เตียงผ่าตัดศัลยกรรม

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป เตียงผ่าตัดโปร่งแสงเอกซเรย์ เตียงผ่าตัดแบบเมนวลควบคุมมือ เตียงผ่าตัดใช้กับเอกซเรย์ซีอาร์ม เตียงผ่าตัดอิเล็กโทร-ไฮดรอลิค เตียงผ่าตัดไฮดรอลิค เตียงผ่าตัดไฟฟ้า