ผ้าพันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต NIBP Cuff

      ผ้าพันแขนวัดความดันโลหิต NIBP Cuff ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ทุกรุ่นทุกชนิด แบบสายยางเดี่ยว Single Air Hose หรือ สายยางคู่ Double Air Hose  ขนาดสำหรับ ผู้ใหญ่มาตรฐาน Adult (25 - 35cm),ผู้ใหญ่อ้วน Adult Large (33-47cm), เด็กโต Pediatric (18-26cm), เด็กเล็ก Infant (10-19cm), ทารก Neonate (6-11cm), แบบใช้รัดขาต้นขา Thigh (46-66cm)   

 • NIBP Cuff สำหรับ ผู้ใหญ่ Adult ขนาดมาตรฐาน 25-35 Cm
  NIBP Cuff Adult 25-35 Cm

  NIBP Cuff สำหรับผู้ใหญ่ Adult ขนาดมาตรฐาน 25-35 Cm
 • NIBP Cuff สำหรับผู้ใหญ่อ้วน Large Adult ขนาด 33-47 Cm
  NIBP Cuff Large Adult 33-47 Cm

  NIBP Cuff สำหรับผู้ใหญ่อ้วน Large Adult ขนาด 33-47 Cm
 • NIBP Cuff สำหรับเด็กโต Pediatric ขนาด 18-26 Cm
  NIBP Cuff Pediatric 18-26 Cm

  NIBP Cuff สำหรับเด็กโต Pediatric ขนาด 18-26 Cm
 • NIBP Cuff สำหรับเด็กเล็ก Infant ขนาด 10-19 Cm
  NIBP Cuff Infant 10-19 Cm

  NIBP Cuff สำหรับเด็กเล็ก Infant ขนาด 10-19 Cm
 • NIBP Cuff สำหรับทารก Neonate ขนาด 6-11 Cm
  NIBP Cuff Neonate 6-11 Cm

  NIBP Cuff สำหรับทารก Neonate ขนาด 6-11 Cm
 • NIBP Cuff แบบรัดต้นขา Thigh ขนาด 46-66 Cm
  NIBP Cuff Thigh 46-66 Cm

  NIBP Cuff แบบรัดต้นขา Thigh ขนาด 46-66 Cm
 • Neonate NIBP Cuff Disposable
  Neonate NIBP Cuff Disposable

  NIBP Cuff แบบสิ้นเปลืองใช้กับทารกแรกเกิด สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ทุกรุ่นทุกชนิด แพ็คละ 10 ชุด พร้อมข้อต่อมาตรฐานสำหรับเสียบใช้งานกับสายยาง Hose เดิม มีขนาดตั้งแต่ sizes #1 (3-6 cm), size #2 (4-8 cm), size #3 (6-11cm), size #4 (7-13cm) และ size #5 (8-15cm).
 • Philips NIBP Cuff Adult 40401C
  Philips NIBP Cuff Adult 40401C

  Philips NIBP Cuff Adult 40401C
 • NIBP Cuff Bladder for NIBP Monitor Desk Unit
  อะไหล่ไส้ยาง NIBP Cuff พันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ

  NIBP Cuff Bladder for NIBP Monitor Desk Unit Sizing 11 x 21 Cm.
 • Philips NIBP CUFF M1574A Reusable NIBP Comfort Cuff Adult_ผ้าพันแขนขนาดผู้ใหญ่มาตรฐาน Philips M1574A
  ผ้าพันแขนขนาดผู้ใหญ่มาตรฐาน Philips M1574A

  Philips NIBP CUFF M1574A Reusable NIBP Comfort Cuff Adult
 • NIBP Cuff Reusable Single tube for Mouse & Animal 3.3-5.6 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับหนูหรือสัตว์เล็กอื่นขนาด 3.3-5.6 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับหนูหรือสัตว์เล็กอื่นขนาด 3.3-5.6 ซม.

  NIBP Cuff Reusable Single tube for Mouse & Animal 3.3-5.6 Cm
 • NIBP Cuff Reusable Single tube for Cat & Animal 4.2-7.1 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับแมวหรือสัตว์อื่นขนาด 4.2-7.1 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับแมวหรือสัตว์อื่นขนาด 4.2-7.1 ซม.

