เครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัด