ตัวอย่างงานบริการบางส่วนที่ได้รับความไว้วางใจ

 • ปุ่ม Key Pad Membrane Switch เครื่อง EKG Philips Digitrak
  จัดทำแผง Keypad Membrane Switch ใหม่สำหรับเครื่อง EKG Philips Digitrak 24

  ทางเลือกงานซ่อมจัดทำปุ่ม Keypad ใหม่ตามแบบเดิมโดยวัสดุมาโครฟอยด์จากเยอรมนี
 • ทางเลือกงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เฉพาะส่วนเครื่อง Dental X-ray Unit Gendex GXDP-700

  จัดหาอะไหล่เปลี่ยนเฉพาะส่วนของ Touch Screen with interface controller board ทดแทนการเปลี่ยนใหม่ยกชุดของหน้าจอควบคุมและแสดงผล
 • จัดทำแผง Keypad Membrane Switch ใหม่สำหรับเครื่องช่วยปั๊มหัวใจ CPR Unit LUCAS2 Chest Compression System

  ทางเลือกงานซ่อมจัดทำเปลี่ยนใหม่เฉพาะส่วนของแผงหน้าปัดทดแทนซื้อใหม่ยกชุดหน้ากาก ของเครื่อง LUCAS2 โดยจัดทำปุ่มหน้าปัดพร้อมวงจรและไฟ LED แสดงสถานะตามแบบเดิมทุกส่วน
 • Spectris Solaris Battery 12 v, 8 Ah
  เปลี่ยนเซลล์แบตเตอรี่ เครื่องฉีดสารทึบรังสี Medrad Spectris Solaris EP MR Injection System

  จัดเปลี่ยน Cell Battery ชนิดพิเศษ แบตเตอรี่ Enersys Cyclon ประเทศอเมริกา SLA ขนาด 12 Volt ,8 Ah พร้อมรับประกันคุณภาพระยะเวลา 1 ปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการจัดซื้อใหม่ยกชุด
 • ทดสอบคุณภาพความเข้มแสงโคมไฟผ่าตัดชนิด แอลอีดี
  งานบริการทดสอบคุณภาพความเข้มแสงโคมไฟผ่าตัดชนิด แอลอีดี

  งานบริการทดสอบคุณภาพความเข้มแสงโคมไฟผ่าตัดชนิด แอลอีดี พร้อมออกรายงานผลการทดสอบ
 • งานบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องช่วยหายใจ
  งานบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องช่วยหายใจ

  งานบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องช่วยหายใจพร้อมออกใบรายงานผล
 • Servo-i PC1784 Circuit Board Reparing
  งานซ่อมบอร์ดวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยหายใจ

  งานซ่อมมาตรฐานจัดเปลี่ยนอะไหล่ย่อยแบบเฉพาะส่วน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทดแทนการจัดเปลี่ยนใหม่แบบยกบอร์ด พร้อมรับประกันงานซ่อม และสามารถเพิ่มความมั่นใจด้วยการบริการสอบเทียบมาตรฐานหลังการจัดซ่อม
 • งานทดสอบประสิทธิภาพชุดโคมไฟผ่าตัด
  งานทดสอบประสิทธิภาพชุดโคมไฟผ่าตัดหลังจัดเปลี่ยนหลอดไฟใหม่

  บริการทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพความเข้มแสงชุดโคมไฟผ่าตัดแบบหลอดฮาโลเจน ให้สำหรับลูกค้าที่จัดเปลี่ยนหลอดไฟโดยการเปลี่ยนหลอดเพิ่มขนาดกำลังวัตต์ กับทางบริษัทฯ
 • Relocation examination light
  งานบริการย้ายจุดติดตั้งใหม่สำหรับโคมไฟส่องตรวจชนิดติดผนังห้องตรวจสูตินารีเวช

  ติดตั้งโคมไฟส่องตรวจชนิดติดผนังพร้อมทดสอบฟังชั่นท์และประสิทธิภาพการทำงาน
 • Maquet hand control repairing
  งานบริการซ่อมบอร์ดวงจรร๊โมทควบคุมเตียงผ่าตัด

  งานซ่อมบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Hand control เตียงผ่าตัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทดแทนการจัดเปลี่ยนใหม่ยกชุดพร้อมการรับประกันหลังการซ่อม
 • Air filter for GE Engstrom Ventilator
  งานออกแบบติดตั้งชุดดักน้ำจาก Air Pipeline สำหรับเครื่องช่วยหายใจ GE Engstrom Ventilator

  ชุด Air Filter แบบปล่อยน้ำทิ้งอัตโนมัติ Auto drain ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานประเทศ ญี่ปุ่น ติดตั้งเข้ากับชุดแคล้มและข้อต่อโลหะปลอดสนิม ใช้สายยาง Conductive Air Hose (ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) ผลิตภัณฑ์ Amvex ประเทศแคนาดา ติดตั้งเพิ่มเติมจากชุดดักน้ำเดิมที่ติดมากับเครื่องที่มีขนาดเล็ก เพื่อป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องทำความเสียหายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
 • บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย GE Dash 2000
  บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย GE Dash 2000

  เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่พร้อมบริการใส่ติดตั้งให้ในตัวครื่องสำหรับ Monitor GE Dash 2000
 • เปลี่ยนล้อขนาด 6 นิ้ว สำหรับรถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
  บริการจัดเปลี่ยนล้อใหม่ขนาด 6 นิ้ว แทนล้อเดิมสำหรับรถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน Stretcher

  ล้อรถเข็น Stretcher จัดเปลี่ยนใหม่ทดแทนล้อเดิมที่ชำรุดจำนวน 4 ล้อ
 • งานเครื่องสำรองไฟทางการแพทย์ขนาด 3 KVA สำหรับเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็น ศูนย์ผิวหนังและความงาม
  งานเครื่องสำรองไฟทางการแพทย์ขนาด 3 KVA สำหรับเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็น ศูนย์ผิวหนังและความงาม

  งานเครื่องสำรองไฟทางการแพทย์สำหรับเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็น ศูนย์ผิวหนังและความงาม พร้อมจัดทำฐานรองเครื่องแบบเคลื่อนย้ายได้ และบริการจัดทำชุดฐานรองให้เพิ่มเติมสำหรับเครื่องเดิมที่มีใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน JCI
 • Problem trouble-shooting & Corrective maintenance for MAQUET Servo-s Ventilator
  งานบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องช่วยหายใจขัดข้องใช้งานไม่ได้

  บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องช่วยหายใจขัดข้องใช้งานไม่ได้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วย เครื่องวิเคราะห์ Ventilator Analyzer Fluke Biomedical VT Mobile
 • Overhaul Phototherapy by replace blue light lamp & bulb holder
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดขาหลอดและหลอดไฟชุดโคมไฟอบเด็ก

  รื้อเปลี่ยนใหม่ทดแทนสำหรับชุดรางหลอดบัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเปลี่ยนหลอดไฟ Blue light Philips TL20W/52 Germany
 • Replace battery for Schiller AT-1 Smartprint ECG Unit
  งานบริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Schiller AT-1 Smartprint ECG Unit

  จัดเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแทนแบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพพร้อมทดสอบใช้งาน
 • SLA Battery 312V 2.5 Ah for Philips BV300 PULSERA C-Arm
  งานบริการจัดหาแบตเตอรี่เฉพาะส่วนสำหรับเครื่องเอกซเรย์ Philips BV300 PULSERA C-Arm

  แบตเตอรี่สำหรับการจัดเปลี่ยนเฉพาะส่วนทดแทนการเปลี่ยนยกชุดพร้อม Power supply จากโรงงาน
 • Installation service for DR.Mach Surgical light
  งานบริการย้ายโคมไฟผ่าตัดโคมไฟส่องตรวจจากห้องตรวจเดิมมาติดตั้งยังห้องใหม่

  บริการย้ายจุดติดตั้งใหม่โคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดานพร้อมทดสอบการทำงานก่อนและหลังติดตั้งเรียบร้อย
 • Air filter with rail clamp & Scavenging hose for Anesthesia Siare Morpheus
  จัดทำชุดดักน้ำจากไปป์ไลน์ Air Filter พร้อมชุดสายยาง Scavenging hose สำหรับเครื่องดมยาสลบรุ่นใหม่

  จัดทำชุดดักน้ำพร้อมชุดแคล้มป์แบบรางสำหรับติดยึดที่ด้านข้างตัวเครื่องดมยาสลบ พร้อมชุดสาย Scavenging hose หัวอะแดปเตอร์แบบ SECO และ MedGas
 • OMNILUX LED Curing light Board Repairing Service
  งานบริการซ่อมชุดโคมไฟฉายแสงแอลอีดี OMNILUX LED Curing light

  บริการซ่อมจัดเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนชุดโคมไฟส่องผิวหน้ารักษาสิว คลีนิคเสริมความงาม อาการชำรุดเปิดใช้งานแสงแอลอีดีได้ไม่ครบฟังชั่นท์
 • Casters replacement service for Home care patient bed
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยล้อเตียงพักฟื้นที่บ้านทดแทนล้อเดิมที่เสื่อมสภาพ

  บริการจัดเปลี่ยนล้อแบบ Medical caster with central lock ขนาด 5 นิ้ว ทั้งหมดจำนวน 4 ล้อ พร้อมทดสอบการทำงานและบริการทำความสะอาดให้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • Casters replacement service for ENT microscope ZIESS
  งานบริการเปลี่ยนล้อเครื่องไมโครสโคป ENT ZIESS OPMI-MOVENA

