กรวยสวมเป่าปากสำหรับเครื่องวัดสมรรถภาพปอด แกนสวมเป่าสำหรับเครื่องวัดความจุปอด

 แกนเป่าปอด แกนเป่าวัดปอด แกนกระดาษเครื่องวัดปอด กรวยสวมเป่าปาก หรือ แกนสวมเป่าสำหรับใช้กับเครื่องวัดทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer mouth piece) และกรวยสวมเป่าสำหรับเครื่องวัดปริมาตรความจุปอด (Peak Flow Meter Mouth piece) ได้แก่

   1. กรวยกระดาษสวมเป่าปาก แกนกระดาษเป่าปอด กรวยกระดาษเครื่องวัดปอด หรือ แกนกระดาษสวมเป่าวัดสมรรถภาพปอด ปริมาตรความจุปอด แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กระดาษขาวนอก-ขาวใน ความหนา1.5 มม. บรรจุ 100 ชิ้นต่อแพ็ค 

    - ขนาดมาตรฐานทั่วไปแบบใช้สวมใน วงนอก 30 มม. (วงใน 27 มม.) ความยาว 60 มม.

    - แบบใช้สวมนอก วงใน 30 มม. (วงนอก 33 มม.)  ความยาว 60 มม.

    - ขนาดพิเศษ วงนอก 27 มม. (วงใน 24 มม.) ความยาว 60 มม. 

    - ขนาดพิเศษอื่นๆ ขึ้นงานผลิตตามต้องการ (มีจำนวนขั้นต่ำสำหรับงานขนาดพิเศษ)

   2. กรวยสวมเป่าปากแบบพลาสติก หรือ แกนสวมเป่าแบบพลาสติก แกนพลาสติกเป่าปอด กรวยพลาสติกเป่าปอด สำหรับ เครื่องวัดปอด สามารถนำมาล้างทำความสะอาดใช้งานใหม่ได้ ปากกรวยวงนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (วงนอก) 30 มม. ความยาว 65 มม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ความยาว 65 มม. บรรจุ 100 ชิ้นต่อแพ็ค  

   3.แกนสวมเป่าเครื่องวัดทดสอบสมรรถภาพปอดแบบแกนพลาสติกแบบมีฟิลเตอร์กรองเชื้อโรคในตัว ปากแกนสวมเข้าเครื่องขนาดวงนอก 30 มม. ปากแกนเป่าแบบวงกลม หรือ วงรี บรรจุ 50 ชิ้นต่อแพ็ค