  NIBP Cuff Reusable Single tube for Cat & Animal 4.2-7.1 Cm
 • NIBP Cuff Reusable Single tube for Dog & Animal 5-9.5 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับสุนัข หรือสัตว์อื่นขนาด 5-9.5 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับสุนัข หรือสัตว์อื่นขนาด 5-9.5 ซม.

  NIBP Cuff Reusable Single tube for Dog & Animal 5-9.5 Cm
 • NIBP Cuff Reusable Single tube for Horse & Animal 6.9-11.7 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับม้าหรือสัตว์อื่นขนาด 6.9-11.7 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับม้าหรือสัตว์อื่นขนาด 6.9-11.7 ซม.

  NIBP Cuff Reusable Single tube for Horse & Animal 6.9-11.7 Cm
 • NIBP Cuff Disposable Single tube for Mouse & Animal 3.3-5.6 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใชเครั้งเดียวสำหรับหนูหรือสัตว์เล็กอื่นขนาด 3.3-5.6 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใชเครั้งเดียวสำหรับหนูหรือสัตว์เล็กอื่นขนาด 3.3-5.6 ซม.

  NIBP Cuff Disposable Single tube for Mouse & Animal 3.3-5.6 Cm
 • NIBP Cuff Disposable Single tube for Cat & Animal 4.2-7.1 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับแมวหรือสัตว์อื่นขนาด 4.2-7.1 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับแมวหรือสัตว์อื่นขนาด 4.2-7.1 ซม.

  NIBP Cuff Disposable Single tube for Cat & Animal 4.2-7.1 Cm
 • NIBP Cuff Disposable Single tube for Dog & Animal 5-9.5 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับสุนัข หรือสัตว์อื่นขนาด 5-9.5 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับสุนัข หรือสัตว์อื่นขนาด 5-9.5 ซม.

  NIBP Cuff Disposable Single tube for Dog & Animal 5-9.5 Cm
 • NIBP Cuff Disposable Single tube for Horse & Animal 6.9-11.7 Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับม้าหรือสัตว์อื่นขนาด 6.9-11.7 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับม้าหรือสัตว์อื่นขนาด 6.9-11.7 ซม.

  NIBP Cuff Disposable Single tube for Horse & Animal 6.9-11.7 Cm
 • NIBP Cuff Disposable Single tube for Elephant & Animal 8.9-15  Cm_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับช้างหรือสัตว์ใหญ่อื่นขนาด 8.9-15 ซม.
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับช้างหรือสัตว์ใหญ่อื่นขนาด 8.9-15 ซม.

  NIBP Cuff Disposable Single tube for Elephant & Animal 8.9-15 Cm
 • NIBP Cuff No Bladder Child Sizing 13 to 21.5 Cm Single tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับเด็กโตแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 13 ถึง 21.5 ซม. สายยางเดี่ยว
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับเด็กโตแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 13 ถึง 21.5 ซม. สายยางเดี่ยว

  NIBP Cuff No Bladder Child Sizing 13 to 21.5 Cm Single tube
 • NIBP Cuff No Bladder Child Sizing 13 to 21.5 Cm Double tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับเด็กโตแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 13 ถึง 21.5 ซม. สายยางคู่
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับเด็กโตแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 13 ถึง 21.5 ซม. สายยางคู่

  NIBP Cuff No Bladder Child Sizing 13 to 21.5 Cm Double tube
 • NIBP Cuff No Bladder Adult Sizing 27.5 to 36.5 Cm Single tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่มาตรฐานแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 27.5 ถึง 36.5 ซม. สายยางเดี่ยว
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่มาตรฐานแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 27.5 ถึง 36.5 ซม. สายยางเดี่ยว

  NIBP Cuff No Bladder Adult Sizing 27.5 to 36.5 Cm Single tube
 • NIBP Cuff No Bladder Adult Sizing 27.5 to 36.5 Cm Double tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่มาตรฐานแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 27.5 ถึง 36.5 ซม. สายยางคู่
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่มาตรฐานแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 27.5 ถึง 36.5 ซม. สายยางคู่

  NIBP Cuff No Bladder Adult Sizing 27.5 to 36.5 Cm Double tube
 • NIBP Cuff No Bladder Large Adult Sizing 35.5 to 46 Cm Single tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วนแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 35.5 ถึง 46 ซม. สายยางเดี่ยว
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วนแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 35.5 ถึง 46 ซม. สายยางเดี่ยว

