แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน

แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Filter for CPAP

  1. แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Cpap Resmed S9 และ Resmed S10

  2. แผ่นกรองอากาศ Foam Pollen (แผ่นกรองหยาบสีดำ) สำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Cpap Philips Respironics REMstar M-serries , System One 50 System one 60    

   3. แผ่นกรองอากาศ (แผ่นกรองละเอียดสีขาว) สำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Cpap Philips Respironics REMstar M-serries  

   4. ชุดแผ่นกรองอากาศ แบบหยาบสีดำและแบบละเอียดสีขาวสำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Cpap Weinmann 20e