ชุดสายวงจรช่วยหายใจและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

ชุดวงจรช่วยหายใจและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ เช่น ชุดวงจรช่วยหายใจ (Patient Breathing Circuit Reusable & Disposable) ,ตัวกรองแบคทีเรีย (Bacteria filter), ตัวดักน้ำระหว่างสาย (Water trap), สายวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temp&Flow Probe) ,สายขดลวดความร้อน (Heated wire) ,ปอดเทียมผู้ใหญ่ ปอดเทียมเด็ก (Adult test lung ,Neonate test lung), ตัวดักน้ำสำหรับดมยา (Water trap) , สายยาง Sampling line, Flex tube ยางท่อซิลิโคนตัวหนอนวงจรช่วยหายใจ (Breathing Circuit)ของเครื่องช่วยหายใจ

 

 

 

 

  Temp&Flow Probe 900MR869 for Humidifier Fisher&Paykel MR850 

 Temperature Probe 900MR561 for Humidifier Fisher&Paykel MR730 

 Compatible Fischer&Paykel 900MR805 Dual Heating wire adaptor cable

 Flexible tube silicone for Ventilator patient circuit สายยางเฟล็กทิ้วซิลิโคนตัวหนอนสำหรับชุดวงจรหายใจ

 Disposable Nasal Oxygen Cannula สายยางให้ออกซิเจนทางจมูก

 Reusable Adult - Pediatric Main steam Airway Adapter for Capnosat 5 CO2 Sensor

  Ventilator Test Lung Adult 1 L ปอดเทียมขนาดผู้ใหญ่ขนาด 1 ลิตร สำหรับทดสอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

   Anesthesia Disposable Patient Circuit set ชุดวงจรช่วยหายใจสำหรับเครื่องดมยาสลบ

 Bacterial filter Viral Filter for Ventilators & Anesthesia ตัวกรองแบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ

 

 • Bacterial-Viral Filter for Anecthesia & Ventilator 15-22 X 22 mm Clear_แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ(ไม่มีพอร์ทต่อสาย Sampling line)
  แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ(ไม่มีพอร์ทต่อสาย Sampling line)

  Bacterial-Viral Filter for Anecthesia & Ventilator 15-22 X 22 mm Clear
 • Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
  Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ

  Anesthesia Disposable Adult Patient Circuit ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
 • Disposable Anesthesia breathing circuit_ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ
  ชุดสายวงจรช่วยหายใจแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับเครื่องดมยาสลบ

  Disposable Anesthesia breathing circuit