  NIBP Cuff No Bladder Large Adult Sizing 35.5 to 46 Cm Single tube
 • NIBP Cuff No Bladder Large Adult Sizing 35.5 to 46 Cm Double tube_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วนแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 35.5 ถึง 46 ซม. สายยางคู่
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วนแบบไม่ใช้ยางใน ขนาด 35.5 ถึง 46 ซม. สายยางคู่

  NIBP Cuff No Bladder Large Adult Sizing 35.5 to 46 Cm Double tube
 • NIBP Hose with connector for Philips HP monitor lenght 3 M_สายยางวัดความดันโลหิตพร้อมข้อต่อสำหรับเครื่องวัดความดัน
  สายยางวัดความดันโลหิตพร้อมข้อต่อสำหรับเครื่องวัดความดัน

  NIBP Hose with connector for Philips HP monitor lenght 3 M
 • Inflation ball for manual blood pressure monitor_ลูกบอลมือบีบสำหรับเครื่องวัดความดันแบบเมนวล
  ลูกบอลมือบีบสำหรับเครื่องวัดความดันแบบเมนวล

  Inflation ball for manual blood pressure monitor
 • NIBP Cuff Bladder Dual tube_ไส้ยางในคัพผ้าสอดแขนวัดความดันสายยางคู่สำหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนเครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ตั้งโต๊ะ
  ไส้ยางในคัพผ้าสอดแขนวัดความดันสายยางคู่สำหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนเครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ตั้งโต๊ะ

  NIBP Cuff Bladder Dual tube
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Infant M1571A 10.0-15.0 Cm_ผ้าคัพวัดความดันสำหรับเด็กเล็ก Philips รุ่น M1571A ขนาด 10-15 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันสำหรับเด็กเล็ก Philips รุ่น M1571A ขนาด 10-15 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Infant M1571A 10.0-15.0 Cm
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Pediatric M1572A 14.0-21.5 Cm_ผ้าคัพวัดความดันสำหรับเด็กโต Philips รุ่น M1572A ขนาด 14-21.5 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันสำหรับเด็กโต Philips รุ่น M1572A ขนาด 14-21.5 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Pediatric M1572A 14.0-21.5 Cm
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Small Adult M1573A 20.5-28.0 Cm_ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่ตัวเล็ก Philips รุ่น M1573A ขนาด 20.5-28 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่ตัวเล็ก Philips รุ่น M1573A ขนาด 20.5-28 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Small Adult M1573A 20.5-28.0 Cm
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Adult M1574A 27-35 Cm_ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่ Philips รุ่น M1574A ขนาด 27-35 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่ Philips รุ่น M1574A ขนาด 27-35 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Adult M1574A 27-35 Cm
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Large Adult M1575A 34-43 Cm_ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วน Philips รุ่น M1575A ขนาด 34-43 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่อ้วน Philips รุ่น M1575A ขนาด 34-43 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Large Adult M1575A 34-43 Cm
 • NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Thigh M1576A 42-54 Cm_ผ้าคัพวัดความดันแบบรัดต้นขา Philips รุ่น M1576A ขนาด 42-54 ซม.
  ผ้าคัพวัดความดันแบบรัดต้นขา Philips รุ่น M1576A ขนาด 42-54 ซม.

  NIBP Cuff Single tube Philips Comfort Care Thigh M1576A 42-54 Cm
 • NIBP Adult Cuff Philips Easy Care M4555B_ผ้าพันแขนวัดความดันผู้ใหญ่ ฟิลิปส์ Philips รุ่น Easy Care M4555B
  ผ้าพันแขนวัดความดันผู้ใหญ่ ฟิลิปส์ Philips รุ่น Easy Care M4555B

  NIBP Adult Cuff Philips Easy Care M4555B
 • Disposable Neonate Cuff #1 #2 #3 #4 #5_ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับทารกหรือสัตว์แบบใช้แล้วทิ้งสายยางเดี่ยวสายยางคู่เบอร์ 1-5
  ผ้าพันแขนวัดความดันสำหรับทารกหรือสัตว์แบบใช้แล้วทิ้งสายยางเดี่ยวสายยางคู่เบอร์ 1-5

  Disposable Neonate Cuff #1 #2 #3 #4 #5