CC-6    Life: 200hrs.   Lumen: 400

ColourTemp: 3100   Bulb: MR16   Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EKZ

 

10.8V 42W GX5.3 - GE EPT

10.8V 42W GX5.3 - GE EPT

Ordercode: 158-00-302914415

Brand: GE

Volt: 10.8   Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Filament: C-6    Life: 8000hrs.

ColourTemp: 2900      Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EPT

 

10V 52W GZ4 - Equivalent Philips 13298

10V 52W GZ4 - Equivalent Philips 13298

Ordercode: 118-00-302914920

Brand: Neutral - White Box

Volt: 10    Watt: 52     Base: GZ4

Life: 50hrs.   Bulb: R35    Diameter: 35mm

Product type: Halogen  Dichr.Reflector

 

10V 52W GZ4 - Philips 13298

10V 52W GZ4 - Philips 13298

Ordercode: 130-00-302914920

Brand: Philips

Volt: 10     Watt: 52    Base: GZ4

Life: 25hrs.  ColourTemp: 3400

Bulb: R35     Diameter: 25mm

Product type: Halogen Dichr.Reflector

 

120V 1000W R7s - Osram 64579 FDG

120V 1000W R7s - Osram 64579 FDG

Ordercode: 300-00-130917588

Brand: Osram

Volt: 120   Watt: 1000    Base: R7s

Life: 15hrs.    Lumen: 33000

ColourTemp: 3400  Length: 81mm    Diameter: 12mm 

Product type: Halogen R7s     ANSI/LIF Code: FDG

 

120V 150W GX7.9 - Osram DNE

120V 150W GX7.9 - Osram DNE

Ordercode: 158-00-302914355

Brand: Osram

Volt: 120   Watt: 150   Base: GX7.9

Life: 15hrs.   Lumen: 100

Bulb: MR16     Diameter: 58mm

Product type: Halogen GX5.3   ANSI/LIF Code: DNE

 

120V 250W G5.3 - Osram GCA

120V 250W G5.3 - Osram GCA

Ordercode: 158-00-130954428

Brand: Osram

Volt: 120   Watt: 250    Base: G5.3

Filament: CC-8   Life: 200hrs.

Lumen: 5700   ColourTemp: 3200

Bulb: T3     Diameter: 11.2mm

Product type: Halogen GX5.3 ANSI/LIF Code: GCA

 

120V 250W GY5.3 - Philips 13095 ENH

120V 250W GY5.3 - Philips 13095 ENH

Ordercode: 146-00-301914660

Brand: Philips

Volt: 120   Watt: 250    Base: GY5.3

Life: 175hrs.    ColourTemp: 3250

Bulb: MR16     Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GY5.3      ANSI/LIF Code: ENH

 

120V 250W GY5.3 - Osram 93506 ENH

120V 250W GY5.3 - Osram 93506 ENH

Ordercode: 300-00-301914660

Brand: Osram

Volt: 120      Watt: 250      Base: GY5.3

Life: 175hrs.    Gas filling: Xenon

Lumen: 340     Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GY5.3     ANSI/LIF Code: ENH

 

120V 300W Ba15s CLS - Ushio CLS

120V 300W Ba15s CLS - Ushio CLS

Ordercode: 158-00-307910835

Brand: Ushio

Volt: 120     Watt: 300    Base: Ba15s

Filament: C-13    Life: 25hrs.

Lumen: 7700    ColourTemp: 3200

Bulb: T9    Diameter: 27mm

Product type: Halogen Ba15s

 

120V 300W GY5.3 - Osram 93518 ELH

120V 300W GY5.3 - Osram 93518 ELH

Ordercode: 158-00-302914650

Brand: Osram

Volt: 120     Watt: 300     Base: GY5.3

Life: 35hrs.   Gas filling: Xenon

Bulb: MR16    Diameter: 51mm

Product type: Halogen GY5.3     ANSI/LIF Code: ELH

 

120V 300W GY5.3 - GE ENG

120V 300W GY5.3 - GE ENG

Ordercode: 158-00-302914655

Brand: GE

Volt: 120    Watt: 300    Base: GY5.3

Life: 15hrs.    ColourTemp: 3450     Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GY5.3    ANSI/LIF Code: ENG

 

120V 50W Ba15d - Osram CAX

120V 50W Ba15d - Osram CAX

Ordercode: 158-00-130910595

Brand: Osram

Volt: 120    Watt: 50    Base: Ba15d

Filament: CC-2V    Life: 250hrs.

Lumen: 750   ColourTemp: 3000

Bulb: T4     Diameter: 12.7mm

Product type: Halogen Ba15d    ANSI/LIF Code: CAX

 

120V 50W Ba15d - GE CAX

120V 50W Ba15d - GE CAX

Ordercode: 158-01-130910595

Brand: GE

Volt: 120     Watt: 50      Base: Ba15d

Filament: CC-2V     Life: 250hrs.

Lumen: 750    ColourTemp: 3000

Bulb: T4      Diameter: 12.7mm

Product type: Halogen Ba15d      ANSI/LIF Code: CAX

 

120V 600W GZ9.5 - Osram BHC / DYS / DYV A1/264

120V 600W GZ9.5 - Osram BHC / DYS / DYV A1/264

Ordercode: 158-00-130914750

Brand: Osram

Volt: 120    Watt: 600    Base: GZ9.5

CountryOfOrigin: USA

Filament: CC-6    Life: 75hrs.     Lumen: 17500

ColourTemp: 3200     Diameter: 20mm

Product type: Halogen GZ9.5    ANSI/LIF Code: BHC/DYS/DYV;A1/264

 

120V 750W R7s EJG - Osram EJG 54598

120V 750W R7s EJG - Osram EJG 54598

Ordercode: 158-00-130917645

Brand: Osram

Volt: 120     Watt: 750   Base: R7s

Filament: C-6     Life: 400hrs.

Lumen: 20600     ColourTemp: 3200      Diameter: 11mm

Product type: Halogen R7s    ANSI/LIF Code: EJG

 

12V 100W G5.3-4.8 - Osram 64624 White

12V 100W G5.3-4.8 - Osram 64624 White

Ordercode: 300-00-302914055

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 100    Base: G5.3-4.8

Life: 25hrs.     ColourTemp: 3200

Diameter: 35mm

Product type: Halogen G5.3-4.8

 

12V 100W GY6.35 - Philips 7023 FCR

12V 100W GY6.35 - Philips 7023 FCR

Ordercode: 138-01-302914085

Brand: Philips

Volt: 12     Watt: 100     Base: GY6.35

Filament: TranversalLife: 50hrs.

Lumen: 3400    ColourTemp: 3400     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen GY6.35      ANSI/LIF Code: FCR

 

12V 100W GY6.35 - Philips 7724 EVA

12V 100W GY6.35 - Philips 7724 EVA

Ordercode: 146-00-302985050

Brand: Philips

Volt: 12      Watt: 100    Base: GY6.35

Filament: Tranversal    Life: 2000hrs.

Lumen: 2550     ColourTemp: 3100       Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen GY6.35     ANSI/LIF Code: EVA

 

12V 100W GY6.35 - Ushio FDX

12V 100W GY6.35 - Ushio FDX

Ordercode: 158-00-302847105

Brand: Ushio

Volt: 12     Watt: 100    Base: GY6.35

Filament: CBAR6     Life: 50hrs.

Lumen: 3500    ColourTemp: 3300

Bulb: T3.5   Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen GY6.35      ANSI/LIF Code: FDX

 

12V 100W GY6.35 - Osram 64623 HLX EVA

12V 100W GY6.35 - Osram 64623 HLX EVA

Ordercode: 300-00-302985050

Brand: Osram

Volt: 12    Watt: 100     Base: GY6.35

Filament: Tranversal     Life: 2000hrs.

