อุปกรณ์ประกอบการใช้งานระบบก๊าซทางการแพทย์ ทุกรูปแบบ

- อุปกรณ์หัว Adapter pipeline สำหรับเครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดมยาสลบ และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้แก่ หัว    Adapter pipeline Air, O2, Vac, N2O, Co2, Evac, AGS ทุกสไตล์ เช่น Ohmeda, Silbermann, Chemetron, PB (Puritan), Draeger, C&U พร้อมข้อต่อ fitting  และ Connector ต่างๆ , สายยาง Conductive hose (Amvex Canada)

- ชุด Gas outlet panel ต่างๆ O2 Gas outlet, Air gas outlet, N2O Gas outlet,VAC Gas outlet , Co2 gas outlet & Scavenging gas outlet panel (with back box) 
- O2 Flow meter แบบติดผนัง, O2 Flow meter, O2 cylinder regulator, Air cylinder regulator
- ชุด Suction pipeline, สายยางดูดเสมหะ, ตัวกรองเสมหะ (Suction filter), ขวด Suction, ฝาปิดจุกขวด Suction    พร้อมอุปกรณ์ของ Suction ทุกชนิด
- สายยาง Scavenging hose สำหรับเครื่องดมยาสลบ แบบหัวอะแดปเตอร์เสียบแบบ MEDGAS  แบบ Siberman หรือ แบบหมุนเกลียว SECO
- หัว Couplers ทุกก๊าซทุกไสตล์ ได้แก่ O2 Coupler, Air Coupler, N2O Coupler ,Vac Coupler
- หัว Suction controller
- ผลิตภัณฑ์จาก Solida, Amvex, Precision, Ohio
 
 AGS Anesthesia Gas Scavenging Hose with Silberman Adapter (สายท่อระบายก็าซทิ้งจากเครื่องดมยาสลบแบบข้อต่อเสียบ ซิลเบอร์แมน)
 
 Evacuation Scavenging hose for Anesthesia (สายท่อดูดระบายก๊าซทิ้งสำหรับเครื่องดมยาสลบสายท่อยางแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Conductive hose, Amvex,Canada)
 
 Anesthesia AGS Scavenging hose Evacuation hose with ESCO Adaptor (สายสคาเวนจิ้งเครื่องดมยาสลบพร้อมหัวอะแดปเตอร์เกลียวหมุนแบบ ESCO)
 
 Amico  Gases  Outlet Panel DISS (แป้นก๊าทางการแพทย์ชนิดต่างๆ แบบข้อต่อหมุนเกลียว ผลิตภัณฑ์ Amico)
 
  Amico Oxygen Gas  Outlet Panel DISS (แป้นก๊าซออกซิเจนแบบข้อต่อหมุนเกลียว ผลิตภัณฑ์ Amico)
 
  Amico Air Gas  Outlet Panel DISS (แป้นก๊าซอากาศทางการแพทย์แบบข้อต่อหมุนเกลียว ผลิตภัณฑ์ Amico)
 
  Amico N2O Gas  Outlet Panel DISS (แป้นก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์แบบข้อต่อหมุนเกลียว ผลิตภัณฑ์ Amico)
 
  Amico VAC Gas  Outlet Panel DISS (แป้นก๊าซดูดสุญญากาศทางการแพทย์แบบข้อต่อหมุนเกลียว ผลิตภัณฑ์ Amico)
 
 Medical Gases Outlet Amigo Chemetron with box ชุดแผงจ่ายก๊าซทางการแพทย์ Amigo พร้อมกล่องลอย

Medical Gases Outlet Ohmeda with box ชุดแผงจ่ายก๊าซทางการแพทย์ Amigo พร้อมกล่องลอย 
 O2 Gas Outlet OHMEDA Style ชุดแผงจ่ายก็าซออกซิเจนสำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์แบบแป้นเสียบมาตรฐาน OHMEDA
 
 VAC Outlet OHMEDA Style ชุดแป้นเสียบระบบสุญญากาศทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแบบแป้นเสียบมาตรฐาน OHMEDA
 
