สายเคเบิ้ลเซ็นเซอร์วัดความดันโลหิต IBP Sensor  สายวัดอุณหภูมิร่างกาย Temp probe สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ สายโพรบตู้อบเด็กโคมไฟอบเด็ก

  - สายวัด Temperature probe YSI-400 (Mono jack) แบบติดผิวหนัง Skin temp probe (Adult & Neonate)

  - สายวัด Temperature probe YSI-700 (Stereo jack) แบบติดผิวหนัง Skin temp probe (Adult & Neonate)

  - สายวัด Temperature probe  (Body temp probe) แบบ YSI-400 (Mono jack) แบบ Rectal  (Adult & Neonate)

  - สายวัด Temperature probe (Body temp probe)  แบบ YSI-700 (Stereo jack) แบบ Rectal (Adult & Neonate)

  - สาย Extension temp probe / Dual exension temp probe for GE Monitor

  - IBP Cable compatible :- Abbott IBP Cable , Utah IBP Cable , Edward IBP Cable , BD IBP Cable , HP/Bruan IBP Cable , Argon/MAXXIM IBP Cable , PVB/SIMMS IBP Cable , Medex IBP Cable

  - IBP Pressure transducer disposable compatible:- Abbott IBP pressure transducer , Utah IBP pressure transducer , Edward IBP pressure transducer , BD IBP pressure transducer , Philips/Bruan IBP pressure transducer , Argon/MAXXIM IBP pressure transducerble 

  - Temperature sensor , Disposable temp adapter , YSI Temp probe , Disposable temp probe , Infant warmer probe

  - Fetal transducer ,Ultrasound transducer ,Toco transducer , Repair cable , Repair case

 • Skin temperature probe for Incubator & Infant radiant warmer- Temp probe for Fanem- Temp probe for Phoenix_สายวัดอุณหูมิตู้อบเด็กสายวัดอุณหภูมิตู้อบเด็กตัวเหลือง
  สายวัดอุณหูมิตู้อบเด็กสายวัดอุณหภูมิตู้อบเด็กตัวเหลือง

  Skin temperature probe for Incubator & Infant radiant warmer- Temp probe for FANEM- Temp probe for Phoenix_สายวัดอุณหูมิตู้อบเด็กสายวัดอุณหภูมิตู้อบเด็กตัวเหลือง
 • Infant radiant warmer Fanem & Phoenix medical temperature sensor probe_สายวัดอุณหภูมิร่างกายตู้อบด็กแรกเกิด
  สายวัดอุณหภูมิร่างกายตู้อบด็กแรกเกิด Fanem & Phoenix medical

  Infant radiant warmer Fanem & Phoenix medical temperature sensor probe_สายวัดอุณหภูมิร่างกายตู้อบด็กแรกเกิด
 • Compatible Mindray Rectal patient monitor temperature probe 2 pins_สายวัดอุณหภูมิร่างกายแบบสอดก้นสำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Mindray
  สายวัดอุณหภูมิร่างกายแบบสอดก้นสำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Mindray

  Compatible Mindray Rectal patient monitor temperature probe 2 pins
 • Neonate Rectal temperature probe YSI400 mono jack_สายวัดอุณหภูมิแบบทาบก้นสายขนาดเล็กสำหรับเด็กทารก YSI400 แจ็คโมโน
  สายวัดอุณหภูมิแบบทาบก้นสายขนาดเล็กสำหรับเด็กทารก YSI400 แจ็คโมโน

  Neonate Rectal temperature probe YSI400 mono jack
 • Neonate Rectal temperature probe YSI700 Stereo jack_สายวัดอุณหภูมิแบบทาบก้นสายขนาดเล็กสำหรับเด็กทารก YSI700 แจ็คสเตอริโอ
  สายวัดอุณหภูมิแบบทาบก้นสายขนาดเล็กสำหรับเด็กทารก YSI700 แจ็คสเตอริโอ

  Neonate Rectal temperature probe YSI700 Stereo jack
 • Rectal temperature probe for philips monitor_สายวัดอุณภูมิในร่างกายสำหรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ ฟิลิปส์
  สายวัดอุณภูมิในร่างกายสำหรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ ฟิลิปส์

  Rectal temperature probe for philips monitor
 • Skin temperature probe for Infant radiant warmer Ningbo DAVID HKN-9010_สายโพรบวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับตู้อบเด็ก Ningbo David
  สายโพรบวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับตู้อบเด็ก Ningbo David

  Skin temperature probe for Infant radiant warmer Ningbo DAVID HKN-9010
 • Skin temperature probe for incubator Davis XHZ Neonate Bilirubin Phototherapy_สายวัดอุณหภูมิผิวกายสำหรับตู้อบเด็กตัวเหลือง David XHZ
  สายวัดอุณหภูมิผิวกายสำหรับตู้อบเด็กตัวเหลือง David XHZ

