หัวปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ สายปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ เต้ารับไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ และสายพ่วงไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์

หัวปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์เป็นหัวปลั๊กมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ Hubbell (USA) สำหรับเครื่องมือแพทย์เฉพาะ (Green dot) เแบบ NEMA 5-15 สำหรับนำไปใส่ประกอบเข้ากับสายไฟฟ้าเอง และสายปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ เป็นชุดสายสำเร็จพร้อมหัวปลั๊กปลายสายทั้งสองด้าน เป็นชุดสายมาตรฐานสำหรับใช้กับเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ  Power cord medical grade NEMA 5-15 Plug to IEC-320-C13  (Green dot) ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากประเทศ อเมริกา ได้แก่

  - ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 1.8 เมตร

  - ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 2.4 เมตร

  - ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 3 เมตร

  - ชุดสายชนิดทนแรงพิเศษ Heavy duty power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 3 เมตร สำหรับเตียงผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ

 -  ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 5 เมตร

  - ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 6 เมตร 

  - ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ความยาวสาย 7.5 เมตร 

  - ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ LEVITON ประเทศ อเมริกา Medical Grade Power Strips ความยาวสาย 2.1 เมตร

  - ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์  TRIPP-LITE ประเทศ อเมริกา Medical Grade Power Strips ความยาวสาย 4.5 เมตร

  - ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์พร้อมแคล้มยึดติดกับเสาน้ำเกลือ ผลิตภัณฑ์  TRIPP-LITE ประเทศ อเมริกา Medical Grade Power Strips with mounting clamp ความยาวสาย 4.5 เมตร และชุดสายพ่วงปลั๊กแบบสายขดสปริงดึงยืดความยาวได้

  - เต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ เต้ารับไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด เต้ารับไฟฟ้าสำหรับ Celling pendant เต้ารับไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์ Hubbell ประเทศ อเมริกา

  - เต้ารับไฟฟ้าแบบ UK แบบ ยุโรป มีระบบเซฟตี้เบรคเกอร์กันไฟดูดในตัว สำหรับโรงพยาบาล

 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 1.8 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ความยาว 1.8 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 1.8 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 2.4 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ความยาว 2.4 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 2.4 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 2.4 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอบน ความยาว 2.4 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 2.4 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 3 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ความยาว 3 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 3 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 3 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอล่าง ความยาว 3 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 3 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13  Length 3 M_Black
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ความยาว 3 เมตร สีดำ

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 3 M_Black
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 Heavy duty 3 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ชนิดทนแรงดึงพิเศษความยาว 3 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 Heavy duty 3 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 4.5 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอขวา ความยาว 4.5 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 4.5 M Right Angle
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 6 M
  สายปลั๊กไฟฟ้่าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอบน ความยาว 6 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree Length 6 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 7.5 M
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอล่าง ความยาว 7.5 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 90 degree angle Length 7.5 M
 • LEVITON Medical Grade Power Strips Length 2.1 M
  ปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ขนาด 6 เต้ารับไฟฟ้า พร้อมฝาปิดกันฝุ่น ความยาวสาย 2.1 เมตร

  LEVITON Medical Grade Power Strips Length 2.1 M
 • Hubbell AC Plug Hospital grade
  หัวปลั๊กเสียบเต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Hubbell

  Hubbell HBL8215C Plug, Hospital Grade 5-15P, Black/White
 • Hubbell Wiring Systems IG8300 SpikeShield HBL Extra Heavy Duty Hospital Grade Straight Blade Isolated Ground Duplex Receptacle, 125V, 20A, 1 HP, 2-Pole, 3-Wire, Orange
  เต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ขนาด 2 เต้ารับ สีส้มสำหรับต่อใช้กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emercency line) ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

  Hubbell Wiring Systems IG8300 SpikeShield HBL Extra Heavy Duty Hospital Grade Straight Blade Isolated Ground Duplex Receptacle, 125V, 20A, 1 HP, 2-Pole, 3-Wire, Orange
 • Hubbell HBL8300HW Duplex Receptacle, Compact Hospital Grade, 20 amp, 125V, 5-20R, White
  เต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ขนาด 2 เต้ารับ ใช้ต่อร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักโรงพยาบาล (Normal line)

