ชุดสายวงจรช่วยหายใจและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

ชุดวงจรช่วยหายใจและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ เช่น ชุดวงจรช่วยหายใจ (Patient Breathing Circuit Reusable & Disposable) ,ตัวกรองแบคทีเรีย (Bacteria filter), ตัวดักน้ำระหว่างสาย (Water trap), สายวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temp&Flow Probe) ,สายขดลวดความร้อน (Heated wire) ,ปอดเทียมผู้ใหญ่ ปอดเทียมเด็ก (Adult test lung ,Neonate test lung), ตัวดักน้ำสำหรับดมยา (Water trap) , สายยาง Sampling line, Flex tube ยางท่อซิลิโคนตัวหนอนวงจรช่วยหายใจ (Breathing Circuit)ของเครื่องช่วยหายใจ

 

 

 

 

 

  Temp&Flow Probe 900MR869 for Humidifier Fisher&Paykel MR850 

 Temperature Probe 900MR561 for Humidifier Fisher&Paykel MR730 

 Compatible Fischer&Paykel 900MR805 Dual Heating wire adaptor cable

 Flexible tube silicone for Ventilator patient circuit สายยางเฟล็กทิ้วซิลิโคนตัวหนอนสำหรับชุดวงจรหายใจ

 Disposable Nasal Oxygen Cannula สายยางให้ออกซิเจนทางจมูก

 Reusable Adult - Pediatric Main steam Airway Adapter for Capnosat 5 CO2 Sensor

  Ventilator Test Lung Adult 1 L ปอดเทียมขนาดผู้ใหญ่ขนาด 1 ลิตร สำหรับทดสอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

 Reusable Silicone Adult Silicone Infant patient circuit for Ventilator & Anesthesia สายซิลิโคนผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กสำหรับเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ

 Anesthesia Disposable Patient Circuit set ชุดวงจรช่วยหายใจสำหรับเครื่องดมยาสลบ

 Bacterial filter Viral Filter for Ventilators & Anesthesia ตัวกรองแบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

 Breathing Circuit hose tubing hose for Ventilator & CPAP Bi-Pap สายยางเครื่องช่วยหายใจสายและเครื่องช่วยการนอนกรน 

 • Bacterial-Viral Filter for Anecthesia & Ventilator 15-22 X 22 mm Clear_แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ(ไม่มีพอร์ทต่อสาย Sampling line)
  แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ(ไม่มีพอร์ทต่อสาย Sampling line)

  Bacterial-Viral Filter for Anecthesia & Ventilator 15-22 X 22 mm Clear
 • Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
  Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ

  Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
 • Disposable Anesthesia breathing circuit_ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
  ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ

  Disposable Anesthesia breathing circuit
 • Compatible Humidifier cable Fischer&Paykel 900MR850_สายเคเบิ้ลแปลงเป็นลวดความร้อน 2 ทางสำหรับหม้อน้ำให้ความชื้นผู้ป่วยที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ 900MR850
  สายเคเบิ้ลแปลงเป็นลวดความร้อน 2 ทางสำหรับหม้อน้ำให้ความชื้นผู้ป่วยที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ 900MR850

  Compatible Humidifier cable Fischer&Paykel 900MR850
 • Fischer&Paykel 900MR805 Heater wire adaptor for Heated Breathing Circuits_สายแปลงขดลวดความร้อนในวงจรช่วยหายใจเครื่องทำความชื้นผู้ป่วย Fischer&Paykel 900MR805
  สายแปลงขดลวดความร้อนในวงจรช่วยหายใจเครื่องทำความชื้นผู้ป่วย Original Fischer&Paykel 900MR805

  Original Fischer&Paykel 900MR805 Heater wire adaptor for Heated Breathing Circuits
 • Original 900MR806 Heated wire adaptor for Humidifier Fisher&Paykel MR850_สายเคเบิ้ลข้อต่อสำหรับลวดให้ความร้อนเครื่องให้ความชื้นในวงจรช่วยหายใจผู้ป่วย Fisher&Paykel
  สายเคเบิ้ลข้อต่อสำหรับลวดให้ความร้อนเครื่องให้ความชื้นในวงจรช่วยหายใจผู้ป่วย Fisher&Paykel

