บริการขนส่งเครื่องมือแพทย์เเครื่องจักรและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด

 

บริการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์,เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการทุกประเภท ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์โดยตรง และมีการควบคุมงานโดยวิศวกรเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยตรงตลอดทุกขั้นตอนจนจบงาน