  Hubbell HBL8300HW Duplex Receptacle, Compact Hospital Grade, 20 amp, 125V, 5-20R, White
 • Hubbell Wiring Systems IG8300R SpikeShield HBL Extra Heavy Duty Hospital Grade Straight Blade Isolated Ground Duplex Receptacle, 125V, 20A, 1 HP, 2-Pole, 3-Wire, Red
  เต้ารับไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ชนิดทนทานพิเศษ สีแดง ขนาด 2 เต้ารับ สำหรับต่อร่วมกับระบบไฟฉุกเฉิน ( Emercency line) ห้องผ่าตัด

  Hubbell Wiring Systems IG8300R SpikeShield HBL Extra Heavy Duty Hospital Grade Straight Blade Isolated Ground Duplex Receptacle, 125V, 20A, 1 HP, 2-Pole, 3-Wire, Red
 • Tripp Lite 6 Outlet Medical-Grade Power Strip, 4.5 M Cord with 5-15P-HG Plug
  ปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ขนาด 6 เต้ารับไฟฟ้า พร้อมฝาปิดกันฝุ่น ความยาวสาย 4.5 เมตร

  Tripp Lite 6 Outlet Medical-Grade Power Strip, 4.5 M Cord with 5-15P-HG Plug
 • TRIPP LITE CLAMP Medical Power Strip Mounting Clamp with Cord Management 4.5M
  ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์พร้อมแคล้มยึดติดกับเสาน้ำเกลือ ความยาวสาย 4.5 เมตร ผลิตภัณฑ์ TRIPP-LITE ประเทศ อเมริกา

  TRIPP LITE CLAMP Medical Power Strip Mounting Clamp with Cord Management 4.5M ช่วยจัดการความเรียบร้อยสายไฟฟ้า การนำไปใช้ เช่น นำไปเป็นปลั๊กพ่วง ให้กับ เครื่องให้สารละลาย Infusion pump หรือเครื่อง Syringe pump เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เครื่องอุ่นเลือด
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 6 M Direct plug
  สายปลั๊กไฟฟ้่าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่อตรง ความยาว 6 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Length 6 M Direct Plug
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P Length 3 M & 4.5 M
  สายปลั๊กไฟฟ้่าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ปลายสายลอย ความยาว 3 เมตร หรือ 4.5 เมตร

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P Length 3 M & 4.5 M
 • Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Right angle Length 4.5 M Grey Plug
  สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ข้อต่องอขวา ความยาว 4.5 เมตร หัวปลั๊กทีบ

  Medical grade power cord NEMA 15-5 P to IEC 320-C13 Right angle Length 4.5 M Grey Plug
 • Tripp-Lite ISOBAR6 ULTRA Isobar Surge Suppressor - surge protectors Triplite ISO BAR6_ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ไอที
  ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ไอที มาตรฐานคุณภาพสูงจาก อเมริกา ผลิตภัณฑ์ Tripp-Lite รุ่น ISOBAR6 Ultra

  Tripp-Lite ISOBAR6 ULTRA Isobar Surge Suppressor - surge protectors Triplite ISO BAR6 ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับป้องกันอุปกรณ์ไอที ความยาวสาย 1.8 เมตร (120 VAC 50/60 Hz, 12 Ah, 1,440 Watts output)
 • 5-15P HOSPITAL GRADE MALE PLUG_หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวผู้
  หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวผู้แบบใส (HOSPITAL GRADE MALE PLUG)

  5-15P HOSPITAL GRADE MALE PLUG หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวผู้
 • 5-15P HOSPITAL GRADE FEMALE PLUG_หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวเมีย
  หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวเมีย (HOSPITAL GRADE FEMALE PLUG)

  5-15P HOSPITAL GRADE FEMALE PLUG หัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ตัวเมีย
 • Coiled Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Black Length 2.4 M_สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบสายขดยืดความยาวได้ 2.4 เมตร
  สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบสายขดสปริงยืดความยาวได้ 2.4 เมตร

