มาตรฐานสายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์

            สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ในแต่ละประเทศมีมาตรฐานอย่างไร และแตกต่างจากสายปลั๊กไฟฟ้าทั่วไปอย่างไรบ้าง?  สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้เต้ารับปลั๊กไฟฟ้าแบบ  North America NEMA 15-5 P to IEC 302-C13 :-

  - NEMA 15-5P คือปลั๊กฝั่งหัวเสียบตัวผู้ ง่ามเสียบเต้ารับ ลักษณะแท่งแบนตั้งตรงขนานกัน (ง่ามเสียบสองด้านขนาดจะต่างกันเล็กน้อย) พร้อมขากราวด์ แท่งทรงกลมเหลี่ยม

 - IEC 302-C13 คือปลั๊กตัวเมีย ลักษณะทรงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู เหมือนปลั๊กหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  ( ที่อยู่ด้านหลังเครื่องเป็นตัวผู้ IEC 302-C14)

 ***ข้อแตกต่างสายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ กับแบบทั่วไป ตามแบบมาตรฐาน อเมริกา ที่ประเทศไทยนิยมใช้ส่วนใหญ่ พอสรุปดังนี้***

1. ง่ามเสียบเต้ารับ ต้องทำจากโลหะของแข็งเนื้อเดียวกันเท่านั้น ส่วนใหญ่จะใช้ โลหะจำพวก นิเกิ้ล แตกต่างจากปลั๊กทั่วไปที่ใช้ ทองเหลืองชุป

2. ภายในสายไฟต้องมีใยสายเอ็นเพื่อช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงดึงและการบิดได้

3. การทดสอบมาตรฐานทางด้านความทนทานทางกายภาพของง่ามเสียบ และ แท่งกราวด์ , การคงตัวคงรูปเดิม ( กรณีเป็นแบบทั่วไปที่เป็นวัสดุทองเหลืองชุป สังเกตุได้ว่า เสียรูปบิดงอง่าย) การทดสอบแรงดึงแรงกระชากสาย

4. การทดสอบอุณหภูมิที่เกิดขึ้นขณะใช้งานของแท่งกราวด์ และ ง่ามเสียบ

5. การทดสอบความปลอดภัย ด้านต้านทานของกระแสไฟฟ้า และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

6. การทดสอบความทนทานและอายุการใช้งานของชุดสายทั้งเส้น

โดยในส่วนแท่งจับหัวปลั๊กเสียบเต้ารับไฟฟ้า จะมีลักษณะ 3 แบบคือ แบบทึบสีดำ แบบทึบสีเทา หรือ แบบโปร่ง  ซึ่งทั้งหมดต้องมีสัญลักษณ์ ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ให้เห็นเป็น จุดกลมสีเขียว ( Green dot) อยู่ที่ด้านหน้า