  Skin temperature probe for incubator Davis XHZ Neonate Bilirubin Phototherapy
 • Edward IBP Cable for HP Philips Monitor_สายเคเบิ้ล Edward Transducer Edward A-Line เคเบิ้ล วัดความดันโลหิต IBP สำหรับเครื่องมอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพ HP Philips
  สายเคเบิ้ล Edward Transducer Edward A-Line เคเบิ้ล วัดความดันโลหิต IBP สำหรับเครื่องมอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพ HP Philips

  Edward IBP Cable for HP Philips Monitor
 • IBP Cable Mindray Benevision N15 to Edwards_สายเคเบิ้ล IBP ต่อ A-Line Pressure transducer สำหรับเครื่อง Mindray BeneVision N15 to Edwards
  สายเคเบิ้ล IBP ต่อ A-Line Pressure transducer Edwards สำหรับเครื่อง Mindray BeneVision N15

  IBP Cable Mindray Benevision N15 to Edwards
 • IBP Cable Drager-Siemens to BD_สายเคเบิ้ล IBP ต่อทรานดิวเซอร์ BD สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ซีเมส์- เดรเกอร์
  สายเคเบิ้ล IBP ต่อทรานดิวเซอร์ BD สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ซีเมส์- เดรเกอร์

  IBP Cable Drager-Siemens to BD
 • Draeger Compatible Disposable Skin Temperature Probe _สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบสิ้นเปลืองสำหรับเครื่อง เดรเกอร์ Draeger
  สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบสิ้นเปลืองสำหรับเครื่อง เดรเกอร์ Draeger

  Draeger Compatible Disposable Skin Temperature Probe
 • Skin temperture probe for Incubator Atom_สายวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดผิวหนังสำหรับตู้อบเด็กทารกแรกเกิดอะตอม Atom Incubator
  สายวัดอุณหภูมิร่างกายแบบติดผิวหนังสำหรับตู้อบเด็กทารกแรกเกิดอะตอม Atom Incubator

  Skin temperture probe for Incubator Atom
 • Skip temperature probe for incubator Datex ohmeda_สายวัดอุณหภูมิแบบติดผิวหนัง Skin Temp probe สำหรับตู้อบเด็กแรกเกิดเด็กตัวเหลือง Datex Ohmeda
  สายวัดอุณหภูมิแบบติดผิวหนัง Skin Temp probe สำหรับตู้อบเด็กแรกเกิดเด็กตัวเหลือง Datex Ohmeda

  Skip temperature probe for incubator Datex ohmeda
 • IBP cable Nihon-Argon Medical_สายเคเบิ้ล IBP สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Nihon กับ Pressure transducer Argon
  สายเคเบิ้ล IBP สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Nihon กับ Pressure transducer Argon

  IBP cable Nihon-Argon Medical
 • IBP cable for all pressure transducer Argon B.Braun BD Edwards Medex Abbott Medex Logical Utah_สายเคเบิ้ลไอบีพีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
  สายเคเบิ้ลไอบีพีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

  IBP cable for all pressure transducer Argon B.Braun BD Edwards Medex Abbott Medex Logical Utah
 • Welch Allyn Orial & Axillary Suretemp plus temp probe for Welch Allyn thermometer & Patient monitor_สายโพรบวัดอุณหภูมิ Welch Allyn Suretemp Plus สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องมอนิเตอร์ผู้ป่วย Welch Allyn
  สายโพรบวัดอุณหภูมิ Welch Allyn Suretemp Plus Oral & Axillary โพรบด้ามสีน้ำเงินสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องมอนิเตอร์ผู้ป่วย Welch Allyn

  Welch Allyn Oral & Axillary Suretemp plus probe for Welch Allyn thermometer & Patient monitor
 • Original Welch Allyn Suretemp Probe Rectal probe #02892-000_โพรบวัดอุณภูมิร่างกายแบบ Rectal โพรบด้ามสีแดง Welch Allyn Sure Temp Probe
  โพรบวัดอุณภูมิร่างกายแบบ Rectal โพรบด้ามสีแดง Welch Allyn Sure Temp Probe

  Original Welch Allyn Suretemp Probe Rectal probe #02892-000
 • Temperature Adult rectal probe for Bedside Monitor Philips_สายวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเครื่องมอนิเตอร์ฟิลิปส์
  สายวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเครื่องมอนิเตอร์ฟิลิปส์

  Temperature Adult rectal probe for Bedside Monitor Philips
 • Skin temperature probe for Infant Resuscitator Fischer&Paykel Neopuff RD1000 Ventilator DualSense Skin sensor 900IW001_สายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องช่วยหายใจเด็ก Fischer&Paykel รุ่น Neopuff RD1000
  สายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องช่วยหายใจเด็ก Fischer&Paykel รุ่น Neopuff RD1000

  Skin temperature probe for Infant Resuscitator Fischer&Paykel Neopuff RD1000 Ventilator DualSense Skin sensor 900IW001
 • Skin temperature probe for Phoenix incubator_สายวัดอุณหภูมิสำหรับตู้อบเด็กทารกแรกเกิด Phoenix
  สายวัดอุณหภูมิสำหรับตู้อบเด็กทารกแรกเกิด Phoenix

  Skin temperature probe for Phoenix incubator