Lumen: 2800     ColourTemp: 3200    Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen GY6.35     ANSI/LIF Code: EVA

 

12V 100W GY9.35 - Osram 64628 FDT

12V 100W GY9.35 - Osram 64628 FDT

Ordercode: 300-00-302914735

Brand: Osram

Volt: 12    Watt: 100     Base: GY9.35

Life: 50hrs.   Lumen: 3000     Diameter: 13mm

Product type: Halogen GY9.35     ANSI/LIF Code: FDT

 

12V 100W GZ6.35 - Philips 6834 FO EFP

12V 100W GZ6.35 - Philips 6834 FO EFP

Ordercode: 146-00-302914955

Brand: Philips

Volt: 12    Watt: 100     Base: GZ6.35

Life: 50hrs.     Lumen: 750

ColourTemp: 3400   Bulb: MR16    Diameter: 50mm

Product type: Halogen GZ6.35    ANSI/LIF Code: EFP

 

12V 100W GZ6.35 - Osram 64627 HLX EFP

12V 100W GZ6.35 - Osram 64627 HLX EFP

Ordercode: 300-00-302914955

Brand: Osram

Volt: 12    Watt: 100     Base: GZ6.35

Life: 60hrs.   Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GZ6.35    ANSI/LIF Code: EFP

 

12V 100W GZ6.35 - Osram 64637 A1/271  1500 Hrs.  

12V 100W GZ6.35 - Osram 64637 A1/271 1500 Hrs.

Ordercode: 300-00-302964637

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 100    Base: GZ6.35

Life: 1500hrs.    Gas filling: Xenon

ColourTemp: 3000    Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GZ6.35   ANSI/LIF Code: A1/271

     

12V 100W GZ6.35 - Osram 64629 EFP-6 1500 Hrs.

12V 100W GZ6.35 - Osram 64629 EFP-6 1500 Hrs.

Ordercode: 300-01-302964637

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 100     Base: GZ6.35

Life: 600hrs.       Gas filling: Xenon

Bulb: MR16        Diameter: 51mm

Product type: Halogen GZ6.35      ANSI/LIF Code: EFP-6

 

12V 100W PG22 - Osram HLX 64626 EHE

12V 100W PG22 - Osram HLX 64626 EHE

Ordercode: 300-00-302917400

Brand: Osram

Volt: 12       Watt: 100      Base: PG22

Life: 50hrs.   Lumen: 3600    Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen PG22

ANSI/LIF Code: EHE

 

12V 100W PG22 - Osram HLX 64621

12V 100W PG22 - Osram HLX 64621

Ordercode: 300-00-302917401

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 100      Base: PG22

Life: 2000hrs.     Lumen: 2750    Diameter: 11.5mm

 

12V 20W G4 - Philips 14546

12V 20W G4 - Philips 14546

Ordercode: 102-00-160914473

Brand: Philips

Volt: 12     Watt: 20     Base: G4

Filament: Tranversal     Life: 2000hrs.

Lumen: 350       ColourTemp: 2900       Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4

 

12V 20W G4 - Philips 13078 Capsuleline Pro

12V 20W G4 - Philips 13078 Capsuleline Pro

Ordercode: 138-00-302964425

Brand: Philips

Volt: 12      Watt: 20      Base: G4

Filament: Axial     Life: 4000hrs.       Lumen: 310

ColourTemp: 3000      Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4

 

12V 20W G4 - GE M35

12V 20W G4 - GE M35

Ordercode: 158-00-302913863

Brand: GE

Volt: 12     Watt: 20     Base: G4

Life: 250hrs.   Lumen: 400     Diameter: 9mm

 

12V 20W G4 - Osram 64258

12V 20W G4 - Osram 64258

Ordercode: 300-00-160914473

Brand: Osram

Volt: 12      Watt: 20     Base: G4

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal     Life: 2000hrs.      

Lumen: 350     Diameter: 9mm max

Product type: Halogen G4

 

12V 20W G4 - Osram 64425S Halostar Starlite

12V 20W G4 - Osram 64425S Halostar Starlite

Ordercode: 400-00-302964425

Brand: Osram

Volt: 12       Watt: 20      Base: G4

Filament: Axial     Life: 4000hrs.

Lumen: 320         Diameter: 9.5mm

Product type: Halogen G4

 

12V 20W P15d with Leads and Plug - Dr.Fischer Hitachi 705-0840 with Cable

12V 20W P15d with Leads and Plug - Dr.Fischer Hitachi 705-0840 with Cable

Ordercode: 103-00-302847024

Brand: Dr. Fischer / White Box

Volt: 12      Watt: 20      Base: Special with LEADS

CountryOfOrigin: Germany

Life: 2000hrs.      Lumen: 360     Efficiency: 18

Equipment Manufacturer: Hitachi

 

12V 30W G6.35 - Osram 64261 M/130

12V 30W G6.35 - Osram 64261 M/130

Ordercode: 300-00-302914090

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 30    Base: G6.35

Filament: Tranversal    Life: 50hrs.    

Lumen: 750       Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35    ANSI/LIF Code: M/130

 

12V 30W PG22 - Osram 64260 M/185

12V 30W PG22 - Osram 64260 M/185

Ordercode: 300-00-302864260

Brand: Osram

Volt: 12       Watt: 30   Base: PG22

Filament: Tranversal     Life: 50hrs.

Lumen: 800       Diameter: 9mm

Product type: Halogen PG22    ANSI/LIF Code: M/185

 

12V 35W GX5.3 - Ushio EPN

12V 35W GX5.3 - Ushio EPN

Ordercode: 158-00-302914455

Brand: Ushio

Volt: 12      Watt: 35      Life: 50hrs.      Diameter: 50.7mm

Equipment Manufacturer: Welch Allyn          

ANSI/LIF Code: EPN

 

12V 42W GX5.3 - Ushio EYP 38°

12V 42W GX5.3 - Ushio EYP 38°

Ordercode: 158-00-302914456

Brand: Ushio

Volt: 12      Watt: 42      Base: GX5.3

Filament: CC-6     Life: 4000hrs.

ColourTemp: 3000        Bulb: MR16     Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EYP

 

12V 42W GZ6.35 - Philips 13861

12V 42W GZ6.35 - Philips 13861

Ordercode: 146-00-302914499

Brand: Philips

Volt: 12      Watt: 42      Base: GZ6.35

Life: 4000hrs.     ColourTemp: 2900      Diameter: 50mm

Product type: Halogen GZ6.35

 

12V 50W G6.35 - Sylvania BRL 

12V 50W G6.35 - Sylvania BRL

Ordercode: 113-00-302914111

Brand: Sylvania

Volt: 12      Watt: 50       Base: G6.35

Filament: CF-6     Life: 50hrs.      Lumen: 1400

ColourTemp: 3400     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: BRL

 

12V 50W G6.35 -

12V 50W G6.35 -

Ordercode: 146-00-302914111

Brand: Philips

Volt: 12      Watt: 50     Base: G6.35

Filament: Tranversal      Life: 50hrs.

Lumen: 1500      ColourTemp: 3300      Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35     ANSI/LIF Code: BRL

 

12V 50W G6.35 - Osram HLX 64610 BRL

12V 50W G6.35 - Osram HLX 64610 BRL

Ordercode: 300-00-302914111

Brand: Osram

Volt: 12        Watt: 50     Base: G6.35

Filament: Tranversal     Life: 50hrs.

