รถเข็นพร้อมตะกร้าใส่อุปกรณ์และแขนจับท่อช่วยหายใจ Support arm สำหรับเครื่องช่วยการนอนกรน CareFusion Cpap

 ขนาด 660(กว้าง)×680(ยาว)×900(สูง) มม.