 Air gas outlet pipeline with Diss Connector แป้นจ่ายก๊าฃอากาศอัดทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียวหมุน
 
 Vacuum gas outlet pipeline with Diss Connector แป้นจ่ายก๊าซสุญญากาศทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียวหมุน
 
 Medical Gas Wall Plate Panel Wall Slide plate แป้นเพลทแป้นสไลด์ติดผนังสำหรับก๊าซทางการแพทย์ 
 
 Medical Gas Pipeline Adaptor BS-MGI Style Type STL (ข้อต่อเสียบแป้นก๊าซอะแดปเตอร์ไปป์ไลน์แบบ BS-MGI)
 
 O2 Gas Adaptor BS-MGI Style (ข้อต่ออะแดปเตอร์เสียบแป้นจ่ายก๊าซออกจซิเจนในโรงพยาบาลแบบมาตรฐาน BS MGI)
 
 Vac Gas Adaptor BS-MGI Style_ข้อต่ออะแดปเตอร์เสียบแป้นระบบสุญญากาศในโรงพยาบาลแบบมาตรฐาน BS MGI.JPGJPG
 
 O2 Gas Pipeline Adaptor Ohmeda Style (ข้อต่ออะแดปเตอร์ไปป์ไลน์ออกซิเจนแบบ Ohmeda)
 
 Vacuum Gas Pipeline Adaptor Ohmeda Style Vac Adaptor (หัวเสียบต่อแป้นจ่ายระบบสูญญากาศทางการแพทย์ Vac Adaptor Ohmeda)
 
 NO2 Gas Pipeline Adaptor Ohmeda Style (หัวเสียบต่อแป้นจ่ายก๊าซไนตรัสสำหรับเครื่องดมยาสลบ
 
 O2 Pipeline Adaptor Chemitron Style ออกซิเจนไปไลน์อะแดปเตอร์แบบเชมิตรอน 
 
 Medical Gas alarm unit ชุดสัญญาณเตือนระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์
 
 Zone Valve Ball Vale for Medical Central Gas Pipeline System (โซนวาล์วบอลล์วาล์วสำหรับท่อก๊าซทางการแพทย์ทุกชนิด)
 
 O2 Zone Valve Air Zone Vale Vac Zone Vale(โซนวาล์วก๊าซออกซิเจน โซนวาล์วอากาศอัดทางการแพทย์ โซนวาล์วระบบสูญญากาศทางการแพทย์
ทุกขนาดท่อพร้อมต่อเชื่อมท่อทองแดงและรูเกลียวสำหรับใส่เกจวัดความดัน)
 
 Oxygen gas hose สายอ่อนออกซิเจนทนแรงดันสูงแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์พร้อมข้อต่อเกลียว DISS
(สั่งประกอบตามแบบและตัดความยาวสายได้ตามความต้องการ)
 
Air gas hose สายอ่อนอากาศอัดทางการแพทย์ทนแรงดันสูงแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์พร้อมข้อต่อเกลียว DISS และ อะแดปเตอร์ไปป์ไลน์ตามแบบที่ต้องการ 
Air hose with Ohmeda adaptor for Ventilator & Anesthesia สายก๊าซอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ 
(สั่งประกอบตามแบบและตัดความยาวสายได้ตามความต้องการ) 
 
CO2 hose with Drager adaptor for Fujifilm CO2 Insufflation unit สายก๊าซ CO2 พร้อมหัวเสียบอะแดปเตอร์ไปไลน์แบบ เดรเกอร์ สำหรับเครื่องจ่ายก๊าซ
 CO2 กล้องเอ็นโดสโคป FujiFilm 
 
 Anesthesia N2O Gas Nitrous Gas hose with Retractor& Ohmeda Coupler Gas outlet (สายยางทนแรงดันสำหรับก็าซไนตรัสเครื่องดมยาสลบพร้อมรอก
สำหรับติดตั้งเพดานหัวจ่ายแบบ Ohmeda)
 
