ตารางเทียบหลอดไฟซีนอนสำหรับเครื่องส่องตรวจแต่ละรุ่น

ตารางสำหรับการเทียบใช้งานหลอดไฟซีนอนเครื่องส่องตรวจเอ็นโดสโคปในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