  งานเปลี่ยนล้อ Twin caster with brake ขนาด 4 นิ้ว ใช้รุ่นล้อเครื่องมือแพทย์แบบเดิม ผลิตภัณฑ์ เดิม COLSON (USA) ที่ติดตัวเครื่องมาจากโรงงาน
 • Mobile operating light bulb replacement with PM & LUX intensity test
  งานบริการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟผ่าตัดชนิดเครื่อนที่พร้อมบำรุงรักษาและทดสอบประสิทธิภาพค่าความเข้มแสง

  บริการเปลี่ยนหลอดไฟ OSRAM 24V , 50 W โคมไฟผ่าตัดเล็ก พร้อมบำรุงรักษาและทดสอบประสิทธิภาพค่าความเข้มแสง
 • Bulb Replacement for ENT Microscope ZIESS OPMI VISU
  บริการเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องส่องตรวจไมโครสโคป ZIESS

  บริการเปลี่ยนหลอดไฟ Philips แบบหลอดถ้วย ขนาด 12v ,100 w เครื่องไมโครสโคป ENT Microscope ZIESS OPMI VISU
 • Mover service for Skin care unit from Bangkok to Hatyai
  งานบริการขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ด้านสุขภาพและความงามจาก คลีนิคสำนักงานกรุงเทพ ไป คลีนิคสาขาที่ หาดใหญ่

  บริการห่อหุ้มพร้อมทำการตรวจเช็คสภาพพร้อมเจ้าที่ต้นทาง ดูแลการจัดวางและขั้นตอนการขนส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยทีมชำนาญงานขนย้ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะ ขนส่งโดยรถสี่ล้อตู้ทึบแบบติดลิฟท์สำหรับยกของท้ายรถ ดูแลส่งมอบเปิดหีบห่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ปลายทางสำหรับความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยของตัวสินค้า
 • Replace battery for Operating Table
  งานจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่เตียงผ่าตัด ชนิด แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 V, 18 Ah จำนวน 2 ก้อน

  บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเตียงผ่าตัด พร้อมทดสอบการทำงานหลังจัดเปลี่ยน รับประกันคุณภาพระยะเวลา 15 เดือน กรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพภายในระยะประกัน บริการจัดเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
 • Replace castors for Incubator Natus NatalCare PC-305
  บริการจัดเปลี่ยนล้อทดแทนสำหรับตู้อบเด็กทารกแรกเกิด Natus NatalCare PC-305

  จัดเปลี่ยนล้อทดแทนเป็นล้อเครื่องมือทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์ TENTE ประเทศ เยอรมนี แบบล้อเดี่ยว 4 นิ้ว ตามขนาดล้อเดิม แบบแป้นรูยึดกลาง
 • Replace castors for Infant Warmer Intensive Care Unit FANEM Multisystem 2051
  บริการจัดเปลี่ยนล้อทดแทนสำหรับเครื่องอบเด็กตัวเหลืองอบเด็กทารกแรกเกิด FANEM Multisystem 2051

  จัดเปลี่ยนล้อทดแทนเป็นล้อเครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Colson ประเทศ อเมริกา แบบล้อคู่ 4 นิ้ว ตามขนาดเดิมแกนสกรูพร้อมเบรค
 • Replace castor for MeDioStar Pro Laser Skin Care Unit
  บริการจัดเปลี่ยนล้อทดแทนสำหรับเครื่องเลเซอร์ด้านผิวหนังและความงาม MeDioStar Pro Laser Skin Care Unit

  จัดเปลี่ยนล้อทดแทนใช้ล้อเครื่องมือแพทย์แบบล้อคู่พร้อมเบรคขนาด 3 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ TENTE ประเทศ เยอรมนี
 • Replace castor for Syneron Skin Care Unit
  บริการจัดเปลี่ยนล้อทดแทนสำหรับเครื่องเลเซอร์ด้านผิวหนังและความงาม Syneron Skin Care Unit

  จัดเปลี่ยนล้อทดแทนเป็นล้อเครื่องมือทางการแพทย์แบบล้อคู่ พร้อมเบรค ขนาด 2.5 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ TENTE ประเทศ เยอรมนี
 • LED Operating Lamp LED Surgical Light installation service
  งานบริการติดตั้งชุดโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบหัวโคมคู่ชนิดแอลอีดี

  บริการติดตั้งชุดโคมไฟผ่าตัดชนิด LED พร้อมเครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
 • Replacement caster for Peak Pilates Reformer Unit_งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกายภาพบำบัด
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดล้อเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกายภาพบำบัด Peak Pilates Reformer Unit

