บริการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์

 บริการรับเหมาติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ ติดตั้งหรือย้ายชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดานหรือชนิดติดผนัง (Surgical Light), ติดตั้งหรือย้ายชุดแขวนเครื่องมือทางการแพทย์ (Ceiling pendant) ,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบก๊าซทางการแพทย์,งานระบบห้องผ่าตัด และงานระบบเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพมีประสบการณ์โดยตรง พร้อมดูแลควบคุมงานโดยวิศวกรติดตั้งระบบทางการแพทย์ตลอดทุกขั้นตอนงานจนส่งมอบ และมีบริการดูแลหลังการขายพร้อมช่วยงานด้านการส่งมอบกับทางผู้ใช้หรือโรงพยาบาล