Lumen: 1600     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35

 

12V 50W G6.35 - Osram HLX 64611

12V 50W G6.35 - Osram HLX 64611

Ordercode: 300-01-302914111

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 50      Base: G6.35

Filament: Tranversal     Life: 100hrs.

Lumen: 1350    Diameter: 11.5mm 

Product type: Halogen G6.35    ANSI/LIF Code: BRL

 

12V 50W GX5.3 - GE ENL

12V 50W GX5.3 - GE ENL

Ordercode: 158-00-302914465

Brand: GE

Volt: 12     Watt: 50   Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA  

Filament: C-6       Life: 4000hrs.    ColourTemp: 3050

Bulb: MR16    Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: ENL

 

12V 50W with Leads and Plug - Equivalent Hitachi 727-0536

12V 50W with Leads and Plug - Equivalent Hitachi 727-0536

Ordercode: 160-00-910004495

Brand: Neutral

Volt: 12       Watt: 50      Base: Special with LEADS

Equipment Manufacturer: Hitachi

 

12V 5W Ba9s - Osram 64111

12V 5W Ba9s - Osram 64111

Ordercode: 138-00-302964111

Brand: Osram

Volt: 12    Watt: 5     Base: Ba9s

Lumen: 80    Diameter: 9.3mm

 

12V 75W G5.3-4.8 - Philips 13865

12V 75W G5.3-4.8 - Philips 13865

Ordercode: 146-00-302914060

Brand: Philips

Volt: 12     Watt: 75     Base: G5.3-4.8

Wavelength: 400-500      Bulb: MR11        Diameter: 35mm

Product type: Halogen G5.3-4.8

 

12V 75W G5.3-4.8 - Osram 64617 White

12V 75W G5.3-4.8 - Osram 64617 White

Ordercode: 300-00-302914060

Brand: Osram

Volt: 12      Watt: 75     Base: G5.3-4.8

Life: 25hrs.    ColourTemp: 3200

Bulb: MR11     Diameter: 35mm

Product type: Halogen G5.3-4.8

 

12V 75W G5.3-4.8 - Osram 64617 S

12V 75W G5.3-4.8 - Osram 64617 S

Ordercode: 300-01-302914060

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 75      Base: G5.3-4.8

Life: 25hrs.    Bulb: MR11        Diameter: 35mm

Product type: Halogen G5.3-4.8

 

12V 75W GX5.3 - Philips 14515

12V 75W GX5.3 - Philips 14515

Ordercode: 146-00-302914965

Brand: Philips

Volt: 12       Watt: 75    Base: GX5.3

Life: 4000hrs.    ColourTemp: 2900    Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3

 

12V 75W GZ4 - Philips 14552

12V 75W GZ4 - Philips 14552

Ordercode: 500-00-302914923

Brand: Philips

Volt: 12     Watt: 75    Base: GZ4

CountryOfOrigin: Germany

Life: 50hrs.      Bulb: R35     Diameter: 25mm

Product type: Halogen Dichr.Reflector

 

12V 75W GZ6.35 - Philips 6853 FO EFN

12V 75W GZ6.35 - Philips 6853 FO EFN

Ordercode: 146-00-302914140

Brand: Philips

Volt: 12      Watt: 75       Base: GZ6.35

Life: 50hrs.     Lumen: 600       ColourTemp: 3400

Bulb: MR16        Diameter: 50mm

Product type: Halogen Dichr.Reflector      ANSI/LIF Code: EFN

 

12V 75W GZ6.35 - Osram 64615 HLX EFN

12V 75W GZ6.35 - Osram 64615 HLX EFN

Ordercode: 300-00-302914140

Brand: Osram

Volt: 12     Watt: 75    Base: GZ6.35

Life: 50hrs.        ColourTemp: 3300

Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen Dichr.Reflector    ANSI/LIF Code: EFN

 

12V 80W G5.3-4.8 - Hardening Lamp Optilux 501

12V 80W G5.3-4.8 - Hardening Lamp Optilux 501

Ordercode: 185-00-302914063

Brand: Neutral - White Box

Volt: 12     Watt: 80    Base: G5.3-4.8    Filament: Axial

Product type: Halogen Dichr.Reflector

 

13.8V 28W GZ4 - GE FLT

13.8V 28W GZ4 - GE FLT

Ordercode: 123-00-302914930

Brand: GE

Volt: 13.8Wa      Watt: 28    Base: GZ4

CountryOfOrigin: Hungary

Life: 500hrs.      ColourTemp: 3050     Diameter: 35.3m

Product type: Halogen GZ4    ANSI/LIF Code: FLT

 

13.8V 30W GX5.3 - Neutral 13155 FJX

13.8V 30W GX5.3 - Neutral 13155 FJX

Ordercode: 118-00-160914470

Brand: Neutral

Volt: 13.8      Watt: 30    Base: GX5.3

Life: 500hrs.    ColourTemp: 3150     Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3        ANSI/LIF Code: FJX

 

13.8V 50W GX5.3 - Equivalent Philips 13189 DJT/EPZ

13.8V 50W GX5.3 - Equivalent Philips 13189 DJT/EPZ

Ordercode: 118-00-302914478

Brand: Neutral - White Box

Volt: 13.8     Watt: 50    Base: GX5.3

Life: 1000hrs.    ColourTemp: 3150

Bulb: MR16      Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EPZ/DJT;DJT/EPZ

 

13.8V 50W GX5.3 - Philips 13189 DJT/EPZ

13.8V 50W GX5.3 - Philips 13189 DJT/EPZ

Ordercode: 146-00-302914478

Brand: Philips

Volt: 13.8        Watt: 50    Base: GX5.3

Life: 1000hrs.    ColourTemp: 3150

Bulb: MR16       Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3

ANSI/LIF Code: EPZ/DJT;DJT/EPZ

 

13.8V 85W GX5.3 - Osram 64618 DED

13.8V 85W GX5.3 - Osram 64618 DED

Ordercode: 158-00-302914480

Brand: Osram

Volt: 13.8       Watt: 85    Base: GX5.3

Life: 1000hrs.     ColourTemp: 3200

Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: DED

 

13.8V 85W GX5.3 - Philips 13194 DED

13.8V 85W GX5.3 - Philips 13194 DED

Ordercode: 500-00-302914480

Brand: Philips

Volt: 13.8      Watt: 85   Base: GX5.3

Life: 1000hrs.   ColourTemp: 3150

Bulb: MR16    Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: DED

 

14.5V 90W GX5.3 - Philips 13186 EPX/EPV

14.5V 90W GX5.3 - Philips 13186 EPX/EPV

Ordercode: 146-00-302914490

Brand: Philips

Volt: 14.5     Watt: 90    Base: GX5.3

Life: 500hrs.   ColourTemp: 3200      Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3   ANSI/LIF Code: EPX

 

14V 35W GZ4 - Philips 13165

14V 35W GZ4 - Philips 13165

Ordercode: 500-00-302914940

Brand: Philips

Volt: 14    Watt: 35    Base: GZ4

CountryOfOrigin: Germany

Life: 50hrs.   ColourTemp: 3400    Diameter: 35mm

Product type: Halogen GZ4

 

15V 150W G6.35 - Philips 6550 BRJ/EVB

15V 150W G6.35 - Philips 6550 BRJ/EVB

Ordercode: 225-00-302914146

Brand: Philips

Volt: 15      Watt: 150    Base: G6.35

Filament: Tranversal    Life: 50hrs.

Lumen: 5000      ColourTemp: 3400     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35         ANSI/LIF Code: BRJ

 

15V 150W G6.35 - Osram 64633 HLX BRJ

15V 150W G6.35 - Osram 64633 HLX BRJ

Ordercode: 300-00-302914146

Brand: Osram

Volt: 15     Watt: 150       Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 50hrs.