 Medical Gases hose retractor (ลูกรอกสำหรับห้อยสายท่อยางก๊าซทางการแพทย์แบบแขวนเพดานห้องผ่าตัด)
 
 O2 Cylinder Regulator with Diss & Check valve เกจปรับลดระดับความดันถังออกซิเจนพร้อมข้อต่อเกลียว Diss และเช็ควาล์ว
 
 Medical Pipeline Gas Test Set with 0-100 PSI O2-Air-N2O-CO2 Gas Pressure Test Set (ชุดทดสอบแรงดันก๊าซทางการแพทย์ในระบบไปป์ไลน์โรงพยาบาล
ใช้สำหรับทดสอบก๊าซทางการแพทย์ได้ทุกชนิดได้แก่ ออกซิเจน อากาศอัดทางการแพทย์ ไนตรัสออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์)
 
Medical Pipeline Vac Gas Test Set with 0-760 mmHg (ชุดทดสอบแรงดูดระบบก๊าซสูญญากาศทางการแพทย์)
 
 O2 Flow meter 0-15 LPM with Ohmeda adapter ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนแบบเสียบติดผนังพร้อมอะแดปเตอร์ OHMEDA
 (มีใบรายงานค่าสอบเทียบมาตรฐาน)
 
 Oxygen Flow Meter 0-15 LPM with PB adaptor_ชุดจ่ายออกซิเจนในโรงพยาบาลชุดจ่ายออกซิเจนเสียบผนังพร้อมอะแดปเตอร์พีบี
 
 Oxygen Flow meter 0-15 LPM with Nasesstti adaptor ออกซิเจนโฟล์วมิเตอร์พร้อมอะแดปเตอร์นาสเซสติ
 
 Oxygen flow meter 0-15 LPM with Diss adaptor ชุดปรับอัตรการไหลของออกซิเจนแบบข้อต่อหมุนเกลียว Diss
 
 O2 Flow meter 0-15 LPM with Ohmeda adapter ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนแบบเสียบติดผนังพร้อมอะแดปเตอร์ Chemetron
 
 Oxygen flow meter 0-15 LPM with Diss adaptor & bypass outlet ชุดปรับอัตรการไหลของออกซิเจนพร้อมข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ
 
 O2 Flow meter 0-15 LPM Dual with PB  adapter ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนแบบเสียบติดผนังแบบคู่พร้อมอะแดปเตอร์ Puritan Bennett
 (มีใบรายงานค่าสอบเทียบมาตรฐาน)
 
 Suction bottle 1.5L with cover ชุดขวดซักชั่นสำหรับเครื่องดูดเสมหะพร้อมฝาขนาด 1.5 ลิตร 
 
 
 Suction Bottle 1.5L ขวดดูดเสมหะผู้ป่วยขนาด 1.5 ลิตร
 
 Suction Bottle Cover ชฺดฝาขวดดูดเสมหะ
 
 Humidifier Bottle for Oxygen Therapy (กระป๋องน้ำขวดน้ำให้ความชื้นผู้ป่วย)
 
 Oxygen Regulator With Flow meter 0-15 LPM ,0-5 LPM Or 0-3 LPM ชุดเกจหัวถังออกซิเจนพร้อมโฟล์มิเตอร์ปรับอัตราการไหลสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก
 (มีใบรายงานค่าสอบเทียบมาตรฐาน)
 
 Disposable Nut&Nipple Diss Plastic for Oxygen Flow meter_ข้อต่อเกลียวหางปลาแบบพลาสติกสำหรับชุดออกซิเจนโฟล์มิเตอร์
 • O2 medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)
  O2 medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)

  O2 medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)
 • O2 medical gas outlet with panal DIN Standard (Draeger Style)
  O2 medical gas outlet with panal DIN Standard (Draeger Style)

  O2 medical gas outlet with panal DIN Standard (Draeger Style)
 • Vacuum medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)
  Vacuum medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)

  Vacuum medical gas outlet DIN Standard (Draeger Style)
 • Vacuum medical gas outlet with panelDIN Standard (Draeger Style)
  Vacuum medical gas outlet with panelDIN Standard (Draeger Style)

