เครื่องวัดความเข็มแสงสำหรับโคมไฟผ่าตัด

เครื่องวัดความเข้มแสงสำหรับใช้ทดสอบความเข้มแสงโคมไฟผ่าตัด ใช้ได้กับชุดโคมไฟผ่าตัดรุ่นใหม่ๆที่เป็นชนิด หลอดLED ที่มีค่าความเข็มแสงสูงมากกว่า 100,000 Lux  

 > ช่วงการวัดค่าได้ตั้งแต่ 0-200,000 Lux

 > แสดงผลหน่วยความเข็มแสงได้แบบ Lux หรือ FC (Foot-candle)

 > เลือกช่วงของการวัดได้ตั้งแต่ 20/200/2000/20000/200000Lux (20/200/2000/20000Fc) หรือตั้งช่วงการวัดแบบอัตโนมัติ (Auto range)

 >  อัตราการวัด Sampling rate ทุก 2 วินาที

 >  มีเสียงการทำงานปุ่มกดและสามารถปิดเสียงได้หากไม่ต้องการ

 >  มีปุ่ม Hold กดค้างเพื่ออ่านค่า และปุ่มกดดูการแสดงผลค่าสูงสุด ต่ำสุดที่วัดได้

 > ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ ใช้งานได้ประมาณ 200 ชั่วโมง โดยตัวเครื่องจะเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำหรือหมดกำลังงาน

 > ขนาดกะทัดรัด  170*85*40 mm น้ำหนัก 247 กรัม มีกระเป๋าสำหรับเก็บรักษาตัวเครื่อง

 > โฟโต้เซนเซอร์เป็นชิ้นเดียวติดกับตัวเครื่อง มีความคงทนแข็งแรงกว่าชนิดทั่วไปที่แยกเซ็นต์เซอร์ออกไปเป็นชุดสายไฟต่างหาก