Lumen: 5600     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35     ANSI/LIF Code: BRJ

 

15V 150W GZ6.35 - Philips 6423 XHP FO EFR

15V 150W GZ6.35 - Philips 6423 XHP FO EFR

Ordercode: 146-00-302914150

Brand: Philips

Volt: 15      Watt: 150      Base: GZ6.35

Life: 50hrs.   Lumen: 950      ColourTemp: 3450    

Bulb: MR16    Diameter: 50mm

Product type: Halogen GZ6.35   ANSI/LIF Code: EFR

 

15V 150W GZ6.35 - Philips 6423/5H EFR-5

15V 150W GZ6.35 - Philips 6423/5H EFR-5

Ordercode: 146-02-302914150

Brand: Philips

Volt: 15      Watt: 150       Base: GZ6.35

Life: 500hrs.     ColourTemp: 3100

Bulb: MR16         Diameter: 50mm

Product type: Halogen GZ6.35        ANSI/LIF Code: EFR

 

15V 150W GZ6.35 - Osram 64634 HLX EFR

15V 150W GZ6.35 - Osram 64634 HLX EFR

Ordercode: 300-00-302914150

Brand: Osram

Volt: 15      Watt: 150     Base: GZ6.35

Life: 50hrs.    Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GZ6.35      ANSI/LIF Code: EFR

 

15V 150W GZ6.35 - Osram 64620 EFR-5

15V 150W GZ6.35 - Osram 64620 EFR-5

Ordercode: 300-01-302914150

Brand: Osram      Volt: 15

Watt: 150            Base: GZ6.35

Life: 500hrs.         ColourTemp: 3270

Bulb: MR16     Diameter: 50mm

Product type: Halogen GZ6.35    ANSI/LIF Code: EFR

 

17V 150W GX5.3 - Philips 14516

17V 150W GX5.3 - Philips 14516

Ordercode: 500-00-910004371

Brand: Philips

Volt: 17      Watt: 150     Base: GX5.3

Life: 750hrs.     ColourTemp: 3400

Bulb: MR16      Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3

 

17V 95W G6.35 - Philips 14623

17V 95W G6.35 - Philips 14623

Ordercode: 146-00-302426178

Brand: Philips

Volt: 17     Watt: 95    Base: G6.35

Filament: Tranversal     Life: 2000hrs.

Lumen: 2150    ColourTemp: 2900       Diameter: 13.5mm max

Product type: Halogen Dichr.Reflector

 

19V 80W GX5.3 - Ushio EKG

19V 80W GX5.3 - Ushio EKG

Ordercode: 158-00-130914500

Brand: Ushio

Volt: 19     Watt: 80     Base: GX5.3

Filament: CC-6    Life: 25hrs.

Efficiency: 8.8     ColourTemp: 3400

Bulb: MR16    Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: EKG

 

20V 150W GX5.3 - Philips 14501

20V 150W GX5.3 - Philips 14501

Ordercode: 146-00-302914510

Brand: Philips

Volt: 20      Watt: 150     Base: GX5.3

Life: 500hrs.     ColourTemp: 3150      Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: DDL

 

20V 150W GX5.3 - Osram 54660 DDL

20V 150W GX5.3 - Osram 54660 DDL

Ordercode: 158-00-302914510

Brand: Osram

Volt: 20    Watt: 150    Base: GX5.3

Filament: CC-6     Life: 500hrs.

ColourTemp: 3150     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: DDL

 

20V 150W GX5.3 - GE DDL

20V 150W GX5.3 - GE DDL

Ordercode: 158-01-302914510

Brand: GE

Volt: 20    Watt: 150   Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Filament: CC-6       Life: 500hrs.    

ColourTemp: 3150     Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: DDL

 

21V 150W GX5.3 - Philips 13158 ELD/EJN

21V 150W GX5.3 - Philips 13158 ELD/EJN

Ordercode: 102-00-302914530

Brand: Philips

Volt: 21     Watt: 150    Base: GX5.3

Life: 40hrs.     ColourTemp: 3400    Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELD/EJN

 

21V 150W GX5.3 - Equivalent EKE

21V 150W GX5.3 - Equivalent EKE

Ordercode: 118-00-302914525

Brand: Neutral

Volt: 21     Watt: 150     Base: GX5.3

Filament: CC-8    Life: 200hrs.

Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX5.3 - Philips 5995 EJM

21V 150W GX5.3 - Philips 5995 EJM

Ordercode: 146-00-302914520

Brand: Philips

Volt: 21      Watt: 150    Base: GX5.3

Life: 40hrs.      Lumen: 1200

ColourTemp: 3400     Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EJM

 

21V 150W GX5.3 - Philips 13629 EKE

21V 150W GX5.3 - Philips 13629 EKE

Ordercode: 146-00-302914525

Brand: Philips

Volt: 21     Watt: 150      Base: GX5.3

Life: 200hrs.      ColourTemp: 3400

Bulb: MR16      Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX5.3 - Osram EJA

21V 150W GX5.3 - Osram EJA

Ordercode: 158-00-302914515

Brand: Osram

Volt: 21      Watt: 150     Base: GX5.3

Filament: CC-6    Life: 40hrs.

Lumen: 354     ColourTemp: 3400

Bulb: MR16      Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: EJA

 

21V 150W GX5.3 - Osram EJM

21V 150W GX5.3 - Osram EJM

Ordercode: 158-00-302914520

Brand: Osram

Volt: 21      Watt: 150     Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Filament: CC-8      Life: 40hrs.    Lumen: 170

ColourTemp: 3400    Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EJM

 

21V 150W GX5.3 - Osram 93638 EKE

21V 150W GX5.3 - Osram 93638 EKE

Ordercode: 158-00-302914525

Brand: Osram

Volt: 21      Watt: 150    Base: GX5.3

Filament: CC-8    Life: 200hrs.

Gas filling: Xenon     Lumen: 160

ColourTemp: 3300     Bulb: MR16     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX5.3 - GE ELD/EJN

21V 150W GX5.3 - GE ELD/EJN

Ordercode: 158-00-302914530

Brand: GE

Volt: 21     Watt: 150Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Life: 40hrs.    Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: ELD/EJN

 

21V 150W GX5.3 - Osram 93637 EJV

21V 150W GX5.3 - Osram 93637 EJV

Ordercode: 158-00-302914533

Brand: Osram

Volt: 21     Watt: 150     Base: GX5.3

Life: 100hrs.       Gas filling: Xenon

Bulb: MR16      Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EJV

 

21V 150W GX5.3 - Osram 93638 EKE/X Long Life

21V 150W GX5.3 - Osram 93638 EKE/X Long Life

Ordercode: 158-01-302914525

Brand: Osram

Volt: 21       Watt: 150    Base: GX5.3

Filament: CC-8      Life: 1000hrs.

Lumen: 80       ColourTemp: 3150

Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX5.3 - Ushio 1000306 EKE

21V 150W GX5.3 - Ushio 1000306 EKE

Ordercode: 158-02-302914525

Brand: Ushio

Volt: 21     Watt: 150    Base: GX5.3

Filament: CC-6   Life: 200hrs.

ColourTemp: 3250   Bulb: MR16     Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX5.3 - GE EKE

21V 150W GX5.3 - GE EKE

Ordercode: 167-00-302914525

Brand: GE

Volt: 21     Watt: 150    Base: GX5.3

Filament: CC-6       Life: 200hrs.

ColourTemp: 3250     Bulb: MR16       Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: EKE

 

21V 150W GX7.9 - Ushio ELZ

21V 150W GX7.9 - Ushio ELZ

Ordercode: 158-00-302914608

Brand: Ushio  

Volt: 21     Watt: 150    Base: GX7.9

Filament: CC-6     Life: 60hrs.

