ชุดโคมไฟผ่าตัด/โคมไฟส่องตรวจ/โคมไฟผ่าตัดเล็ก

โคมไฟผ่าตัดชนิดแอลอีดี หลากหลายสเปคตามความต้องการใช้งาน ได้แก่ ชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดแอลอีดีแบบแขวนเพดานหัวโคมเดี่ยว ชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดแอลอีดีแบบแขวนเพดานหัวโคมคู่ โคมไฟส่องตรวจ โคมไฟผ่าตัดเล็ก โคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคมไฟผ่าตัดแบบหลอดฮาโลเจน หลากหลายสเปคตามความต้องการใช้งาน ได้แก่ ชุดโคมไฟผ่าตัดฮาโลเจนแบบแขวนเพดานหัวโคมเดี่ยว 

ชุดโคมไฟผ่าตัดฮาโลเจนแบบแขวนเพดานหัวโคมคู่  โคมไฟผ่าตัดฮาโลเจนแบบเคลื่อนที่ 

โคมไฟผ่าตัดเล็ก โคมไฟส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ โคมไฟทำหัตถการ โคมไฟทำแผล โคมไฟเย็บแผล โคมไฟห้องฉุกเฉิน โคมไฟผ่าตัดเข็นเคลื่อนที่

 

LED Operating lamp wall type โคมไฟส่องตรวจโคมไฟทำหัตถการโคมไฟผ่าตัดเล็กโคมไฟเย็บแผลแบบติดผนังชนิดแอลอีดี