  Coiled Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Black Length 2.4 M
 • Hospital Grade Power Cord (IEC320C13 to IEC320C14) Black Length 0.9 M_สายต่อพ่วงปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ยาว 0.9 เมตร
  สายต่อพ่วงปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ยาว 0.9 เมตร (IEC320C13 to IEC320C14)

  Hospital Grade Power Cord (IEC320C13 to IEC320C14) Black Length 0.9 M
 • Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Length 4.5 M_สายพ่วงปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบตัวผู้ออกเต้ารับตัวเมียยาว 4.5 เมตร
  สายต่อพ่วงปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบตัวผู้ออกเต้ารับตัวเมียยาว 4.5 เมตร

  Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Length 4.5 M
 • Hospital Grade Power Cord with 6 O'clock ring (NEMA 5-15P to IEC320C13 ) Length 3 M_สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบหัวปลั๊กวงแหวนสายไฟออกด้านข้าง ยาว 3 เมตร
  สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบหัวปลั๊กวงแหวนสายไฟออกด้านข้าง ยาว 3 เมตร

  Hospital Grade Power Cord with 6 O'clock ring (NEMA 5-15P to IEC320C13 ) Length 3 M
 • Hospital Grade Power Cord with 9 O' clock ring (NEMA 5-15P to IEC320C13 ) Length 3 M_สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบหัวปลั๊กวงแหวนสายไฟขึ้นด้านบน ยาว 3 เมตร
  สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบหัวปลั๊กวงแหวนสายไฟขึ้นด้านบน ยาว 3 เมตร

  Hospital Grade Power Cord with 9 O' clock ring (NEMA 5-15P to IEC320C13 ) Length 3 M
 • Tripp Lite 4 Outlet Medical-Grade Power Strip 0.9 M_ชุดปลั็กพ่วงสายไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ 4 เต้ารับ ยืดความยาวสายได้ 0.9 เมตร
  ชุดปลั็กพ่วงสายไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ 4 เต้ารับ ยืดความยาวสายได้ 0.9 เมตร

  Tripp Lite 4 Outlet Medical-Grade Power Strip 0.9 M
 • Hospital Grade Coiled Cord with Medical 4 Outlets Power Strip 3.6 M Clear color_ชุดปลั็กพ่วงสายไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์หัวปลั๊กใส มี 4 เต้ารับ ยืดความยาวสายได้ 3.6 เมตร
  ชุดปลั็กพ่วงสายไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์หัวปลั๊กใส มี 4 เต้ารับ ยืดความยาวสายได้ 3.6 เมตร

  Hospital Grade Coiled Cord with Medical 4 Outlets Power Strip 3.6 M Clear color
 • Medical Grade Power Strip Coiled Cord with Bar Tri-outlet 2.4 M Black color_ชุดสายปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์แบบสายขดสปริงสีดำยืดความยาวได้สูงสุด 2.4 เมตร 125VAC 13 A
  ชุดสายปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์แบบสายขดสปริงสีดำยืดความยาวได้สูงสุด 2.4 เมตร 125VAC 13 A

  Medical Grade Power Strip Coiled Cord with Bar Tri-outlet 2.4 M Black color
 • Medical Grade Power Strip Coiled Cord with Bar Tri-outlet 2.4 M Clear color_ชุดสายปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์แบบสายขดสปริงหัวปลั๊กใสยืดความยาวได้สูงสุด 2.4 เมตร 125VAC 13 A
  ชุดสายปลั๊กพ่วงสำหรับเครื่องมือแพทย์แบบสายขดสปริงหัวปลั๊กใสยืดความยาวได้สูงสุด 2.4 เมตร 125VAC 13 A

  Medical Grade Power Strip Coiled Cord with Bar Tri-outlet 2.4 M Clear color
 • Tripp lite power strip 4 socket 125VAC 15A_สายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ขนาด 4 เต้ารับความยาวสาย 1.8 เมตรพร้อมฝาปิดเต้ารับกันฝุ่น
  สายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ขนาด 4 เต้ารับความยาวสาย 1.8 เมตรพร้อมฝาปิดเต้ารับกันฝุ่น