ColourTemp: 3350    Bulb: MR18   Diameter: 53.3mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: ELZ

 

21V 80W GX5.3 - Osram DDS

21V 80W GX5.3 - Osram DDS

Ordercode: 158-00-302914535

Brand: Osram

Volt: 21     Watt: 80    Base: GX5.3

Life: 1000hrs.    Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: DDs

 

230V 235W GX5.3 - Osram GLF

230V 235W GX5.3 - Osram GLF

Ordercode: 158-00-130917746

Brand: Osram

Volt: 230     Watt: 235     Base: GX5.3

CountryOfOrigin: Mexico

Life: 100hrs.    Lumen: 5100   Bulb: T4

Product type: Halogen GX5.3   ANSI/LIF Code: GLF

 

230V 400W GY9.5 - Osram 93592 FSX 3200K

230V 400W GY9.5 - Osram 93592 FSX 3200K

Ordercode: 300-00-302990052

Brand: Osram

Volt: 230    Watt: 400   Base: GY9.5

Life: 75hrs.    ColourTemp: 3200    Diameter: 20mm

Product type: Halogen G9.5     ANSI/LIF Code: FSX

 

230V 650W GY9.5 - Osram 64686 DYR A1/233

230V 650W GY9.5 - Osram 64686 DYR A1/233

Ordercode: 300-00-130914911

Brand: Osram

Volt: 230       Watt: 650       Base: GY9.5

Life: 50hrs.      Lumen: 16500     

ColourTemp: 3200       Diameter: 21mm

Product type: Halogen GY9.5     ANSI/LIF Code: DYR;A1/233

 

240V 650W GY9.5 - Osram 64686 DYR A1/233

240V 650W GY9.5 - Osram 64686 DYR A1/233

Ordercode: 300-00-302914910

Brand: Osram

Volt: 240       Watt: 650      Base: GY9.5

Life: 50hrs.     Lumen: 16500     

ColourTemp: 3200      Diameter: 21mm

Product type: Halogen G9.5      ANSI/LIF Code: DYR;A1/233

 

24V 150W Ba15d - Dr. Fischer 5429/2

24V 150W Ba15d - Dr. Fischer 5429/2

Ordercode: 103-00-302910740

Brand: Dr. Fischer

Volt: 24     Watt: 150   Base: Ba15d

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Axial     Life: 300hrs.  

Lumen: 3200     Diameter: 14mm

Product type: Halogen Ba15d

 

24V 150W G6,35 - Osram 64642 HLX 

24V 150W G6,35 - Osram 64642 HLX

Ordercode: 300-00-302914350

Brand: Osram

Volt: 24    Watt: 150     Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 300hrs.

Lumen: 5000      Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: FDV

 

24V 150W G6.35 - Philips 7158 XHP FCS

24V 150W G6.35 - Philips 7158 XHP FCS

Ordercode: 146-00-302914265

Brand: Philips

Volt: 24       Watt: 150       Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 40hrs.

Lumen: 6000     ColourTemp: 3400

Diameter: 13.5mm          Model: Berchtold C-572

Product type: Halogen G6.35

Equipment Manufacturer: Berchtold       ANSI/LIF Code: FCS

 

24V 150W G6.35 - Philips 7158 FCS 50Hrs.

24V 150W G6.35 - Philips 7158 FCS 50Hrs.

Ordercode: 146-01-302914265

Brand: Philips

Volt: 24      Watt: 150      Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 50hrs.

Lumen: 5200      ColourTemp: 3400       Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen G6.35    ANSI/LIF Code: FCS

 

24V 150W G6.35 - Osram 64640 HLX FCS

24V 150W G6.35 - Osram 64640 HLX FCS

Ordercode: 300-00-302914265

Brand: Osram

Volt: 24      Watt: 150       Base: G6.35

Filament: Tranversal        Life: 50hrs.

Lumen: 6000      Diameter: 13.5mm

Model: Berchtold C-572       Product type: Halogen G6.35

Equipment Manufacturer: Berchtold      ANSI/LIF Code: FCS

 

24V 150W G6.35 - Osram HLX 64641

24V 150W G6.35 - Osram HLX 64641

Ordercode: 300-00-302917311

Brand: Osram

Volt: 24      Watt: 150      Base: G6.35

Life: 2000hrs.      Lumen: 2700

ColourTemp: 3200       Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35

 

24V 150W GY9.5 - Philips 5974 FDS/DZE A1/262

24V 150W GY9.5 - Philips 5974 FDS/DZE A1/262

Ordercode: 146-00-302914740

Brand: Philips

Volt: 24      Watt: 150      Base: GY9.5

Life: 50hrs.       Lumen: 5000

ColourTemp: 3400       Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen GY9.35

 

24V 200W GX5.3 - Philips 13164 EJL

24V 200W GX5.3 - Philips 13164 EJL

Ordercode: 146-00-302914540

Brand: Philips

Volt: 24     Base: GX5.3      Life: 24hrs.

ColourTemp: 3400      Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: EJL

 

24V 200W GX5.3 - Fuji ESC

24V 200W GX5.3 - Fuji ESC

Ordercode: 191-00-110914500

Brand: Fuji

Volt: 24     Watt: 200     Base: GX5.3

CountryOfOrigin: Japan

Filament: CC-6     Life: 25hrs.    

ColourTemp: 3400     Bulb: MR16

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: ESC

 

24V 200W PY24-1.5 - Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P

24V 200W PY24-1.5 - Narva 57055-P(lanetariumsLamp) HLWS5P

Ordercode: 108-00-302657055

Brand: Narva

Volt: 24     Watt: 200           Base: PY24-1.5

CountryOfOrigin: Germany

Life: 300hrs.      Lumen: 5500

Product type: Halogen PY24-1,5

 

24V 20W G4 - Osram 64435U Halostar 24V-Serie UV-STOP

24V 20W G4 - Osram 64435U Halostar 24V-Serie UV-STOP

Ordercode: 138-00-302864435

Brand: Osram

Volt: 24     Watt: 20     Base: G4

Filament: Tranversal      Life: 1000hrs.

Lumen: 350      Diameter: 9.5mm max

Product type: Halogen G4

 

24V 250W G6.35 - Sylvania EWX

24V 250W G6.35 - Sylvania EWX

Ordercode: 113-00-120614940

Brand: Sylvania

Volt: 24     Watt: 250     Base: G6.35

Filament: CC-6     Life: 50hrs.

Lumen: 8200      ColourTemp: 3400     Diameter: 11.5mm

Product type: Halogen G6.35       ANSI/LIF Code: EWX

 

24V 250W G6.35 - Philips 6958 EVC/FGX 300 Hrs. 

24V 250W G6.35 - Philips 6958 EVC/FGX 300 Hrs.

Ordercode: 146-00-302914275

Brand: Philips

Volt: 24     Watt: 250      Base: G6.35

Filament: Transversal          Life: 300hrs.

Lumen: 8400        Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: EVC/FGX

 

24V 250W G6.35 - Osram HLX 64657 EVC 300 Hrs.

24V 250W G6.35 - Osram HLX 64657 EVC 300 Hrs.

Ordercode: 300-00-302914275

Brand: Osram

Volt: 24       Watt: 250      Base: G6.35

Filament: Transversal           Life: 300hrs.

Lumen: 9000         Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen G6.35       ANSI/LIF Code: EVC/FGX

 

24V 250W GX5,3 - Osram ELC-7 700Hrs.

24V 250W GX5,3 - Osram ELC-7 700Hrs.

Ordercode: 158-00-302914560

Brand: Osram

Volt: 24      Watt: 250       Base: GX5.3

Life: 700hrs.     Lumen: 475

ColourTemp: 3200     Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: ELC-7

 

24V 250W GX5,3 54841 - Osram 93653 ELC 300 Hrs.

24V 250W GX5,3 54841 - Osram 93653 ELC 300 Hrs.

Ordercode: 158-00-302914559

Brand: Osram

Volt: 24    Watt: 250     Base: GX5.3

Life: 300hrs.     Gas filling: Xenon      Diameter: 51mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC-3

 

24V 250W GX5.3 - Sylvania ELC 500 Hrs.

24V 250W GX5.3 - Sylvania ELC 500 Hrs.

Ordercode: 113-00-302914556

Brand: Sylvania

Volt: 24   Watt: 250   Base: GX5.3

Life: 500hrs.    ColourTemp: 3400    Diameter: 50.7mm 

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: ELC-5H

 

24V 250W GX5.3 - Sylvania ELC A1/259

24V 250W GX5.3 - Sylvania ELC A1/259

Ordercode: 113-00-302914557

Brand: Sylvania

Volt: 24    Watt: 250    Base: GX5.3  

 Life: 50hrs.     ColourTemp: 3400

Bulb: MR16    Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC;A1/259

 

24V 250W GX5.3 - ELC A1/259

24V 250W GX5.3 - ELC A1/259

Ordercode: 118-00-302914557

Brand: Neutral

Volt: 24     Watt: 250      Base: GX5.3

Life: 50hrs.     Lumen: 1500

ColourTemp: 3400      Bulb: MR16     Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC;A1/259

 

24V 250W GX5.3 - Philips 13631 ELC A1/259

24V 250W GX5.3 - Philips 13631 ELC A1/259

Ordercode: 146-00-302914557

Brand: Philips

Volt: 24     Watt: 250      Base: GX5.3

Life: 50hrs.    Lumen: 1500

ColourTemp: 3400     Bulb: MR16    Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC;A1/259

 

24V 250W GX5.3 - Philips ELC 35 Hrs.

24V 250W GX5.3 - Philips ELC 35 Hrs.

Ordercode: 500-00-302914554

Brand: Philips

Volt: 24      Watt: 250       Base: GX5.3

Life: 35hrs.       ColourTemp: 3400      Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: ELC

 

24V 250W GX5.3 - Philips 13163 ELC 500 Hrs.

24V 250W GX5.3 - Philips 13163 ELC 500 Hrs.

Ordercode: 500-00-302914556

Brand: Philips

Volt: 24    Watt: 250      Base: GX5.3

CountryOfOrigin: Japan

Life: 500hrs.     ColourTemp: 3400     Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3

 

24V 250W GX5.3 - Philips 13631 Facetted

24V 250W GX5.3 - Philips 13631 Facetted

Ordercode: 500-00-302914558

Brand: Philips

Volt: 24      Watt: 250      Base: GX5.3

Life: 50hrs.       ColourTemp: 3400     Diameter: 50mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC

 

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Sylvania ELC ELC 1000 Hrs.

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Sylvania ELC ELC 1000 Hrs.

Ordercode: 113-00-302914561

Brand: Sylvania

Volt: 24      Watt: 250      Base: GX5.3

CountryOfOrigin: Belgium

Life: 1000hrs.       ColourTemp: 3300       Bulb: MR16

Finish: Smooth Reflector       Diameter: 50.7mm

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC-10H

 

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Osram 64659 ELC-10 1000 Hrs.

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Osram 64659 ELC-10 1000 Hrs.

Ordercode: 300-00-302914561

Brand: Osram

Volt: 24       Watt: 250       Base: GX5.3

Life: 1000hrs.      Gas filling: Xenon

Lumen: 400      Bulb: MR16        Finish: Smooth Reflector      

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: ELC-10HA

 

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Philips 13163 ELC/10H 1000 Hrs.

24V 250W GX5.3 ELC/10H - Philips 13163 ELC/10H 1000 Hrs.

Ordercode: 500-00-302914561

Brand: Philips

Volt: 24       Watt: 250      Base: GX5.3

Life: 1000hrs.      ColourTemp: 3400

Bulb: MR16       Finish: Smooth Reflector        Diameter: 50.7mm 

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: ELC-10H

 

24V 250W GY7.9 - Osram EMM/EKS

24V 250W GY7.9 - Osram EMM/EKS

Ordercode: 158-00-110914730

Brand: GE

Volt: 24          Watt: 250      Base: GY7.9

Product type: Halogen GY7.9      ANSI/LIF Code: EMM/EKS

 

24V 250W GY9.5 - Osram HLX 64654

24V 250W GY9.5 - Osram HLX 64654

Ordercode: 300-00-302914119

Brand: Osram

Volt: 24    Watt: 250     Base: GY9.5

Life: 300hrs.      Lumen: 9000       Diameter: 13.5mm

 

24V 275W G6.35 - Osram HLX 64656 FNT

24V 275W G6.35 - Osram HLX 64656 FNT

Ordercode: 300-00-302914290

Brand: Osram

Volt: 24       Watt: 275     Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 75hrs.

Lumen: 10000     ColourTemp: 3300     Diameter: 13.5mm

 

24V 300W GY6.35 - Philips 14530 FLW

24V 300W GY6.35 - Philips 14530 FLW

Ordercode: 158-00-302913585

Brand: Philips

Volt: 24     Watt: 300      Base: GY6.35

Filament: Tranversal      Life: 50hrs.

Lumen: 10450      ColourTemp: 3500      Diameter: 13.5mm

Product type: Halogen GY6.35     ANSI/LIF Code: FLW

 

30V 250W GY9.5 - Ushio DYG

30V 250W GY9.5 - Ushio DYG

Ordercode: 110-00-130914855

Brand: Ushio

Volt: 30        Watt: 250      Base: GY9.5

Filament: CC-6        Life: 15hrs.

Lumen: 8000       Efficiency: 32

ColourTemp: 3400     Diameter: 19.9mm

Product type: Halogen GY9.5       ANSI/LIF Code: DYG

 

30V 50W GX5.3 - GE ENZ

30V 50W GX5.3 - GE ENZ

Ordercode: 158-00-302914565

Brand: GE

Volt: 30     Base: GX5.3

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: ENZ

 

30V 80W GX5.3 - Osram EKP/ENA

30V 80W GX5.3 - Osram EKP/ENA

Ordercode: 158-00-302914513

Brand: Osram

Volt: 30      Watt: 80      Base: GX5.3

Life: 25hrs.      Bulb: MR16

Product type: Halogen GX5.3      ANSI/LIF Code: EKP/ENA

 

36V 340W GX5.3 - GE ERV

36V 340W GX5.3 - GE ERV

Ordercode: 158-00-302914575

Brand: GE

Volt: 36      Base: GX5.3

CountryOfOrigin: USA

Life: 75hrs.      Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GX5.3    ANSI/LIF Code: ERV

 

36V 400W G6.35 - Philips 7787 EVD 100 Hrs.

36V 400W G6.35 - Philips 7787 EVD 100 Hrs.

Ordercode: 146-00-302914315

Brand: Philips

Volt: 36       Watt: 400     Base: G6.35

Filament: Tranversal     Life: 100hrs.

Lumen: 14500    ColourTemp: 3400      Diameter: 18mm

Product type: Halogen G6.35     ANSI/LIF Code: EVD

 

36V 400W G6.35 - Osram 64663 HLX EVD 50 Hrs.

36V 400W G6.35 - Osram 64663 HLX EVD 50 Hrs.

Ordercode: 300-00-302914315

Brand: Osram

Volt: 36       Watt: 400       Base: G6.35

Filament: Tranversal         Life: 50hrs.

