สายรัดห้ามเลือดทูนิเก้คัพสำหรับเครื่องห้ามเลือด

สายรัดห้ามเลือดแบบอัตโนมัติ สายยางผ้าใบรัดห้ามเลือด ผ้ารัดห้ามเลือดทูนิเก้ สายรัดห้ามเลือดสำหรับเครื่องรัดห้ามเลือดทูนิเก้  Tourniquet cuff สำหรับเครื่อง Automatic pneumatic  tourniquet system  ทั้งแบบใช้ได้หลายครั้ง Tourniquet reusable cuff และแบบใช้ครั้งเดียว Tourniquet disposable cuff แบบสายยางท่อเดี่ยว สายยางท่อคู่ ยางในเดี่ยว หรือ ยางในคู่ ขนาดตั้งแต่ 8  นิ้ว ถึง 34 นิ้ว ได้แก่ 8" x 2.5" , 12" x3" , 18" x 4" , 24" x 4" , 34" x 4"  หรือ  37cm x 5cm , 47cm x 6.5 cm , 80cm x7.5 cm , 100cm x 12cm หรือ ขนาดพิเศษตามความต้องการ