ชุดแขวนเครื่องมือทางการแพทย์

Medical Ceiling Pendant ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยทั่วไป ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนัก  ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องพักฟื้น ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด  ทัั้งแบบทั่วไป แบบใช้มอเตอร์ แบบแขนเดี่ยว แบบแขนคู่ แบบมีแขนแขวนมอนิเตอร์