เครื่องวัดไข้บันทึกค่าอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสพร้อมถ่ายบันทึกจดจำใบหน้าและข้อมูลการวัด

Face Recognition Non-contact Infrared Thermometer เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสพร้อมถ่ายบันทึกหน้าและข้อมูลการวัด เครื่องวัดไข้ถ่ายรูปบันทึกหน้าได้เครื่องวัดไข้พร้อมถ่ายบันทึกหน้าและค่าข้อมูลการตรวจ เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดระบบแอนดรอยด์ เครื่องปรอทวัดไข้อินฟราเรดวัดพร้อมบันทึกจดจำใบหน้าได้ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งโต๊ะแบบไม่สัมผัสพร้อมถ่ายรูปบันทึกใบหน้า เครื่องเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดวัดไข้แบบจดจำใบหน้าได้ เครื่องวัดไข้บันทึกหน้า เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลการตรวจค่าอุณหภูมิร่างกายของพนักงานในสถานประกอบการ ใช้วัดบันทึกค่าอุณหภูมิสำหรับโรงเรียน ใช้วัดบันทึกอุณหภูมิร่างกายและใบหน้าลูกค้าห้างร้านทั่วไป เครื่องวัดไข้แบบบันทึกหน้าและค่าอุณหภูมิระบบแอนดรอยด์ มีหลายหลายรุ่น ทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบแขวนผนัง แบบตั้งพื้น แบบตั้งพื้นพร้อมขวดพ่นสเปรย์แจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