  Tripp lite power strip 4 socket 125 VAC ,15A ผลิตภัณฑ์ Tripp lite ประเทศ อเมริกา มาตรฐาน UL-60601-1
 • Medical grade power cord Male to Female 5-15P to IEC 320-C13 Length 10.5M_สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ความยาว 10.5 เมตรสายสีดำข้อต่อตรง
  สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ความยาว 10.5 เมตรสายสีดำข้อต่อตรง

  Medical grade power cord Male to Female 5-15P to IEC 320-C13 Length 10.5M
 • Coiled Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Black Length 1.8 M_สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบสายขดยืดความยาวได้ 1.8 เมตร
  สายปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์แบบสายขดยืดความยาวได้ 1.8 เมตร

  Coiled Hospital Grade Power Cord (NEMA 5-15P to IEC320C13) Black Length 1.8 M
 • Power outlet plug SCHUKO 2P+E 250V 16A GREY_ชุดปลั๊กไฟฟ้าฝังแบบชูโก้สีเทาสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จาก เยอรมัน
  ชุดปลั๊กไฟฟ้าฝังแบบชูโก้สีเทาสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จาก เยอรมัน

  Power outlet plug SCHUKO 2P+E 250V 16A GREY
 • Power outlet plug SCHUKO 2P+E 250V 16A BLUE_ชุดปลั๊กไฟฟ้าฝังแบบชูโก้สีน้ำเงินสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จาก เยอรมัน
  ชุดปลั๊กไฟฟ้าฝังแบบชูโก้สีน้ำเงินสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จาก เยอรมัน

  Power outlet plug SCHUKO 2P+E 250V 16A BLUE
 • Leviton Single receptacle White Industrial grade NEMA 6-20R 250V 15Ah_ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กเดี่ยวสีขาว 6-20R 250 โวลต์ 15 แอมป์
  ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กเดี่ยวสีขาว 6-20R 250 โวลต์ 15 แอมป์

  Leviton Single receptacle White Industrial grade NEMA 6-20R 250V 15Ah
 • Leviton Single receptance Brown Industrial grade NEMA 6-20R 250V 15A_ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กเดี่ยวสีน้ำตาล 6-20R 250 โวลต์ 15 แอมป์
  ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กเดี่ยวสีน้ำตาล 6-20R 250 โวลต์ 15 แอมป์

  Leviton Single receptance Brown Industrial grade NEMA 6-20R 250V 15A
 • Leviton Duplex receptacle Brown Industrial grade NEMA 6-20R 250V 20A_ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กคู่สีน้ำตาล 6-20R 250 โวลต์ 20 แอมป์
  ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าอเมริกาเกรดอุตสาหกรรมแแบบปลั๊กคู่สีน้ำตาล 6-20R 250 โวลต์ 20 แอมป์

  Leviton Duplex receptacle Brown Industrial grade NEMA 6-20R 250V 20A
 • C14 Male to C13 Female Power Adapter_ตัวแปลงปลั๊กไฟจากปลั๊กตัวเมีย C14 เป็นตัวเมียแบบ C13
  ตัวแปลงปลั๊กไฟจากปลั๊กตัวเมีย C14 เป็นตัวเมียแบบ C13

  C14 Male to C13 Female Power Adapter
 • Europe UK Ac power plug safety socket duplex with circuit breaker_เต้ารับไฟฟ้าแบบยุโรปเต้าคู่มีระบบเบรกเกอร์ในตัว
  เต้ารับไฟฟ้าแบบยุโรปเต้าคู่มีระบบเบรกเกอร์ในตัว

  Europe UK Ac power plug safety socket duplex with circuit breaker
 • Euro Ac power plug safety socket duplex with circuit breaker & Switch_เต้ารับไฟฟ้าแบบยุโรปเต้าคู่มีระบบเบรกเกอร์ในตัวพร้อมสวิทช์
  เต้ารับไฟฟ้าแบบยุโรปเต้าคู่มีระบบเบรกเกอร์ในตัวพร้อมสวิทช์

