รับบริการจัดหาอะไหล่เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด บริการจัดหาอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภททุกชนิด

  บริการจัดหาอะไหล่ขาดแคลนอะไหล่รุ่นเก่ายกเลิกผลิต อะไหล่เฉพาะส่วน ทั้งอะไหล่ใหม่แท้ อะไหล่ใช้แล้วคุณภาพดี อะไหล่เทียบเท่า อะไหล่ทดแทน ตามความต้องการทั้งประเภทและระดับราคา ทางบริษัทฯมีพันธมิตรคู่ค้าด้านอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลากหลายชนิดกว่า สามหมื่นรายการสินค้า จากยุโรปและอเมริกาพร้อมให้บริการ