ท่ออากาศเครื่องช่วยการนอนกรน CPAP flexible reusable tubing hose

  ท่ออากาศสำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน CPAP ขนาดมาตรฐาน ใช้ได้กับเครื่องทุกรุ่นความยาว 1.8 เมตร (6 ฟุต)

         1.  ท่ออากาศแบบทดแทน (OEM) พร้อม อุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน 1 อัน

         2. ท่ออากาศผลิตภัณฑ์ Philips Respironics REF 622038