Lumen: 16000       Diameter: 18mm

Product type: Halogen G6.35        ANSI/LIF Code: EVD

 

36V 400W G6.35 - Osram 64665 HLX EVD 300 Hrs.

36V 400W G6.35 - Osram 64665 HLX EVD 300 Hrs.

Ordercode: 300-01-302914315

Brand: Osram

Volt: 36         Watt: 400       Base: G6.35

Filament: Tranversal       Life: 300hrs.

Lumen: 12200        Diameter: 18mm

Product type: Halogen G6.35ANSI/LIF Code: EVD

 

36V 400W G6.35 - Osram 64664 HLX EVD 150 Hrs.

36V 400W G6.35 - Osram 64664 HLX EVD 150 Hrs.

Ordercode: 300-02-302914315

Brand: Osram

Volt: 36      Watt: 400     Base: G6.35

Life: 150hrs.    Lumen: 14500      Diameter: 18mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: EVD

 

36V 400W G6.35 - Philips 7787XHP EVD 50 Hrs.

36V 400W G6.35 - Philips 7787XHP EVD 50 Hrs.

Ordercode: 500-01-302914315

Brand: Philips

Volt: 36       Watt: 400      Base: G6.35

Filament: Tranversal           Life: 50hrs.

Lumen: 16000         ColourTemp: 3400        Diameter: 18mm

Product type: Halogen G6.35

 

4V 0.75A Px13.5s - Narva 68419 Halogen Minercap

4V 0.75A Px13.5s - Narva 68419 Halogen Minercap

Ordercode: 108-00-310684195

Brand: Narva

Volt: 4     Amp: 0.75     Base: PX13.5s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 600hrs.     Lumen: 33.4      Diameter: 9.0mm 

 

4V 1A Px13.5s - Narva 68424 Halogen MinerCap

4V 1A Px13.5s - Narva 68424 Halogen MinerCap

Ordercode: 108-00-310684243

Brand: Narva

Volt: 4      Amp: 1      Base: PX13.5s

CountryOfOrigin: Germany

Life: 600hrs.      Lumen: 48      Diameter: 9.0mm 

 

6.6A 100W R7s - Osram 64340

6.6A 100W R7s - Osram 64340

Ordercode: 300-00-302847127

Brand: Osram

Watt: 100      Amp: 6.6      Base: R7s

Life: 1000hrs.       Lumen: 2000       Diameter: 12mm

Product type: Halogen R7s     Series: Airfield

 

6.6A 120W GZ9.5 - Narva 58355 EVV

6.6A 120W GZ9.5 - Narva 58355 EVV

Ordercode: 108-00-308612890

Brand: Narva

Watt: 120       Amp: 6.6      Base: GZ9.5

CountryOfOrigin: Germany

Filament: CBAR-6    Life: 500hrs.   Lumen: 3150       Diameter: 13mm 

Product type: Halogen GZ9.5      Series: Airfield    ANSI/LIF Code: EVV

 

6.6A 150W GY9.5 - Narva 58365 EWR

6.6A 150W GY9.5 - Narva 58365 EWR

Ordercode: 108-00-308629294

Brand: Narva

Watt: 150       Amp: 6.6        Base: GY9.5

CountryOfOrigin: Germany

Filament: CBAR-6      Life: 750hrs.    Lumen: 3750

Bulb: T4       Diameter: 13mm 

Product type: Halogen GY9.5        Series: Airfield     ANSI/LIF Code: EWR

 

6.6A 150W GY9.5 - GE EWR

6.6A 150W GY9.5 - GE EWR

Ordercode: 123-00-308629294

Brand: GE

Watt: 150      Amp: 6.6     Base: GY9.5

CountryOfOrigin: Mexico

Filament: C-6 Oval      Life: 500hrs.    Lumen: 4100

ColourTemp: 3200      Bulb: T4

Product type: Halogen GY9.5      Series: Airfield       ANSI/LIF Code: EWR

 

6.6A 200W R7s - Osram 64380

6.6A 200W R7s - Osram 64380

Ordercode: 300-00-302847128

Brand: Osram

Watt: 200       Amp: 6.6      Base: R7s

Life: 1000hrs.      Lumen: 4400

ColourTemp: 2800      Length: 3mm       Diameter: 15mm

Product type: Halogen R7s     Series: Airfield

 

6V 10W G4 - Philips 6605 M/42 Short

6V 10W G4 - Philips 6605 M/42 Short

Ordercode: 102-00-302913840

Brand: Philips

Volt: 6       Watt: 10        Base: G4

Filament: Tranversal           Life: 2000hrs.

Lumen: 145Colour         Temp: 2700          Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4         ANSI/LIF Code: M/42

 

6V 10W G4 - Osram 64410s Halostar Starlite 3000K

6V 10W G4 - Osram 64410s Halostar Starlite 3000K

Ordercode: 138-00-302913840

Brand: Osram

Volt: 6        Watt: 10        Base: G4

Filament: Axial        Life: 4000hrs.

Lumen: 110        ColourTemp: 3000        Diameter: 9.5mm

Product type: Halogen G4

 

6V 10W G4 - Philips 7387 ESA M29

6V 10W G4 - Philips 7387 ESA M29

Ordercode: 146-00-302913835

Brand: Philips

Volt: 6        Watt: 10      Base: G4

Filament: Tranversal        Life: 100hrs.

Lumen: 205        ColourTemp: 3200         Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4       ANSI/LIF Code: ESA;M/29

 

6V 10W G4 - Osram 64223 M43/Long

6V 10W G4 - Osram 64223 M43/Long

Ordercode: 300-00-302913845

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 150      Base: G4

Filament: Tranversal     Life: 300hrs.

Lumen: 150       Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4      ANSI/LIF Code: M/43

 

6V 10W PG22 - Osram 64222

6V 10W PG22 - Osram 64222

Ordercode: 300-00-302919185

Brand: Osram

Volt: 6        Watt: 10       Base: PG22

Life: 300hrs.      Lumen: 150        Diameter: 9mm

Product type: Halogen PG22

 

6V 15W GZ4 - Philips 13528

6V 15W GZ4 - Philips 13528

Ordercode: 146-00-302914945

Brand: Philips

Volt: 6        Base: GZ4         Life: 750hrs.

ColourTemp: 2900       Diameter: 35mm

Product type: Halogen GX5.3

 

6V 20W CCP-3100 - Huvitz Chart Projector, G4 / 2 Pin Mounted in Round Disk

6V 20W CCP-3100 - Huvitz Chart Projector, G4 / 2 Pin Mounted in Round Disk

Ordercode: 160-00-130847121

Brand: Huvitz

Volt: 6      Watt: 20

 

6V 20W G4 - Narva 55913 HLWS4

6V 20W G4 - Narva 55913 HLWS4

Ordercode: 108-00-302913855

Brand: Narva

Volt: 6      Watt: 20      Base: G4

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal         Life: 100hrs.      

Lumen: 450        Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4

 

6V 20W G4 - Narva 55912 HLL

6V 20W G4 - Narva 55912 HLL

Ordercode: 108-01-302913855

Brand: Narva

Volt: 6      Watt: 20      Base: G4

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal        Life: 1000hrs.      

Lumen: 300      Diameter: 9mm     Product type: Halogen G4

 

6V 20W G4 - Osram 64250 HLX ESB/M30

6V 20W G4 - Osram 64250 HLX ESB/M30

Ordercode: 300-00-302913855

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 20     Base: G4

Life: 100hrs.      Lumen: 460       Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4       ANSI/LIF Code: ESB;M/30

 

6V 20W PG22 - Osram HLX 64251

6V 20W PG22 - Osram HLX 64251

Ordercode: 300-00-302164251

Brand: Osram

Volt: 6         Watt: 20      Base: PG22

Filament: Axial       Life: 100hrs.

