แผงหน้าปัดแผงหน้ากากเครื่องมือแพทย์และแผงกดเครื่องมือวัดเครื่องมืออุตสากรรมทุกชนิด

      บริการรับทำแผงหน้าปัด แผงหน้ากาก Overlay Panel พร้อมปุ่มกด Key pad membrane switch ใหม่ตามแบบเดิมทั้งแบบมีวงจรหรือไม่มีวงจรของเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวัดเครื่องมือเครื่องใช้อุตสาหกรรมทุกชนิด (ใช้วัสดุมาโครฟอยด์ประเทศเยอรมนี)  เพื่อเป็นทางเลือกงานซ่อมแบบเฉพาะส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการต้องจัดเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทดแทนยกชุดหรืออะไหล่จากต่างประเทศราคาสูง  หรือการผลิตแผงหน้ากากตามแบบของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกประเภท

  • Key pad panel for ECG Monitor GE MAC1200
    อะไหล่หน้ากากปุ่มกดเครื่องมอนิเตอร์ ECG Monitor GE MAC1200

    หน้ากากปุ่มกดเครื่องมอนิเตอร์ ECG Monitor GE MAC1200