เครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือแพทย์

 เครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ แบบ True Online, Pure Sineweb ขนาดตั้งแต่ 1-10 KVA ตัวอย่างการนำไปใช้ เช่นติดตั้งใช้งานกับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ เครื่องคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชุดโคมไฟผ่าตัดแบบแอลอีดี เครื่องมือด้านเลเซอร์ผิวหนังและความงาม และเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อื่นๆ  พร้อมบริการติดตั้งใช้งาน ตลอดจนจัดทำฐานวางหรือฐานรองเครื่องซึ่งจำเป็นต้องมีตามมาตรฐานข้อกำหนด JCI   พร้อมบริการดูแลบำรุงรักษาหลังการขาย