เครื่องวัดและบันทึกค่าข้อมูล อุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับใช้ในห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์หรือห้องสอบเทียบมาตรฐาน (Temperature and Humidity Data Logger)

    เครื่องวัดและบันทึกค่าข้อมูล อุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับใช้ติดตั้งในห้องที่ต้องการควบคุมหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในห้องจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ได้ต่อไป

  >  ช่วงวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH

  >  เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้

  >  หน่วยความจำอุณหภูมิ 8,000 ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์  8,000 ข้อมูล

  >  หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 3 บรรทัด พร้อมแสดงเวลาและวันที่/เดือน/ปี

  >  เลือกช่วงระยะเวลาในการบันทึกได้ ตั้งแต่ทุกๆ 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง

  >  แสดงค่า DEW POINT  ค่าสูงสุด ต่ำสุด ได้

     >    มี LED แสดงสถานะ การบันทึก และ เตือน Alarm แสง เสียง(ตั้งค่าการเตือนได้)

  >  เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ทาง USB (การถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่า RS232)

  >  ตั้งค่าสั่งงานได้ทั้งจาก Program และ กดตั้งค่าจากตัวเครื่อง

  >  มี Software และ สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ USB ประกอบการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ EXTECH ประเทศ อเมริกา