  Original 900MR806 Heated wire adaptor for Humidifier Fisher&Paykel MR850
 • Anesthesia Bacteria filter with outlet port for gas sampling line_แบคทีเรียฟิลเตอร์ตัวกรองแบคทีเรียตัวกรองเชื้อโรคพร้อมรูข้อต่อสำหรับสายยางวัดปริมาณก๊าซดมยาสำหรับเครื่องดมยาสลบ
  แบคทีเรียฟิลเตอร์ตัวกรองแบคทีเรียตัวกรองเชื้อโรคพร้อมรูข้อต่อสำหรับสายยางวัดปริมาณก๊าซดมยาสำหรับเครื่องดมยาสลบ

  Anesthesia Bacteria filter with outlet port for gas sampling line
 • Bacteria filter for Ventilator & Anesthesia_แบคทีเรียฟิลเตอร์ตัวกรองแบคทีเรียสำหรับชุดวงจรช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ
  แบคทีเรียฟิลเตอร์ตัวกรองแบคทีเรียสำหรับชุดวงจรช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ

  Bacteria filter for Ventilator & Anesthesia
 • Dual Heater wire adaptor cable (4 pins single notch) Fischer&Paykel 900MR806_สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR806 แปลงเป็น 2 ทาง สำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ
  สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR806 แปลงเป็น 2 ทาง สำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ

  Compatible Dual Heater wire adaptor cable (4 pins single notch) Fischer&Paykel 900MR806
 • Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins 80 degree) Fischer&Paykel 900MR805_สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR805 แปลงเป็น 2 ทาง สำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ
  สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR805 แปลงเป็น 2 ทาง สำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ

  Compatible Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins 80 degree) Fischer&Paykel 900MR805
 • Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins 80 degree) Fischer&Paykel 900MR858_สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR858 แปลงเป็น 2 ทางสำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ
  สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR858 แปลงเป็น 2 ทางสำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ

  Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins 80 degree) Fischer&Paykel 900MR858หายใจ
 • Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins single notch) Fischer&Paykel 900MR_สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR แปลงเป็น 2 ทางสำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ
  สายข้อต่อเคเบิ้ล Fisher&Paykel 900MR แปลงเป็น 2 ทางสำหรับเครื่องให้ความชื้นผู้ป่วยของเครื่องช่วยหายใจ

  Dual Heater wire hose adaptor cable (4 pins single notch) Fischer&Paykel 900MR
 • Heater wire cable Fisher&Paykel 900MR510_สายขดลวดทำความร้อน Fisher&Paykel 900MR510 สำหรับใช้ในเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ
  สายขดลวดทำความร้อน Fisher&Paykel 900MR510 สำหรับใช้ในเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ

  Heater wire cable Heated wire cable Fisher&Paykel 900MR510
 • Heater wire cable Fisher&Paykel 900MR755_สายขดลวดทำความร้อน Fisher&Paykel 900MR755 สำหรับใช้ในเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ
  สายขดลวดทำความร้อน Fisher&Paykel 900MR755 สำหรับใช้ในเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ

  Heater wire cable heated wire cable Fisher&Paykel 900MR755
 • Heater wire cable for Humidifier Fisher&Paykel MR850_สายขดลวดทำความร้อนสำหรับเครื่องทำความชื้นในวงจรช่วยหายใจ Fisher&Paykel รุ่น MR850
  สายขดลวดทำความร้อนสำหรับเครื่องทำความชื้นในวงจรช่วยหายใจ Fisher&Paykel รุ่น MR850

  Heater wire cable Heated wire cable for Humidifier Fisher&Paykel MR850
 • Humidifier Adult Chamber Fischer&Paykel MR370_หม้อน้ำทำความชื้นให้ผู้ป่วยขนาดผู้ใหญ่ Fisher&Paykel รุ่น MR370 สำหรับเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ
  หม้อน้ำทำความชื้นให้ผู้ป่วยขนาดผู้ใหญ่ Fisher&Paykel รุ่น MR370 สำหรับเครื่องทำความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ

  Humidifier Adult Chamber Fischer&Paykel MR370