Lumen: 500       ColourTemp: 3000       Diameter: 9mm

Product type: Halogen PG22

   

6V 20W with Cables - GE 1974   

6V 20W with Cables - GE 1974

Ordercode: 158-00-302917930

Brand: GE

Volt: 6      Watt: 20

 

6V 30W G4 - Philips 5761

6V 30W G4 - Philips 5761

Ordercode: 158-00-302913865

Brand: Philips

Volt: 6      Watt: 30      Base: G4

CountryOfOrigin: Germany

Filament: Tranversal      Life: 100hrs.     Lumen: 765

ColourTemp: 3200      Diameter: 9mm 

Product type: Halogen G4

 

6V 30W G4 - Osram 64265 HLX

6V 30W G4 - Osram 64265 HLX

Ordercode: 300-00-302913865

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 30      Base: G4

Filament: C-Bar-6        Life: 100hrs.

Lumen: 765      ColourTemp: 3200        Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4

 

6V 35W G4 -

6V 35W G4 -

Ordercode: 300-00-302914091

Brand: Osram

Volt: 6      Watt: 35      Base: G4 

Life: 50hrs.     Lumen: 780      Diameter: 9mm

Product type: Halogen G4      ANSI/LIF Code: M/137

 

82V 250W GX5.3 - Osram 93510 EXY

82V 250W GX5.3 - Osram 93510 EXY

Ordercode: 158-00-160914585

Brand: Osram

Volt: 82     Watt: 250        Base: GX5.3

Life: 200hrs.          Bulb: MR13         Diameter: 42mm    

Product type: Halogen GX5.3     ANSI/LIF Code: EXY

  

82V 250W GY5.3 - Osram EVW 93505

82V 250W GY5.3 - Osram EVW 93505

Ordercode: 158-00-302914665

Brand: Osram

Volt: 82       Watt: 250       Base: GY5.3

Life: 50hrs.      Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen GY5.3       ANSI/LIF Code: EVW

 

82V 300W GX5.3 - Equivalent EXR

82V 300W GX5.3 - Equivalent EXR

Ordercode: 118-00-160914588

Brand: Neutral - White Box

Volt: 82      Watt: 300      Base: GX5.3

Life: 35hrs.       Bulb: MR13       Diameter: 42mm

Product type: Halogen GX5.3         ANSI/LIF Code: EXR

 

82V 300W GX5.3 - Osram 93515 EXR

82V 300W GX5.3 - Osram 93515 EXR

Ordercode: 158-00-160914588 

Brand: Osram

Volt: 82      Watt: 300       Base: GX5.3

CountryOfOrigin: Mexico

Life: 35hrs.        Bulb: MR13       Diameter: 42mm

Product type: Halogen GX5.3        ANSI/LIF Code: EXR

 

82V 300W GX5.3 - Osram 93520 FHS

82V 300W GX5.3 - Osram 93520 FHS 

Ordercode: 158-00-302914590 

Brand: Osram

Volt: 82         Watt: 300       Base: GX5.3

Life: 70hrs.      Lumen: 650

Bulb: MR13         Diameter: 42mm

Product type: Halogen GX5.3       ANSI/LIF Code: FHS

 

82V 360W GY5.3 - Osram 93525 ENX

82V 360W GY5.3 - Osram 93525 ENX 

Ordercode: 158-00-302914725

Brand: Osram

Volt: 82       Watt: 360       Base: GY5.3

Life: 75hrs.    Bulb: MR16        Diameter: 51mm

Product type: Halogen GY5.3      ANSI/LIF Code: ENX

 

82V 360W GY5.3 - GE ENX

82V 360W GY5.3 - GE ENX

Ordercode: 158-01-302914725

Brand: GE 

Volt: 82      Watt: 360      Base: GY5.3

CountryOfOrigin: USA

Life: 75hrs.       ColourTemp: 3300      

Bulb: MR16       Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GY5.3       ANSI/LIF Code: ENX

 

82V 410W GY5.3 - Osram 93526 FXL

82V 410W GY5.3 - Osram 93526 FXL

Ordercode: 158-00-302914050

Brand: Osram

Volt: 82      Watt: 410         Base: GY5.3

Life: 75hrs.      Lumen: 640      

Bulb: T3.5      Diameter: 51mm

Product type: Halogen GY5.3      ANSI/LIF Code: FXL

 

82V 410W GY5.3 - GE FXL

82V 410W GY5.3 - GE FXL

Ordercode: 158-01-302914050

Brand: GE

Volt: 82     Watt: 410     Base: GY5.3

CountryOfOrigin: USA

Life: 50hrs.      ColourTemp: 3300      

Bulb: T3.5      Diameter: 50.67mm

Product type: Halogen GY5.3     ANSI/LIF Code: FXL

 

8V 20W G4 - Osram 64255 White

8V 20W G4 - Osram 64255 White

Ordercode: 300-00-302913880

Brand: Osram

Volt: 8       Watt: 20        Base: G4

Life: 50hrs.         Diameter: 35mm

Product type: Halogen G4

 

8V 50W GZ6.35 - Equivalent 64607 EFM

8V 50W GZ6.35 - Equivalent 64607 EFM 

Ordercode: 118-00-302914345 

Brand: Neutral 

Volt: 8      Watt: 50        Base: GZ6.35

Life: 50hrs.    Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: EFM 

 

8V 50W GZ6.35 - Osram 64607 EFM

8V 50W GZ6.35 - Osram 64607 EFM

Ordercode: 300-00-302914345 

Brand: Osram

Volt: 8       Watt: 50        Base: GZ6.35 

Life: 50hrs.        Gas filling: Xenon

Bulb: MR16       Diameter: 51mm

Product type: Halogen G6.35      ANSI/LIF Code: EFM

 

HNS S 13W GX23 UVC - Osram ETC

HNS S 13W GX23 UVC - Osram ETC

Ordercode: 158-00-150910585

Brand: Osram 

Watt: 13        Amp: 0.28       Base: GX23

Filament: CC-8      Life: 2000hrs.

Lumen: 2800      ColourTemp: 2950

Bulb: Fluo Compact      Diameter: 12.7mm

Product type: Halogen Ba15d       ANSI/LIF Code: ETC 

 

JCR 120V 250W G7.9 - Ushio BHB

JCR 120V 250W G7.9 - Ushio BHB

Ordercode: 158-00-302914606

Brand: Ushio 

Volt: 120     Watt: 250      Base: G7.9

Filament: CC-8     Life: 50hrs.     ColourTemp: 3400    

Bulb: MR14       Diameter: 44.5mm

Product type: Halogen G7.9     ANSI/LIF Code: BHB

   

JCR 12V 20W GZ4 A20H/3 - A20H/3

JCR 12V 20W GZ4 A20H/3 - A20H/3

Ordercode: 153-00-302814314

Brand: Neutral

Volt: 12        Watt: 20     Base: GZ4

CountryOfOrigin: Japan

Life: 2000hrs.      ColourTemp: 3000    

Bulb: MR11     Diameter: 35mm

Product type: Halogen GZ4

 

JCR/M 6V 20W GZ4 - Ushio 20 degrees beam

JCR/M 6V 20W GZ4 - Ushio 20 degrees beam

Ordercode: 158-00-302809756

Brand: Ushio

Volt: 6       Watt: 20      Base: GZ4

Filament: C-6       Life: 50hrs.

ColourTemp: 200        Bulb: MR11        Diameter: 35mm

Product type: Halogen GZ4