  บริการจัดเปลี่ยนชุดล้อทดแทนสำหรับเครื่องบริหารออกกำลังกายผู้ป่วยกายภาพบำบัด เปลี่ยนชุดล้อรางประคองแผ่นเตียงขนาด 1.5 นิ้ว และชุดล้อสำหรับเข็นเคลื่อนที่ขนาด 3 นิ้ว
 • Stretcher bed Castor replacement_บริการเปลี่ยนล้อรถเข็นพยาบาล บริการเปลี่ยนล้อเตียงโรงพยาบาล บริการเปลี่ยนเตียงเข็นผู้ป่วย เปลี่ยนล้อเตียงโรงพยาบาลแบบล้อคู่ขนาด 6 นิ้ว
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดล้อเตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน Stretcher bed

  บริการเปลี่ยนล้อเตียง Stretcher bed เตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ล้อเครื่องมือแพทย์แบบล้อคู่ขนาด 6 นิ้ว
 • Davinci Robotic Surgery Moving Transportation Service_งานบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์หุ่นยนต์ผ่าตัดมูลค่าสูงเก้าหลัก
  งานบริการขนส่งและควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายนำไปติดตั้งหุ่นยนต์ผ่าตัด Davinci Robotic Surgery มูลค่าสูง สินค้านำหนักรวมสองตัน

  จัดการและควบคุมดูแลงานโดยวิศวกรเครื่องมือแพทย์ที่มีความชำนาญงานพร้อมทีมงานขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน สินค้ามูลค่าสูงและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • Skin care LED light curing Omnilux repairing service_งานบริการซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องฉายแสงดูแลผิวหนังและความงาม
  งานบริการซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องฉายแสงดูแลผิวหนังและความงาม คลีนิกศัลยกรรมด้านความงาม

  Skin care LED light curing Omnilux repairing service อาการเสียไฟติดสว่างด้านเดียว ดำเนินการแก้ปัญหาให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม
 • Medical caster replacement for BLANKETROL II Hyper-Hyporthermia_งานบริการเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์ขนาด 4 นิ้วแบบล้อเดิม Tente Germany สำหรับที่นอนให้ความร้อนผู้ป่วย Warmer Blanke
  งานบริการเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์ขนาด 4 นิ้วแบบล้อเดิม Tente Germany สำหรับที่นอนให้ความร้อมผู้ป่วย Warmer Blanket

  Medical caster replacement for BLANKETROL II Hyper-Hyporthermia
 • Ultrasonic transducer connector replacement for Ultrasonic Skin Care unit NA-7006_บริการจัดซ่อมเปลี่ยนชุดโพรบคอนเนคเตอร์ของเครื่องอัลตราโซนิคด้านผิวหนังและความยาวอาการชำรุดหลวมสวมโพรบไม่แน่น
  บริการจัดซ่อมเปลี่ยนชุดโพรบคอนเนคเตอร์ของเครื่องอัลตราโซนิคด้านผิวหนังและความยาวอาการชำรุดหลวมสวมโพรบไม่แน่น

  Ultrasonic transducer connector replacement for Ultrasonic Skin Care unit NA-7006
 • Relay with socket Potter&Brumfiled for BLANKET Warmer BLANKETROL II Hyper-Hypothermia_อะไหล่รีเลย์และชุดช็อคเก๊ตสำหรับผ้าห่มที่นอนไฟฟ้า BLANKETROL II
  งานบริการจัดหาอะไหล่เครื่องมือแพทย์รีเลย์และชุดช็อคเก๊ตสำหรับผ้าห่มที่นอนไฟฟ้า BLANKETROL II Hyper-Hypothermia

  งานบริการจัดหาอะไหล่เครื่องมือแพทย์อะไหล่รีเลย์และชุดช็อคเก๊ตสำหรับผ้าห่มที่นอนไฟฟ้า Relay with socket Potter&Brumfiled for BLANKETROL II Hyper-Hypothermia
 • PUMP DRIVE MARCH Assembly 130-043-02_อะไหล่แม่เหล็กหัวปั๊ม Centrifugal MARCH PUMP เครื่อง Hyper-Hypothermia BLANKET Warmer BLANKETROL II
  งานบริการจัดหาอะไหล่เครื่องมือแพทย์เฉพาะส่วน อะไหล่แม่เหล็กหัวปั๊ม Centrifugal MARCH PUMP เครื่อง Hyper-Hypothermia BLANKET Warmer BLANKETROL II

  PUMP DRIVE MARCH Assembly 130-043-02_จัดหาอะไหล่นำเข้าจากอเมริกา อะไหล่แม่เหล็กหัวปั๊ม Centrifugal MARCH PUMP เครื่อง Hyper-Hypothermia BLANKET Warmer BLANKETROL II
 • Replacement wheel for Stryker bed caster 6 inch_งานบริการจัดเปลี่ยนเฉพาะลูกล้อเปล่าพร้อมจัดทำบูทรองแกนล้อใหม่เป็นแกนทองเหลืองสำหรับล้อเตียงผู้ป่วย Stryker ขนาดล้อ 6 นิ้ว
  งานบริการจัดเปลี่ยนเฉพาะลูกล้อเปล่าพร้อมจัดทำบูทรองแกนล้อใหม่เป็นแกนทองเหลืองสำหรับล้อเตียงผู้ป่วย Stryker ขนาดล้อ 6 นิ้ว

