รถเข็นพร้อมตะกร้าใส่อุปกรณ์และแขนจับท่อช่วยหายใจ Support arm สำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน Curative Cpap

ขนาด 660(กว้าง)×680(ยาว)×800(สูง) มม.