เครื่องมือช่างสำหรับใช้งานในพื้นที่ห้องเอกเรซ์ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ

เครื่องมือสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ MRI ผลิตภัณฑ์สินค้าจากประเทศ อเมริกา ตัวเครื่องมือทำจากวัสดุไทเทเนี่ยม (Non-Magnetic Titanium Tools) สำหรับการซ่อมหรือดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในพื้นที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ คีมจับ คีมตัด และคีมประเภทต่างๆ ไขควงแฉก ไขควงแบน ประแจหกเหลี่ยม ประแจเลื่อน ประแจปากตาย ค้อน กรรไกร ชุดประแจบล็อก และอื่นๆ

  • 100% non-magnetic
  • 45% lighter than steel
  • MR-conditional to 3- Tesla