โคมไฟอบแผลผ่าตัดโคมไฟอบแผลหลังคลอด โคมไฟอบผิวอินฟาเรด Philips Infraphil Philips InfraCare Beurer IL

โคมไฟสำหรับใช้อบแผลผ่าตัด โคมไฟอบแผลผ่าตัดหลังคลอด โคมไฟอบลดปวดคลายกล้ามเนื้อ Philips และ Beurer ประเทศเยอรมนีได้แก่

 1. โคมไฟอบแผลรุ่นเล็ก Philips Infraphil HP3616 ขนาด 150 W ตัวโคมปรับก้มเงยได้ มีสวิทช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม และ ผลิตภัณฑ์ Beurer IL21 ขนาด 150 วัตต์

 2. โคมไฟอบแผลรุ่นกลาง Phiips InfraCare HP3621 ขนาด 200 W และ Philips InfraCare HP3631 ขนาด 300 W ตัวโคมสามารถปรับก้มเงยได้ และตั้งเวลาได้สำหรับรุ่น HP3631 โคมไฟอบแผลรุ่นกลาง ผลิตภัณฑ์ Beurer IL50 ขนาด 300 วัตต์ ตั้งเวลาได้

 3. โคมไฟอบแผลรุ่นใหญ่ Philips InfraCare HP3643   ขนาด 650 W มีขาตั้งปรับระยะได้ หน้าโคมปรับก้มเงยและหมุนปรับแนวยืนแนวนอนได้