  Vacuum medical gas outlet with panelDIN Standard (Draeger Style)
 • CGA540 Regulators O2 Regulator quick style Cramer Decker Medical USA_วาล์วปรับลดแรงดันถังพร้อมปรัปอัตราการไหล (เกจหายใจ) 0-15 lpm สำหรับถังออกซิเจน
  วาล์วปรับลดแรงดันถังพร้อมปรัปอัตราการไหล (เกจหายใจ) 0-15 ลิตรต่อนาที สำหรับถังออกซิเจน

  CGA540 Regulators O2 Regulator quick style Cramer Decker Medical USA , Flow Setting 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, or 15 LPM
 • CGA870 Regulators O2 Regulator quick style Cramer Decker Medical USA_วาล์วปรับลดแรงดันถังพร้อมปรัปอัตราการไหล (เกจหายใจ) 0-15 lpm สำหรับถังออกซิเจน
  วาล์วปรับลดแรงดันถังพร้อมปรัปอัตราการไหล (เกจหายใจ) 0-15 ลิตรต่อนาที สำหรับถังออกซิเจน

  CGA870 Regulators O2 Regulator quick style Cramer Decker Medical USA , Flow Setting 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, or 15 LPM
 • CO2 hose DISS-Drager Adaptor_สายยางอ่อนชนิดทนแรงดันสูงสำหรับระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อต่อเกลียวและอแดปเตอร์แบบเดรเกอร์
  สายยางอ่อนชนิดทนแรงดันสูงสำหรับระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อต่อเกลียวและอแดปเตอร์แบบเดรเกอร์

  CO2 hose DISS-Drager Adaptor
 • Amigo Gas Outlet Amigo O2 Gas Outlet_แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์แป้นจ่ายก๊าซออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาล
  แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์แป้นจ่ายก๊าซออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาล

  Amigo Wall Gas Outlet Amigo Pipeline Outlet Gas
 • Wall Slide Wall Plate Panel for Medical Pipeline_ชุดแป้นเพลทติดผนังก๊าซทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล
  ชุดแป้นเพลทติดผนังก๊าซทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

  Wall Slide Wall Plate Panel for Medical Pipeline
 • Air Coupler PB Puritan Style_หัวจ่ายแบบติดสายยาง Air Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล
  หัวจ่ายแบบติดสายยาง Air Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล

  Air Coupler PB Puritan Style
 • O2 Oxygen Coupler PB Puritan Style_หัวจ่ายแบบติดสายยาง ออกกซิเจน O2 Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล
  หัวจ่ายแบบติดสายยาง ออกกซิเจน O2 Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล

  O2 Oxygen Coupler PB Puritan Style
 • N2O Coupler PB Puritan Style_หัวจ่ายแบบติดสายยางก๊าซไนตรัส N2O Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล
  หัวจ่ายแบบติดสายยางก๊าซไนตรัส N2O Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล

  N2O Coupler PB Puritan Style
 • Vacuum Coupler PB Puritan Style_หัวจ่ายแบบติดสายยาง Vacuum Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล
  หัวจ่ายแบบติดสายยาง Vacuum Coupler แบบ PB Puritan สำหรับระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์โรงพยาบาล

  Vacuum Coupler PB Puritan Style
 • Air Hose for Ventilator Air hose for Anesthesia Air hose for O2 Blender O2 Mixer_ชุดสายยางอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ
  ชุดสายยางอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องช่วยหายใจและดมยาสลบ

  Air Hose for Ventilator Air hose for Anesthesia Air hose for O2 Blender O2 Mixer
 • O2 Regulator for Scuba diving 0-25 LPM CGA870 (BARB + 2 DISS Power Take-Offs) Regulator
  O2 Regulator for Scuba diving 0-25 LPM CGA870 (BARB + 2 DISS Power Take-Offs) Regulator

  O2 Regulator for Scuba diving 0-25 LPM CGA870 (BARB + 2 DISS Power Take-Offs) Regulator