  จัดเปลี่ยนลูกล้อเปล่าชนิดเดิมแบบล้อพลาสติกสังเคราะห์พร้อมจัดทำบูทรองแกนล้อใหม่เป็นแกนทองเหลืองสำหรับล้อเตียงผู้ป่วย Stryker ขนาดล้อ 6 นิ้ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการเปลี่ยนใหม่ยกชุดจากโรงงาน
 • Transportation medical equipment Neuro Product_งานบริการจัดขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องกระตุ้นสมอง จากท่าอากาศยานมายังโรงแรมงานจัดแสดงสินค้าบริการด้วยรถตู้ทึบมีลิฟท์ท้ายและควบคุมงานด้วยวิศวกรเครื่องมือแพทย์
  งานบริการจัดขนส่งเครื่องกระตุ้นสมอง จากท่าอากาศยานมายังบูธโรงแรมงานจัดแสดงสินค้า

  งานบริการจัดขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องกระตุ้นสมอง จากท่าอากาศยานมายังโรงแรมงานจัดแสดงสินค้าบริการด้วยรถตู้ทึบมีลิฟท์ท้ายและควบคุมงานด้วยวิศวกรเครื่องมือแพทย์
 • บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง EKG Schiller CARDIOVIT AT-1 พร้อมจัดเปลี่ยนชุดสาย EKG พร้อมชุด EKG Clamp และ Suction ball ใหม่ทั้งหมด
  บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง EKG Schiller CARDIOVIT AT-1 พร้อมจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการใช้งานใหม่ทั้งหมด

  บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง EKG Schiller CARDIOVIT AT-1 พร้อมจัดเปลี่ยนชุดสาย EKG พร้อมชุด EKG Clamp และ Suction ball ใหม่ทั้งหมด
 • Hospital bed castor replacement_งานบริการเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์เตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 6 นิ้ว ล้อคู่
  งานบริการเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์เตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 6 นิ้ว ล้อคู่

  ล้อเตียงผู้ป่วย ล้อเตียงโรงพยาบาล ล้อเตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 6 นิ้ว ล้อคู่ เบรคแบบเซ็นทรัลล็อค
 • Diss pipeline adapter clamping for Anesthesia drive gases hose Air O2 & N2O_งานบริการแคล้มป์เข้าสายพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์อะแดปเตอร์ DISS สำหรับสายแก๊สเครื่องดมยาสลบ
  งานบริการแคล้มป์เข้าสายพร้อมข้อต่อไปป์ไลน์อะแดปเตอร์ DISS สำหรับสายแก๊สเครื่องดมยาสลบ

  เข้าหัวอะแดปเตอร์ข้อต่อ Diss pipeline adapter สาย Medical hose gases เครื่องดมยาสลบ AIR, O2 & N2O
 • Overhual Service Anesthesia Penlon PRIMA102_งานบริการซ่อมเครื่อองดมยาสลบรุ่นเก่า Penon Prima102 ที่เลิกผลิต จัดเปลี่ยนสายยางก๊าซทั้งหมดภายในเครื่องที่เสื่อมสภาพชำรุด และ จัดเปลี่ยนออกซิเจนเซลล์ใหม่ พร้อมทดสอบการทำงาน
  งานบริการซ่อมเครื่อองดมยาสลบรุ่นเก่า Penon Prima102 ที่เลิกผลิต

  Overhual Service Anesthesia Penlon PRIMA102 จัดเปลี่ยนสายยางก๊าซทั้งหมดภายในเครื่องที่เสื่อมสภาพชำรุด และ จัดเปลี่ยนออกซิเจนเซลล์ใหม่ พร้อมทดสอบการทำงาน
 • งานบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ ขนส่งเครื่องดมยาสลบ 3 เครื่องพร้อมชุดมอนิเตอร์ผู้ป่วยจำนวน 3 ชุด และอุปกรณ์ จัดการขนส่งโดยรถขนส่งตู้ทีบมีลิฟท์ท้าย พร้อมทีมงานประสบการณ์ขนส่งเครื่องมือแพทย์โดยตรง
  งานบริการขนส่งเครื่องดมยาสลบรุ่นใหม่ 3 เครื่อง พร้อมชุดมอนิเตอร์ผู้ป่วยจำนวน 3 ชุด และอุปกรณ์

  งานบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ ขนส่งเครื่องดมยาสลบ 3 เครื่องพร้อมชุดมอนิเตอร์ผู้ป่วยจำนวน 3 ชุด และอุปกรณ์ จัดการขนส่งโดยรถขนส่งตู้ทีบมีลิฟท์ท้าย พร้อมทีมงานประสบการณ์ขนส่งเครื่องมือแพทย์โดยตรง
 • งานบริการติดตั้งชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดแอลอีดี รุ่นใหม่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ พร้อมถอดชุดโคมไฟเก่าจัดเก็บ บริการด้วยทีมงานติดตั้งที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ควบคุมงานด้วยวิศวกรเครื่องมือแพทย์ทุกขั้นตอน
  งานบริการติดตั้งชุดโคมไฟผ่าตัด ชนิดแอลอีดีรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประเทศเยอรมัน พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ พร้อมถอดชุดโคมไฟเก่าจัดเก็บ

  บริการด้วยทีมงานติดตั้งที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ทำงานรวดเร็วทันตามสถานะการณ์หน้างาน พร้อมควบคุมงานด้วยวิศวกรเครื่องมือแพทย์ทุกขั้นตอนจนจบงาน
 • ER Patient Bed CASTER 6 inch with total lock replacement_งานบริการเปลี่ยนล้อเตียงเข็นรถผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ล้อคู่ขนาด 6 นิ้ว
  งานบริการเปลี่ยนล้อเตียงเข็นรถผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ล้อคู่ขนาด 6 นิ้ว

  ER Patient Bed CASTER 6 inch with total lock replacement
 • CGM Essen Care Patient Bed Caster replacement 6 inch twin caster total lock_งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วย CGM Essen Care แบบล้อคู่
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วย CGM Essen Care แบบล้อคู่

  CGM Essen Care Patient Bed Caster replacement 6 inch twin caster total lock
 • 4 inch Twin castor with brake replacement for Carl ZIESS ENT Microscope OPMI VISU 160_ล้อสำหรับกล้องส่่องตรวจอีเอ็นที คาร์ลไซส์ ZIESS OPMI VISU 160
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อสำหรับกล้องตรวจอีเอ็นที คาร์ลไซส์ ZIESS OPMI VISU 160

  บริการจัดเปลี่ยนแบบล้อเดิมเป็นแบบล้อคู่ขนาด 4 นิ้วมีเบรค สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดต่อล้อ80 กิโลกรัม
 • Hospital bed caster replacement_บริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยห้องฉุกเฉินล้อคู่ขนาด 6 นิ้วแบบล็อคจากศูนย์กลางพร้อมล้อเดี่ยวล้อกลางขนาด 4 นิ้ว
  บริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยห้องฉุกเฉินล้อคู่ขนาด 6 นิ้ว พร้อมล้อเดี่ยวล้อกลางขนาด 4 นิ้ว

  ล้อเตียงผู้ป่วยห้องฉุกเฉินล้อคู่ขนาด 6 นิ้วแบบล็อคจากศูนย์กลาง พร้อมล้อเดี่ยวที่เป็นล้อกลางล้อประคองเข็นตรงขนาด 4 นิ้ว จัดเปลี่ยนแบบล้อเดิมทั้งหมด
 • Battery replacement service for Infusion Volumertric pump Argus 404 Argus 414 Argus 707V_งานบริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องให้น้ำเกลือ Argus 404 Argus 414 Argus 707V
  งานบริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องให้น้ำเกลือ Argus 404 Argus 414 Argus 707V

  Battery replacement service for Infusion Volumertric pump Argus 404 Argus 414 Argus 707V
 • Overley panel front control panel for Panasonic SMT Placement machine_งานบริการจัดทำแผงหน้ากากควบคุมเครื่องจักร SMT Panasonic สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จัดทำด้วยวัสดุมาโครฟอยด์ เยอรมัน จำนวน 40 ชุด
  งานบริการจัดทำแผงหน้ากากควบคุมเครื่องจักร SMT Panasonic สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จัดทำด้วยวัสดุมาโครฟอยด์ เยอรมัน จำนวน 40 ชุด

  Overley panel front control panel for Panasonic SMT Placement machine
 • Battery Pack & Battery back up for Foxboro (Thermo) Gas Analyzer Miran Sapphire_บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คและแบตเตอรี่สำรองไฟหน่วยความจำเครื่องวิเคาะห์ก๊าซในสิ่งแวดล้อม Miran Sapphire
  บริการจัดเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คและแบตเตอรี่สำรองไฟหน่วยความจำเครื่องวิเคาะห์ก๊าซในสิ่งแวดล้อม Miran Sapphire

