อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องจี้ไฟฟ้าเครื่องจี้สำหรับผ่าตัด

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องจี้ผ่าตัด ESU (Electro Surgical Unit) ได้แก่

1. สายเคเบิ้ลสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า แบบฟอร์เซพส์ Forceps (Bipolar Forceps ESU Cable)

2. ด้ามจี้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า แบบ ไบโพล่าร์ ฟอร์เซพส์ Bipolar Forceps (ESU Bipolar Forceps tweezer / Bipolar Forceps ESU Needle electrode) ทั้งแบบใช้งานถาวร (Reusable) และ แบบใช้งานครั้งเดียว (Disposable)

3. ด้ามจี้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า แบบ โมโนโพล่าร์ ฟอร์เซพส์ Monopolar Forceps (ESU Monopolar Forceps tweezer / Monopolar Forceps ESU Needle electrode) 

4. ใบมีดจี้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้าแบบ โมโนโพล่าร์ อิเล็กโทรด Monopolar electrode (Electrosurgical pencil)

5. แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า ESU Electrode Grounding Pad 

6.สายเคเบิ้ลสำหรับแผ่นอิเล็กโทรดของเครื่องจี้ไฟฟ้า Reusable ESU Patient return cable / ESU Electrode pad cable

7. แป้นสวิทช์เท้าสำหรับเหยียบควบคุมการทำงานเครื่องจี้ไฟฟ้า ESU Pedal foot control switch