ตารางเทียบรุ่นออกซิเจนเซลล์ ออกซิเจนเซ็นเซอร์ สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละผลิตภัณฑ์

ตารางเทียบระหว่างรุ่นของแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับ O2 Cell หรือ O2 Sensor ว่าสามารถใช้รุ่นไหนของแต่ละผลิตภัณฑ์แทนกันได้บ้าง