อะไหล่เครื่องมือแพทย์ใช้แล้วสภาพดี หรืออะไหล่ซ่อมพร้อมใช้งานและอะไหล่แบบแลกเปลี่ยนสินค้า

การซ่อมทางเลือกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด ได้แก่ อะไหล่เครื่องมือแพทย์ใช้แล้วสภาพดี ,อะไหล่ที่ซ่อมแล้วพร้อมใช้งาน หรือ อะไหล่แบบแลกเปลี่ยนสินค้า ประกันคุณภาพสินค้าระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี (ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเครื่องมือและอะไหล่อุปกรณ์) ดูแลบริการระยะประกันโดยวิศวกรเครื่องมือทางการแพทย์ทีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง