เครื่องแหล่งจ่ายกำเนิดแสงซีนอนสำหรับกล้องเอ็นโดสโคป

Xenon Light Source 350W เครื่องจ่ายแสงซีนอนสำหรับกล้องส่องตรวจเอ็นโดสโคปหรือสำหรับใช้งานวิจัยโดยอาศัยแสงไฟซีนอน