  Euro Ac power plug safety socket duplex with circuit breaker & Switch
 • MK K6233ALM Socket 2G RCD Passive13A30mA_ปลั๊กไฟฟ้าแบบยุโรปแบบเต้ารับคู่ มีสวิทช์และเซฟตี้เบรคเกอร์กันไฟดูด ผลัตภัณฑ์ MK
  ปลั๊กไฟฟ้าแบบยุโรปแบบเต้ารับคู่ มีสวิทช์และเซฟตี้เบรคเกอร์กันไฟดูด ผลัตภัณฑ์ MK

  MK K6233ALM Socket 2G RCD Passive 13A30 mA
 • NEMA 5-15P to C19 AC Power Cord Medical grade_ชุดสายไฟเครื่องมือแพทย์แบบเต้ารูเสียบมาตรฐานประเทศอเมริกาเต้ารูเสียบ IEC C19
  ชุดสายไฟเครื่องมือแพทย์แบบเต้ารูเสียบมาตรฐานประเทศอเมริกาเต้ารูเสียบ IEC C19

  NEMA 5-15P to C19 AC Power Cord Medical grade
 • Hospital Grounding Plug Potential equalization plug for Medical equipment & Hospital POAG-ID6 connector DIN standard IEC 60601-1_ข้อต่อ Socket เต้ารับผนังระบบกราวด์สายดินโรงพยาบาล ข้อต่อระบบสายกราวด์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานยุโรป DIN และ IEC 60601-1
  ข้อต่อ Socket เต้ารับผนังระบบกราวด์สายดินโรงพยาบาล ข้อต่อระบบสายกราวด์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานยุโรป DIN และ IEC 60601-1

  Hospital Grounding Plug Potential equalization plug for Medical equipment & Hospital POAG-ID6 connector DIN standard IEC 60601-1
 • Hospital Grounding Plug & Connector Potential equalization for Medical euipment & Hospital POAG-ID6 connector DIN standard IEC 60601-1_เต้ารับผนังและสายกราวด์โพรบระบบสายดินโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานยุโรป DIN และ IEC 60601-1
  เต้ารับผนังและสายกราวด์โพรบระบบสายดินโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานยุโรป DIN และ IEC 60601-1

  Hospital Grounding Plug & Connector Potential equalization for Medical euipment & Hospital POAG-ID6 connector DIN standard IEC 60601-1
 • Hospital Grounding Plug Potential equalization Hospital Grounding panel receptacle _ข้อต่อ Socket ผนังระบบกราวด์โรงพยาบาล มาตรฐาน IEC 60601-1
  ข้อต่อ Socket ผนังระบบกราวด์โรงพยาบาล มาตรฐาน IEC 60601-1

  Hospital Grounding Plug Potential equalization Hospital Grounding panel receptacle

 Medical Power Cord Coiled (สายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์แบบสายขดสปริง ยืด ความยาวสาย 1.2 เมตร ,1.8 เมตร หรืิอ 2.4 เมตร)

 Hospital Grade AC Plug Medical AC Plug Hubbell HBL8215C หัวปลั๊กไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาลหัวปลั๊กไฟเครื่องมือแพทย์ Hubbell HBL8215C

 Hospital Grade Medical Grade AC Power Cord NEMA 5-15P to C13 length 3 M ชุดสายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ความยาวสาย 3 เมตร

 

Medical Grade Power Strip 4 Outlets ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าขนาด 4 เต้ารับ สำหรับเครื่องมือแพทย์

Isolate transformer Medical Grade 600 Watt 6 Outlet sockets หม้อแปลงไฟฟ้าแบบไฮโซเลททรานส์ฟอร์เมอร์กันกระแสไฟฟ้ารั่วสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะแบบฮอทปิตอลเกรด เมดิคอลเกรด รองรับกำลังไฟสูงสุด 600 วัตต์ 6 ช่องเสียบ

 

Grounding Plug Potential equalization plug for Medical equipment & Hospital POAG-ID6 Panel Receptacle DIN standard IEC 60601-1 ข้อต่อผนังระบบกราวด์สายดินโรงพยาบาล ข้อต่อระบบกราวด์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานยุโรป DIN และ IEC 60601-1