  Battery Pack & Battery back up for Foxboro (Thermo) Gas Analyzer Miran Sapphire
 • Original lamp module replacement for Panasonic projector PT-EX600(Lamp module ET-LAE200)_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดแท้โรงงานสำหรับโปรเจคเตอร์สำหรับห้องวอลรูมขนาดใหญ่ของโรงแรม 5 ดาว
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดแท้โรงงานสำหรับโปรเจคเตอร์สำหรับห้องวอลรูมขนาดใหญ่ของโรงแรม 5 ดาว

  Original lamp module replacement for Panasonic projector PT-EX600 (Lamp module ET-LAE200)
 • Air Filter Water trap for Event Ventilator_ชุดฟิลเตอร์กันน้ำจากระบบไปปป์ไลน์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ อีเว้นท์ Event Air Filter
  งานจัดทำชุดฟิลเตอร์กันน้ำจากระบบไปปป์ไลน์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ อีเว้นท์ Air Filter for Event Ventilator

  จัดทำชุดกันน้ำจากการระบบไปป์ไลน์หรือเครื่องคอมเพลสเซอร์สำหรับติดตั้งใช้งานที่เครื่องช่วยหายใจ Event ใช้แอร์ฟิลเตอร์แบบออโต้เดรนสินค้ามาตรฐานคุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่น
 • Medical castor replacement for Fukada Denshi Dynascope bedside monitor_งานบริการจัดเปลี่ยนล้อรถเข็นทางการแพทย์ ล้อรถเข็นเครื่องมอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพ
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อรถเข็นทางการแพทย์ ล้อรถเข็นเครื่องมอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพ

  Medical castor replacement for Fukada Denshi Dynascope bedside monitor
 • NEC P502W original projector lamp replacement for Gem Gallery 18 theaters_งานบริการจัดเปลี่ยนหลอดแท้เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC รุ่น P502W สำหรับโรงฉายภาพยนต์โชว์รูมอัญญมณีจำนวน 18 โรง
  งานบริการจัดเปลี่ยนหลอดแท้เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC รุ่น P502W สำหรับโรงฉายภาพยนต์โชว์รูมอัญญมณีจำนวน 18 โรง

  NEC P502W original projector lamp replacement for Gem Gallery 18 theaters
 • Replacement anesthesia Bellow for Penlon Prima SP2 Bellow for Penlon AV900_งานบริการเปลี่ยนถุงลมเบลโลสำหรับเครื่องดมยาสลบรุ่นเก่ายกเลิกผลิตและการสำรองอะไหล่จากโรงงาน Penlon Prima SP2 หรือเครื่องช่วยหายใจ Penlon AV900
  งานบริการเปลี่ยนถุงลมเบลโลสำหรับเครื่องดมยาสลบรุ่นเก่ายกเลิกผลิตและการสำรองอะไหล่จากโรงงาน Penlon Prima SP2 หรือเครื่องช่วยหายใจ Penlon AV900

  Replacement anesthesia Bellow for Penlon Prima SP2 Bellow for Penlon AV900
 • Medical twin castor total lock replacement for Hospital bed Patient bed_งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบบล้อคู่ขนาด 6 นิ้วเบรคจากศูนย์กลาง
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบบล้อคู่ขนาด 6 นิ้วเบรคจากศูนย์กลาง

  Medical twin castor total lock replacement for Hospital bed Patient bed
 • Projector lamp replacement for NEC PH1000U Bank of Thailand_งานบริการจัดเปลี่ยนหลอดแท้แบบหลอดอย่างเดียวสำหรับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์มูลค่าสูง NEC PH1000U จำนวน 2 เครื่อง ประจำห้องประชุมใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ห้อง
  งานบริการจัดเปลี่ยนหลอดแท้แบบหลอดอย่างเดียวสำหรับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์มูลค่าสูง NEC PH1000U จำนวน 2 เครื่อง ประจำห้องประชุมใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ห้อง

  Projector lamp replacement for NEC PH1000U Bank of Thailand
 • งานจัดหาหลอดไฟชนิดพิเศษจากต่างประเทศ Osram L58W 965 Lumilux Cool Daylight_หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สำหรับงานคิวซีส่องตรวจคุณภาพสีและเส้นสายตัวถังรถยุโรปที่ประกอบในโรงงานประเทศไทย
  งานจัดหาหลอดไฟชนิดพิเศษจากต่างประเทศ Osram L58W 965 Lumilux Cool Daylight

  จัดหาหลอดไฟชนิดพิเศษจากต่างประเทศ Osram L58W 965 Lumilux Cool Daylight เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สำหรับงานคิวซีส่องตรวจคุณภาพสีและตัวถัง รถ Mercedes-Benz ที่ประกอบในโรงงานประเทศไทย
 • Projector bulb with housing replacement for EPSON EB Z8450WU
  งานบริการจัดเปลี่ยนหลอดภาพเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ EPSON EB Z8450WU

