บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมเอกสารใบรับรอง  ทั้งแบบเฉพาะครั้งและแบบสัญญาบริการบำรุงรักษาเป็นรายปี