  Projector bulb with housing replacement for EPSON EB Z8450WU
 • ZEISS OPMI Vario S88 ENT Surgical Microscope Castor replacement_งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์กล้องส่องผ่าตัดทาง ENT ZEISS OMPI Vario S88
  งานบริการจัดเปลี่ยนล้อเครื่องมือแพทย์กล้องส่องผ่าตัดทาง ENT ZEISS OMPI Vario S88

  ZEISS OPMI Vario S88 ENT Surgical Microscope Castor replacement
 • TOCO&US probe casting replacement for Philips Avalon FM20_งานบริการจัดเปลี่ยนบอดี้กระดองโพรบสำหรับเครื่อง Fetal Monitor Philips Avalon FM20
  งานบริการจัดเปลี่ยนบอดี้กระดองโพรบสำหรับเครื่อง Fetal Monitor Philips Avalon FM20

  TOCO&US probe casting replacement for Philips Avalon FM20
 • MGB MLL Xenon Light Source Lamp Replacement_บริการจัดเปลี่ยนหลอดซีนอนไลท์ซอร์ส ขนาด 300 วัตต์สำหรับเครื่องกำเนิดแสงกล้องส่องกะเพาะอาหาร MGB รุ่น MLL
  บริการจัดเปลี่ยนหลอดซีนอนไลท์ซอร์ส ขนาด 300 วัตต์สำหรับเครื่องกำเนิดแสงกล้องส่องกะเพาะอาหาร MGB รุ่น MLL

  MGB MLL Xenon Light Source Lamp Replacement
 • Sparepart replacement for Defibrillator Philips Heartstart XL_บริการจัดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องดีฟิบบริลเลเตอร์ กระตุ้นหัวใจ Philips Heartstart XL จัดเปลี่ยนรายการ แบตเตอรี่ แซทโพรบ และอีซีจีเคเบิ้ล
  บริการจัดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องดีฟิบบริลเลเตอร์ กระตุ้นหัวใจ Philips Heartstart XL จัดเปลี่ยนรายการ แบตเตอรี่ แซทโพรบ และอีซีจีเคเบิ้ล

  Sparepart replacement for Defibrillator Philips Heartstart XL
 • TFT LCD DMF50961NF-FW-AEN for Anesthesia Dameca_งานจัดหาอะไหล่หน้าจอแสดงผลแอลอีดีเครื่องดมยาสลบ Dameca
  งานจัดหาอะไหล่หน้าจอแอลซีดีแสดงผลเครื่องดมยาสลบ Dameca รุ่นเก่าที่เลิกผลิตและสำรองอะไหล่จากโรงงานผลิตแล้ว

  TFT LCD DMF50961NF-FW-AEN for Anesthesia Dameca part replacement
 • Replacement castor service for ENT Microscope HS Haag-Streit Moller Wedel_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดล้อสำหรับกล้องไมโครสโคปอีเอ็นที HS Haag-Streit Moller Wedel
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดล้อสำหรับกล้องไมโครสโคปอีเอ็นที HS Haag-Streit Moller Wedel

  Replacement castor service for ENT Microscope HS Haag-Streit Moller Wedel
 • Panasonic PT-DW750 Projector Lamp Replacement for Hotel Grand Ballroom_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับห้องจัดเลี้ยงแกรนด์บอลรูมของโรงแรม
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับห้องจัดเลี้ยงแกรนด์บอลรูมของโรงแรม

  Panasonic PT-DW750 Projector Lamp Replacement for Hotel Grand Ballroom
 • Projector lamp replacement service NEC NP15P_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพโปรเจคเตอร์แขวนเพดาน NEC รุ่น NP15P สำหรับห้องประชุมโรงแรม
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพโปรเจคเตอร์แขวนเพดาน NEC รุ่น NP15P สำหรับห้องประชุมโรงแรม

  Projector lamp replacement service NEC NP15P
 • Projector lamp replacement service NEC NP210_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพโปรเจคเตอร์แขวนเพดาน NEC รุ่น NP210 สำหรับห้องประชุมโรงแรม
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดหลอดภาพโปรเจคเตอร์แขวนเพดาน NEC รุ่น NP210 สำหรับห้องประชุมโรงแรม

  Projector lamp replacement service NEC NP210
 • Replacement service LED Medium intensity Aviation obstruction light TAT Head office building_งานบริการจัดเปลี่ยนชุดไฟเตือนอากาศยานสำหรับอาคารสูงจากหลอดไส้เป็นโคมรุ่นใหม่ระบบแอลอีดี อาคารสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพรชบุรีตัดใหม่
  งานบริการจัดเปลี่ยนชุดโคมไฟเตือนอากาศยานสำหรับอาคารสูงจากหลอดไส้เป็นโคมรุ่นใหม่ระบบแอลอีดี อาคารสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพรชบุรีตัดใหม่

  Replacement service LED Medium intensity Aviation obstruction light TAT Head office building